Tæsket, medicineret og misbrugt - Godhavnsdreng i retten efter en undskyldning

Hundredvis af danske drenge var i løbet af årene 1945-1976 anbragt på børnehjemmet Godhavn i Nordsjælland. Her var psykisk og fysisk vold hverdag.

- Giv Godhavnsdrengene en undskyldning! … De vil ikke have penge.

Således står der på et banner foran Østre Landsret tirsdag morgen. Banneret bliver holdt udstrakt af nogle af de 50-60 frivillige personer, der er mødt op for at vise deres støtte til de tidligere anbragte drenge fra børnehjemmet Godhavn, som igennem flere år blev udsat for omsorgssvigt. 

Også flere af de tidligere Godhavnsdrenge, der i dag er gråhårede, fuldvoksne mænd, er mødt op tirsdag morgen for at støtte op om deres kammerat Poul Erik Rasmussen. Dagens hovedperson.

Fra årene 1962 til 1965 var Poul Erik Rasmussen anbragt på børnehjemmet Godhavn. I den såkaldte Godhavnsrapport fremgår det, at drengene, heriblandt Poul Erik Rasmussen, blev udsat for seksuelle, psykiske og fysiske overgreb, ligesom de blev udsat for medicinske forsøg med blandt andet stesolid, valium og amfetamin i perioden omkring 1945 til 1976.

Poul Erik Rasmussen har siden 2005 krævet en officiel undskyldning fra staten. Tidligere har Københavns Byret frifundet Børne- og Socialministeriet. Byretten sagde dengang, at Poul Erik Rasmussens krav om godtgørelse for tort var forældet. Men Poul Erik Rasmussen ankede sammen med sin advokat, Bjørn Elmquist, dommen til Østre Landsret, som tog fat på sagen i dag.

- Det drejer sig om at få at vide, at man ikke er så uønsket, som man har fået at vide, at man er i alle børneårene, siger Poul Erik Rasmussen til TV 2.

Godhavnsrapporten

 I 2009 bevilgede Socialministeriet penge til en uvildig undersøgelse af forholdene på en række danske børnehjem, herunder Godhavn.

Resultatet var Godhavnsrapporten. Her blev det slået fast, at drengene havde været udsat for en række overgreb, herunder seksuelle overgreb og medicinske forsøg.

Brud på menneskerettighedskonventionen

Poul Erik Rasmussens far døde, da han var fire år. Da han blev anbragt på Godhavn, var der omkring 50 drenge på børnehjemmet.

- Under sit ophold fik han dagligt at vide, at han var kasseret, og han har følt sig kasseret lige siden, siger advokat Bjørn Elmquist.

Han mener, at Poul Erik Rasmussen har krav på en undskyldning fra staten, og at sagen ikke skal betragtes som forældet:

- Den behandling, han har været udsat for, falder ind under det, som man kalder tortur eller anden nedværdigende eller umenneskelig behandling. Her gælder reglerne for forældelse ikke. Det har Østre Landsret fastslået så sent som i 2017 i den såkaldte ’Slagelse-sag’, siger Bjørn Elmquist.

Poul Erik Rasmussen stak af fra Godhavn 12 gange. Hver gang blev han opdaget, og straffen var tæsk, ydmygelse og seksuelle krænkelser, fortæller advokaten.

Ønsker et erstatningskrav

I retssalen i Østre Landsret har knap 60 tilhørere taget plads – heriblandt en håndfuld tidligere Godhavnsdrenge og deres koner og pårørende samt medlemmer af bikerklubben Loud 'n’ Dirty.

I retten spørger Bjørn Elmquist ind til, hvorfor Poul Erik Rasmussen ventede så mange år, før han rettede henvendelse til ham.

- Man skal tænke på, at når man har haft en mærkværdig ungdom inden for fire vægge, tænker man ikke ligesom andre. Det var først mange år senere, da jeg fik internet og var kommet ud på den anden side, at jeg fik kontakt til andre drenge fra Godhavn og fik idéen om at søge aktindsigt, svarer den tidligere Godhavnsdreng.

Poul Erik Rasmussen har stillet et symbolsk erstatningskrav på 10.001 kroner, men dette er kun gjort for, at sagen kunne ankes til landsretten.

Foruden en officiel undskyldning ønsker han at åbne op for muligheden for en statsfinansieret fond, som de resterende børnehjemsbørn kan få gavn af.

Det handler ikke om penge for dem. De vil bare gerne have en undskyldning

Bjørn Elmquist, forsvarsadvokat

- Hvis Poul Erik skulle ende med at vinde sagen og få medhold i, at han ikke blev behandlet ordenligt, ville flere af de tidligere elever også lægge sag an, og det tror jeg, at staten er rigtig bange for. For så kan det godt gå hen og blive dyrt, siger Bjørn Elmquist.

Advokat Bjørn Elmquist: Godhavnsdrengenes sag er ikke forældet

Ikke belæg for erstatning

Kammeradvokat Klaus Hagel-Sørensen, der fører sagen for staten, mener ikke, at der er belæg for en erstatning til Poul Erik Rasmussen.

- Der er intet grundlag for at sige, at staten skal betale 10.001 kroner for manglende tilsyn i perioden 1962 til 1965. Der er ikke ført skyggen af bevis for, at selve tilsynet med Godhavn, som er det, der kritiseres, var ulovligt, siger kammeradvokaten i retten.

Selvom der ikke er tvivl om, at volden mod børnene var ulovlig, så holder kammeradvokaten fast i, at kravet om erstatning skulle være rejst, da Poul Erik Rasmussen forlod Godhavn - og senest 20 år senere, altså i 1985. Samtidig omtaler han Bjørn Elmquists påstand om tortur som et "juridisk badutspring".

- Kravet er forældet. Poul Erik Rasmussen får ikke noget ud af det, siger kammeradvokaten.

Psykiateren var ikke en skurk

Særligt to ansatte ved Godhavn bliver nævnt, da Poul Erik Rasmussen fortæller om volden og udskrivningen af medicin. Den ene er forstanderen Christian Beck, og den anden er psykiateren Ib Ostenfeldt. Kammeradvokaten påpeger, at begge disse personer er døde, og derfor kan de ikke vidne.

- Poul Erik Rasmussen hævder blandt andet, at han og drengene fik LSD. Det er der intet grundlag for i Godhavnsrapporten. Desuden havde lægerne fri ordinationsret, så jeg mener ikke, at psykiater Ib Ostenfeldt var en skurk, siger Klaus Hagel-Sørensen.

Kammeradvokaten fortæller, at sagen om erstatning, når alt kommer til alt, er et politisk spørgsmål:

- Folketinget kan vedtage, at forældelsesfrister ikke skal gøre sig gældende. Hvis Folketinget mener, at sagen er urimelig, så kan det jo give Poul Erik Rasmussen og kammeraterne fra Godhavn en godtgørelse, afslutter Klaus Hagel-Sørensen sin procedure.

Drengene blev medicineret

62-årige Peer Balken er en af de drenge fra Godhavn, der er mødt op ved Østre Landsret. Han står og ryger en cigaret. Hans mørkegule fingerspidser afslører, at han ryger hjemmerullede cigaretter. Han ankom som 6-årig til Godhavn Børnehjem i februar 1969 og var et af de børn, der blev kraftigt medicineret på grund af, at han tissede i sengen.

- De gav mig amfetamin, valium og stesolid, fordi jeg var vådligger. Hver morgen og aften skulle jeg op på medicingangen, hvor der blev uddelt piller fra et medicinrum, erindrer Peer Balken.

Han var anbragt på Godhavn, fordi moren ikke magtede ham og de otte andre søskende. Faren havde begået selvmord.

- Om morgenen skulle man stille sig op med sit våde lagen og dyne, så de andre kunne se det. Nogle morgener skyndte vi os at få morgenmad, når vi var færdige med ydmygelsen, men vi nåede det som regel ikke, siger Peer Balken, der i mange år har været stofmisbruger. I dag er han førtidspensionist.

Selvom ankesagen ikke føres på vegne af alle Godhavnsdrengene, er det vigtigt for ham, at Poul Erik Rasmussen modtager en undskyldning:

- Hele livet har vi haft en følelse af, at det nok var vores egen skyld. Det vil betyde meget, hvis staten påtog sig ansvaret for det massive omsorgssvigt, som Poul Erik Rasmussen, jeg og mange andre har været udsat for.

Peer Balken er tidligere godhavnsdreng: - Vi skulle vise vores tisselagener

Tirsdag morgen ankom også 10-12 motorcyklister fra bikerklubben Loud n’ Dirty foran Østre Landsret for at vise deres støtte til Poul Erik Rasmussen.

- Min far var også anbragt. Jeg har på egen krop mærket, hvad det har givet ham af ar på sjælen. Min opvækst var fyldt med vold og tæsk. Vi er her for at støtte op om Godhavnsdrengene, siger Bjørn Christiansen, der er formand for Loud n’ Proud. Han har sammen med de andre medlemmer samlet 20.000 kroner ind til Godhavnsdrengene.

Poul Erik Rasmussen (th) sammen med formanden for motorcykelklubben Loud n' Proud
Poul Erik Rasmussen (th) sammen med formanden for motorcykelklubben Loud n' Proud Foto: Cecilie Rex Selmer

Retten kommer med en afgørelse i Poul Erik Rasmussens sag tirsdag den 14. november.

Se hvad socialministrene har sagt siden 2005

Karen Ellemann (V) i 2016

Foto: Scanpix Denmark
- Der er mennesker, der stadig er præget af deres oplevelser. Det gør mig ondt. De skulle have haft bedre forhold. Men det er historiske forhold, vi ikke kan ændre i dag, sagde hun i februar fra talerstolen i Folketingssalen, da Socialdemokraterns forslag om at give Godhavnsdrengene en undskyldning faldt med et flertal imod sig.

Karen Hækkerup (S) i 2012

Foto: Scanpix Denmark
- Det er svært at dømme fortidens gerninger på nutidens præmisser. Det er ikke et forsvar for det, der er sket, men en erkendelse af, at datidens syn på børn og særligt på udsatte børn var et andet, end det er i dag. Jeg beklager dybt personligt, at drengene fra Godhavn har været udsat for det, de har, sagde Karen Hækkerup i 2012 i Politiken.

Benedikte Kiær (K) i 2011

Foto: Scanpix
- Jeg beklager de grelle forhold, som der har været på nogle af børnehjemmene. Det var en anden tid med en anden lovgivning, hvor man ikke så på tilsyn som man gør i dag, sagde den daværende socialminister i 2011 til DR.

Karen Ellemann (V) i 2009

Foto: Scanpix Denmark
- Det er mit håb, at foreningen med den uvildige undersøgelse får belyst fortiden og opnår den ro, de søger, sagde hun i maj 2009 i Politiken, da hun første gang var socialminister og en undersøgelse af forholdene på Godhavn blev sat i søen - uden at Godhavnsdrengenes krav om en undskyldning blev kommenteret.