Samfund

Grundejere lukker ulovligt af: - Jeg har betalt i dyre domme for det her stykke jord

Private ejere af skove og naturområder spærrer ulovligt for offentlighedens adgang til naturstier med skilte, hegn og advarsler.

Ifølge Friluftsrådet er der lige nu mindst ti steder i landet, hvor private ejere af skove og naturområder med ufine kneb prøver at få folk til at holde sig langt væk fra deres grund.

Alle har ifølge Lov om naturbeskyttelse ret til at bevæge sig i dagtimerne på stier og veje i skove og naturområder – også selvom området er privatejet.

Men de regler er der flere private lodsejere, der forsøger at omgå, lyder det fra Friluftsrådet.

- Det er noget, som vi ser over hele landet, og der er flere og flere af den her slags sager, hvor kommunerne bruger enorme ressourcer på at overbevise lodsejerne om, at der skal være adgang for borgerne, siger direktør i Friluftsrådet Jan Ejlsted.

”Adgang forbudt”

En af de sager vedrører en lille skovsti ved Hvalsø i Lejre Kommune.

Her har en gårdejer sat et hegn og et skilt op, hvor der står ”privat område - adgang forbudt”. Nederst står der med småt ”hærværk politianmeldes”.

Det er en skovsti, der ifølge den 86-årige pensionist Erling Svendsen, som TV 2 møder i Hvalsø, har eksisteret i mindst 30 år. Han er træt af, at den sti, han har benyttet i årevis, er blevet lukket.

- Jeg kan ikke forstå, at man sætter sådan et hegn op for at genere folk, som gerne vil færdes i naturen, og så for at beskytte sine egne interesser, siger han.

Nægter at følge påbud

Lejre Kommune har givet gårdejeren, der har sat hegnet og skiltet op i Hvalsø, et påbud om at fjerne det igen.

Det nægter han imidlertid og har anket påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet.

Gårdejeren ønsker ikke at medvirke i et interview med TV 2, men fortæller, at han er uenig i kommunens afgørelse, og at stien ifølge ham er opstået gennem ulovlig indtrængen på hans grund. 

”Jeg har betalt i dyre domme for det her stykke jord”

Kort derfra bor Karina Herse, som for fire år siden købte sin ejendom i det naturskønne område.

Hun forstår godt, hvorfor gårdejeren har sat et hegn op.

- Det generer ikke mig. Jeg synes jo, det er hans stykke jord, fortæller hun til TV 2.

Karina Herse har selv sat et skilt op ved den private fællesvej, der går lige foran hendes hus. Her har offentligheden efter reglerne ellers også adgang.

Jeg kan ikke se, hvorfor man lige skal gå igennem min have

Karina Herse, Grundejer

På skiltet står der ”privat område – løse hunde”.

- Jeg har betalt i dyre domme for det her stykke jord. Og jeg har det sådan, at der er masser af skov, og der er masser af måder, man kan komme rundt på, så jeg kan ikke se, hvorfor man lige skal gå igennem min have, siger Karina Herse.

Naturen er for alle

Afspærringer og skilte som dem i Lejre provokerer Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet.

- Reglerne er krystalklare, og vi skal ikke have en situation i Danmark, hvor man spærrer naturen af. Naturen er for alle, og det skal kommunerne håndhæve, siger han og opfordrer miljøministeren til at hanke op i kommunerne og sætte en stopper for afspærringerne.

Han foreslår desuden, at sætte bødestraffen op for at give kommunerne bedre muligheder for at sanktionere de grundejere, der ikke overholder reglerne. 

Op til kommunerne

Men Miljøministeren mener, at kommunerne selv kan klare opgaven og har de værktøjer, der skal til.

- Vi skal ikke blande os i alt fra Christiansborgs side. Kommunerne de har et ansvar for at håndhæve den lov, som vi udstikker. Hvis Friluftsrådet synes, der er et problem, så må Friluftsrådet tage det med kommunerne, og så må vi se, hvad der sker derefter.

I Lejre Kommune handler de på de henvendelser, som de får fra borgerne. Men sagsbehandlingstiden hos ankenævn og hos politiet, der i sidste ende skal hjælpe, gør, at det nogen gange kan virke ekstremt langsommeligt.

- Det eneste, vi kan gøre, er at sige til lodsejeren: ”Det må du ikke”. Og så sker der i virkeligheden ikke noget før fem år efter ved en eventuel domfældelse. Vi har ikke andre sanktionsmuligheder end dialog, lyder det fra Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S).

Naturen er vigtig for Hvalsø

I Lejre Kommune er 86-årige Erling Svendsen træt af grundejere, der ødelægger naturoplevelsen med skilte og afspærringer.

Kan man ikke bare gå en anden vej i stedet for at gå lige her?

- Nej, for det er en smuk natur her. Det betyder da noget, at folk kan opleve området, som de bor i. Mange flytter herud til Hvalsø og Lejre kommune for at opleve de der dejlige ture, der er i skovene omkring vores søer og opleve alle dyrearterne, siger Erling Svendsen.