Samfund

Chauffører ryster branchen - her laver de alt andet end at køre bil bag rattet

Det kan få store konsekvenser, når trafikkens tungeste er involveret i uheld. Derfor bør lastbilchauffører være særligt opmærksomme, mener 3F.

Det sker af og til, at der lige bliver tændt en cigaret, tastet destination ind på GPS'en, eller at frokosten bliver klaret bag rattet i lastbilerne på de danske veje. 

Faktisk har 14,7 procent af de lastbilchauffører, der kører i dagtimerne på hverdage, ikke deres fulde opmærksomhed på trafikken. For førere af person- og varebiler gælder det for 5,6 procent.

Det viser en ny undersøgelse, som Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har foretaget.

Antallet af uopmærksomme førere af lastbiler er alt for højt, og erhvervschaufførerne burde vide bedre, mener Rådet for Sikker Trafik.

- Når man kører rundt i noget, der er så stort, tungt og svært at manøvrere rundt med, har man et ekstra ansvar. Det er så bare ærgerligt, at det netop er det modsatte, der viser sig, siger Jesper Hemmingsen, dokumentationskonsulent i Rådet for Sikker Trafik. 

Det samme gør sig gældende hos 3F’s transportgruppe, hvor Kim René Busch er overrasket over, at så mange professionelle chauffører ikke er opmærksomme.

- Det er mere alvorligt, fordi der er tale om professionelle chauffører i lastbiler. Konsekvensen ved et eventuelt uheld er større i en lastbil, fordi de er så tunge – og derfor skal de være endnu bedre end andre bilister, siger han.

Færdselsloven om uopmærksomhed

Færdselslovens § 55a: Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.

Færdselslovens § 3 stk. 1: Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres.

Man tager et aktiv valg, om at gøre noget forkert

Undersøgelsen viser, at det oftest er, når lastbilchaufførerne kører på motorvejen, at de flytter øjnene eller tankerne fra vejen. 

For 4,7 procent af chaufførerne var det en tår af kaffen, madpakken eller rygning, der tog opmærksomheden, mens 3,8 procent af dem læste sms'er eller talte i håndholdt mobil. Færrest - 0,3 procent - blev distraheret af at betjene bilradioen eller GPS'en. 

Ifølge Jesper Hemmingsen fra Rådet for Sikker Trafik gør chaufførerne det unødigt svært for dem selv at holde fokus på trafikken, hvis de sætter en iPad op i forruden eller har en kaffekande i førerhuset. Og når de gør det, er de ikke deres ansvar bevidst, lyder det.

- Man tager et aktivt valg om at gøre noget, der er forkert. Og det er ikke kun en selv, det har betydning for - det kan også gå ud over andre mennesker, siger Jesper Hemmingsen. 

Ifølge Vejdirektoratets ulykkesstatistik er antallet af lastvognsulykker dog mere end halvveret de seneste 10 år. I 2007 skete der 329 ulykker, hvor en eller flere lastbiler var involveret - det tal var sidste år faldet til 143. 

Chauffører: Det generer os ikke

De chauffører TV 2 mødte på rasteplads i Danmark erkender da også, at de bruger både telefoner og GPS'er dagligt, men ifølge dem er det ikke noget, der har taget overhånd:

- Engang imellem kan telefonen da ringe, og det kan forstyrre lidt, men det er ikke noget, der generer mig overhovedet, siger lastvognschauffør Henrik Holm Justesen.

Det kan få store konsekvenser, når trafikkens tungeste er involveret i uheld. Derfor bør lastbilchauffører være særligt opmærksomme, mener 3F. Video: Kasper B. Andreasen

Og også chaufføren Lars Lundin stemmer i:

- GPS'en sidder lige foran mig, så jeg kan se den, det andet (at indstille på den .red) går udover vores sikkerhed, så nej.

For stort arbejdspres og for få pauser

Hos 3F mener Kim René Busch, at det er chaufførernes arbejdsforhold, der får dem til at spise eller tale i telefon under kørslen.

- En af årsagerne til problemet er, at arbejdspresset er for stort. Chaufførerne skal nå så meget, at de tilsyneladende ikke har mulighed for at holde deres pauser, siger han.

Han mener, at virksomhederne skal være bedre til at instruere deres medarbejdere i, hvilke retningslinjer de skal følge, når de sidder bag rattet. 

Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik også. For selvom det ifølge Jesper Hemmingsen i sidste ende kun er chaufføren bag rattet, der kan styre opmærksomheden, så kan transportvirksomhederne godt gøre deres for at forbedre trafiksikkerheden. 

- Fra virksomhedens side bør man stille krav til, at chaufførerne ikke koncentrerer sig om andet end at køre lastbil, når de kører lastbil. Der bør være en kultur i de her transportfirmaer om, at lastbilen ikke er et rullende kontor.

Blandt andet mener han, at arbejdsgiverne kan sikre, at chaufførerne har tid nok til at tjekke køreplaner, inden turen starter - og at der er en konsensus om, at man ikke tager telefonen, mens man kører, men ringer tilbage til chefen næste gang, man holder stille. 

Det kan få store konsekvenser, når trafikkens tungeste er involveret i uheld. Derfor bør lastbilchauffører være særligt opmærksomme, mener 3F. Video: Kasper B. Andreasen