Samfund

Top tre: Her er p-reglerne, som bilisterne overser - og som koster bøde

Reglerne for parkering på offentlig vej er alle sammen fornuftige. Men nogle af dem volder bilisterne særlig mange problemer, siger FDM.

De danske bilister betaler millioner i parkeringsafgifter, hvis de holder ulovligt på de kommunale parkeringspladser eller på offentlig vej.

Juridisk konsulent i FDM Dennis Lange kalder det en ’ekstra skat’ for bilisterne.

- Uanset hvordan man end vender og drejer det, så er det ekstra penge, man kommer til at betale, siger Dennis Lange til TV 2.

Men der ikke er noget i vejen med reglerne for parkering på offentlig vej, som de er i dag, understreger han:

- Grundlæggende er det meget rimelige regler. De tilgodeser trafiksikkerheden for både bilister, cyklister og fodgængere, og der er gode begrundelser for alle regler, siger han.

Ikke altid let

Men selv om alle parkeringsreglerne er velbegrundede, så er det ikke alle reglerne, der er lige lette at finde ud af for bilisterne.

Dennis Lange udpeger her de parkeringsregler, der oftest volder bilisterne problemer og udløser bøder. Listen er baseret på, hvor mange henvendelser FDM får fra medlemmer, der enten er i tvivl eller har fået en bøde for at parkere forkert.

1) Man skal parkere mindst ti meter fra en krydsende vej.

- Der er mange bilister, der er i tvivl om, hvornår der er tale om et regulært vejkryds. Nogle sideveje munder ud på en måde, så bilisterne skal køre hen over et brolagt stykke fortov, og de ligner ikke vejkryds. Men det ER det.

- En anden årsag til tvivl er, når hjørnerne er rundede med kantsten. Hvor skal man så måle de ti meter fra? Svaret er, at det skal man fra det punkt ude i krydset, hvor de to vejsider mødes. Herfra måler man ti meter ud til siden, forklarer Dennis Lange.

I enkelte kommuner, blandt andet i Københavns kommune, har man løst problemet med små gulmalede trekanter på kantstenen, der viser bilisten de ti meters afstand til hjørnet.

2) Biler må ikke parkere halvvejs oppe på cykelsti eller fortov.

I byzone må man som hovedregel ikke parkere med to hjul oppe på fortov eller cykelsti. Bilen skal holde i vejkanten. Nogle steder kan det være tilladt at parkere med to hjul oppe på fortovet, mens det er fuldstændigt forbudt overalt at komme op på en cykelsti.

- Mange bilister føler, at de gør en god ting ved at parkere bilen med to hjul på fortovet. På den måde gør de det lettere for andre biler at passere. Men den gode pointe er jo, at man ikke må blokere fortovet for kørestolsbrugere, folk med barnevogn og andre, der ikke kan komme forbi. Hvis man føler, at man lukker vejen for kørende trafik ved at holde i vejkanten, så må man simpelthen finde et andet sted at parkere, siger Dennis Lange.

3) Zonetavler gælder for hele området, selv om de hænger langt væk

Zonetavler, der varsler ’Parkering Forbudt’ eller ’Stopforbud’ eller ’Betalingszone’, gælder i hele det område bilisten kører ind i, lige indtil bilisten møder et skilt, der ophæver zonen igen.

- De almindelige skilte kan de fleste bilister forholde sig til. Men zoneskiltene volder mange problemer, fordi de ofte hænger langt væk fra det sted, hvor man er på vej til at parkere. Der skal man se sig for, og være ekstra opmærksom, siger Dennis Lange.