Samfund

Millionerne strømmer ind i kommunernes kasser - p-indtægter overstiger nu 900 millioner

Det begynder at være ”en meget bekvem indtægt” for kommunerne, mener FDM.

Betalinger for parkeringspladser og bøder for ulovlige parkeringer løber i en stadig større strøm ind i kommunernes og statens kasse.

Det viser en gennemgang, som bilejernes interesseorganisation FDM har lavet, skriver Jyllands-Posten.

I alt er de to parkeringsindtægter samlet set steget med 41 procent de sidste 10 år.

En bekvem indtægt

Hos bilejernes organisation, FDM, kan man være bekymret for, at det begynder at være ”en meget bekvem indtægt” for kommunerne.

- Især når de først én gang er begyndt at få den her form for indtægt, så bliver man meget hurtigt vant til at få det her store millionbeløb ind i kommunekassen. Så kan formålet skride lidt. Den bekymring kan man i hvert fald godt have, siger Dennis Lange, juridisk rådgiver ved FDM, til TV 2.

Han hævder, at flere - især i de store byer - parkerer ulovligt, fordi manglende parkeringspladser ikke levner dem andre muligheder.

- Det er i hvert fald det billede vi får, at kommunerne ikke i tilstrækkelig udstrækning tilgodeser det behov, der er for parkering, men tværtimod prøver at begrænse parkeringspladserne i større udstrækning, end behovet tilsiger. Og det er et problem. Det gør, at borgere og besøgende ikke kan komme til at parkere der, hvor de gerne vil,

KL afviser

I 2016 havde 43 kommuner parkeringskontrol, og 22 kommuner havde betalingsparkering. Det er kommunerne, der står for at indkræve p-betalingen og p-afgifter, men de skal aflevere halvdelen af afgifterne til staten.

Kommunerne må dog trække en del af de indtægter, de får på p-betaling, fra beløbet, de skal aflevere til staten. Det kræver, at de i stedet bruger pengene på investeringer i parkeringspladser og parkeringsanlæg.

I 2008 gav parkeringsindtægterne 649,7 millioner kroner. I år forventes det beløb at stige til 916,3 millioner kroner.

Kommunernes Landsforening (KL) afviser, at parkeringsafgifterne er en bekvem måde at hente penge til slunkne kommunekasser.

- De fleste kommuner bruger p-afgifter og p-betaling til at regulere trafikken - ikke til at få flere penge i kommunekassen, siger formanden for KL's teknik- og miljøudvalg, Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) til Jyllands-Posten.