Samfund

Skole indfører totalforbud mod mobiltelefoner

Det kontroversielle mobilforbud deler vandene. Er tiltaget i orden, eller er skolen gået over stregen? Deltag i afstemningen nederst i artiklen.

Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg indfører efter efterårsferien et totalt forbud mod tændte mobiltelefoner på skolens område.

Det skriver Jyllands-Posten.

I et brev til forældrene opfordrer Skolen på Grundtvigsvej til, at de 620 elever på skolen lader mobiltelefonen blive derhjemme fra uge 43.

Vi vil selv tage styringen med de digitale devices - og ikke omvendt.

Lise Ammitzbøll la Cour, skoleleder, Skolen på Grundtvigsvej

Hvis børnene alligevel medbringer deres mobiltelefon, skal den låses forsvarligt inde i elevens boks, og den må ikke tages frem, før eleven forlader skolens område efter skoletid.

Overtrædes reglerne, bliver mobiltelefonen konfiskeret af læreren, og den vil først blive udleveret, når forældrene henter den.

Forbuddet mod brug af mobiltelefoner på skolen gælder i første omgang i et halvt år. Det gælder både i undervisningstimerne, men også når eleverne holder frikvarter og om eftermiddagen, når de er i SFO eller i klub.

- Ønsker rum til fordybelse

Lise Ammitzbøll la Cour er skoleleder på Skolen på Grundtvigsvej. Hun forklarer baggrunden for den kontroversielle beslutning over for TV 2 således:

- Det handler grundlæggende om, at digital brug skal foregå på skolens enheder i stedet for på børnenes private.

- Vi ønsker at skabe rum til fordybelse og læring, så både børn og voksne på et kvalificeret grundlag kan tage stilling til, hvornår det er mest fornuftigt at benytte de digitale muligheder, siger Lise Ammitzbøll la Cour.

Skolelederen er klar over, at der er stærke kræfter på spil i debatten om brug af mobiltelefoner og andre digitale enheder i skoletiden. Og de nye regler har ikke overraskende kastet forældre og elever ud i heftig debat.

Det er håbløst at forbyde de unge adgang til deres mobiltelefon i skoletiden

Jesper Tække, lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet

Men Lise Ammitzbøll la Cour slår fast:

- Vi vil selv tage styringen med de digitale devices - og ikke omvendt.

Skolelederen oplyser, at totalforbuddet mod mobiler i skoletiden løbende vil blive evalueret. Efter påske vil skolen beslutte, om de omfattende restriktioner skal fortsætte, eller om der skal ske en opblødning af retningslinjerne.

Lærerne på skolen vil stadig kunne gøre brug af digitale enheder såsom smartboards og iPads i undervisningen i det omfang, det giver mening, fortæller Lise Ammitzbøll la Cour.

Diskriminerende forbud

Forbuddet mod mobiltelefoner i skoleundervisningen er helt forkert ifølge lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Jesper Tække.

- Det er håbløst at forbyde de unge adgang til deres mobiltelefon i skoletiden.

- Det er tankevækkende, at mens man i Saudi-Arabien ophæver forbuddet mod at kvinder må køre bil, så går vi i den stik modsatte retning med dette forbud, siger han.

Jesper Tække finder det diskriminerende at fjerne smartphonen fra de unge. Han fremhæver, at der både er sociale og læringsmæssige aspekter i brugen af mobiltelefoner i undervisningen.

- De dygtigste lærere forstår at integrere både tablets, mobiltelefoner og computere i skoletiden, hvilket skaber en både tidssvarende og vedkommende undervisning. Og nye medier vil altid over tid blive en del af undervisningssystemet, påpeger Jesper Tække.

TV 2 har besøgt Skolen på Grundtvigsvej for at høre elevernes reaktion på det kommende mobilforbud.

Linn fra 4. klasse udtaler sig om skolens totalforbud mod mobiltelefoner Video: Hans-Henrik Busk Stie

Linn Bannebjerg Jensen går i 4. klasse på skolen på Frederiksberg. Hun kan både se fordele og ulemper ved tiltaget.

- Det er lidt irriterende, at vi ikke må have mobiltelefonen på os. Hvad nu, hvis vi vil ringe til nogen?, spørger hun.

- Men samtidig er det også godt, for det er bedre at bruge sin fantasi og lege, siger Linn Bannebjerg Jensen.

Går planken ud

Skolen på Grundtvigsvej er langt fra det første eksempel på, at folkeskolernes elever får begrænset deres adgang til mobiltelefonen.

Jyllands-Posten skriver, at 4 ud af 10 danske skoler har indført forbud mod, at eleverne har deres mobiltelefoner fremme i timerne.

Hver 10. danske folkeskole har indført restriktioner i frikvartererne. Men med de nye restriktioner går Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg altså planken ud.

Afstemning

Er det i orden, at skolen på Frederiksberg indfører totalforbud mod mobiltelefoner?