Samfund

Mobilfri skole er en succes - nu snakker eleverne mere med hinanden

En skole i Odense har fået den ønskede effekt af at forbyde mobiltelefoner.

Skolen på Grundtvigsvej i København går nu linen ud og forlanger, at det skal være helt slut for eleverne med at bruge deres mobiltelefoner i skoletiden og på skolen.

Andre skoler har tidligere forsøgt sig med ordninger, hvor telefonerne har været forbudt i såkaldte mobilfri zoner – og i timerne eller frikvartererne.

På Hjalleseskolen i Odense har de siden sommerferien kørt med mobilfri skole for eleverne.

- Vi har fået den effekt, vi ønskede. Der er større aktivitet i frikvartererne, og eleverne snakker mere med hinanden, siger Louise Hjortebjerg Theil, der er skoleleder på Hjalleseskolen.

Elev: - Det er helt fint

Eleverne afleverer telefonerne i kasser, når de møder - og får dem igen, når de tager hjem.

- Sidste år brugte vi dem i timerne, mens vi lavede noget – og jeg fik ikke lavet noget. Så jeg synes, det er helt fint, siger Sofie Rau, der går i 8. klasse på Hjalleseskolen.

Forbuddet mod brug af mobiltelefoner på Skolen på Grundtvigsvej gælder i første omgang i et halvt år. Det gælder både i undervisningstimerne, men også når eleverne holder frikvarter og om eftermiddagen, når de er i SFO eller i klub.

- Vi ønsker at skabe rum til fordybelse

Lise Ammitzbøll la Cour er skoleleder på Skolen på Grundtvigsvej. Hun forklarer baggrunden for beslutningen således:

- Det handler grundlæggende om, at digital brug skal foregå på skolens enheder i stedet for på børnenes private.

- Vi ønsker at skabe rum til fordybelse og læring, så både børn og voksne på et kvalificeret grundlag kan tage stilling til, hvornår det er mest fornuftigt at benytte de digitale muligheder, siger Lise Ammitzbøll la Cour til TV 2.

- Det er bedre at bruge sin fantasi og lege

Linn Bannebjerg Jensen går i 4. klasse på skolen på Frederiksberg. Hun kan både se fordele og ulemper ved tiltaget.

- Det er lidt irriterende, at vi ikke må have mobiltelefonen på os. Hvad nu, hvis vi vil ringe til nogen?, spørger hun.

- Men samtidig er det også godt, for det er bedre at bruge sin fantasi og lege, siger Linn Bannebjerg Jensen.