Samfund

Fiskere fanger art som ikke er kendt i Danmark - kan true andre fisk

Forskere forsøger nu at finde ud af, hvor de fangede sølvlaks stammer fra.

Lystfiskere har i løbet af de seneste måneder fanget mere end 20 sølvlaks ved Djursland og Horsens Fjord.

Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, der har artsbestemt fiskene, vil nu forsøge at finde ud af, hvor laksene stammer fra.

De var rapporter om underligt udseende ørreder eller laks fra flere steder i Østjylland, som har floreret på internettet gennem de seneste måneder, der fik forskerne til at se nærmere på fiskene.

- Det er en stillehavslaks, og det er ikke en art, som vi tidligere har set i Danmark, fortæller Henrik Carl, som er projektleder og fiskespecialist ved Statens Naturhistoriske Museum.

Sølvlaks kan være sluppet ud fra dambrug

Sølvlaks bliver opdrættet på dambrug flere steder i Europa, og det er nærliggende at tro, at laksene er undsluppet fra et af dem.

- Sølvlaksen er en ganske glimrende spisefisk og en god sportsfisk, men ud over det er det jo en fremmedart herhjemme, så som udgangspunkt er det ikke noget, som er ønsket i Danmark, siger Henrik Carl.

Hvis sølvlaksen begynder at yngle i danske vandløb, kan den risikere at fortrænge almindelige ørreder og laks.

Udbredelsen af de danske fisk er siden 2006 blevet kortlagt af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua i forbindelse med det såkaldte Fiskeatlas.

Forskerne følger nøje udbredelsen af de enkelte arter. Det gør de blandt andet ved hjælp af indberetninger fra befolkningen.