Kommunalvalg

For første gang i flere år vil kommuner investere i børnene - sådan ser det ud hos dig

De steder, hvor forliget er klar, investeres der samlet 120 millioner.

De seneste år har mange kommuner svunget sparekniven på børneområdet.

Men i år kan forældre, vuggestuer og dagsinstitutioner se frem til at få penge fra kommunernes budgetter.

Investeringer i børneområdet

  • 2014: Kommunerne sparer 100 millioner kroner på børneområdet
  • 2015: Kommunerne sparer 50 millioner kroner på børneområdet
  • 2016: Kommunerne sparer 146 millioner kroner på børneområdet
  • 2017: Kommunerne investerer foreløbigt 120 millioner kroner på børneområdet

Kilde: BUPL

Forligsforhandlingerne er endnu ikke faldet på plads for alle kommunerne, men de steder, hvor forliget er klar, ligger der en samlet investering på 120 millioner kroner til børneområdet. Det viser en gennemgang af de kommunale budgetter, som BUPL’s lokale fagforeninger har foretaget.

- Det er rigtig dejligt, at vi får flere penge, for det er hårdt tiltrængt, siger Elisa Bergmann, formand for BUPL.

Foreløbigt planlægger 39 kommuner at investere i børneområdet, mens 18 kommuner vil spare på børnene. I de resterende 41 kommuner ser det ud til, at budgetterne holdes i ro.

Se nederst i artiklen fordelingen over hver kommunes investering i børneområdet.

Investeringer giver flere pædagoger

De seneste års besparelser har ifølge Elisa Bergmann haft en stor betydning for børneområdet. Særligt for normeringen. 

En undersøgelse fra marts viser, at 75 procent af pædagogerne på en tilfældig dag i februar eller marts var alene med den samlede børnegruppe. Pædagogerne var i gennemsnit alene med en børnegruppe på 17 børnehavebørn i 56 minutter.

Hvis normeringen skulle være helt optimal, hvilket ville betyde, at pædagoger ikke stod alene med børnegruppen, og hvor børnene fik tilstrækkelig stimulering, trivsel og udvikling, skulle området have 4000 flere pædagoger, forklarer Elisa Bergmann.

- Hvis vi tager ja-hatten på, og de 120 millioner kroner stiger til 200 millioner kroner, som er vores målsætning, når alle kommuner har forhandlet deres budget på plads, vil der kun gå 8 til 10 år, før vi er der, hvor det er ansvarligt i forhold til nominering, siger hun og uddyber:

- 200 millioner kroner lyder måske som et stort beløb, men det svarer blot til cirka 500 pædagogstillinger. Det er kun et lille skridt mod en genopretning af kvaliteten i vuggestuer og børnehaver.

Men selvom BUPL er glade for kommunernes investering i børneområdet, mener de ikke, at det er tilfældigt, at midlerne kommer i et kommunalvalgsår.

- Politikerne har en tendens til at skrue op for investeringerne, når det er valgår. Men så strammer de skruen igen i årene efter. Det betyder, at vores område bliver ved med at stå for skud, og at vi aldrig får den nødvendige genopretning.

Kommuneforsker: Politik er taktik

Kommuneforsker Ulrik Kjær er enig i, at investeringen kan være udtryk for en smart politisk strategi inden det kommende kommunalvalg.

- Politik er taktik. Politikerne tænker over, hvornår det er smartest at give penge, og hvornår det er smartest at spare. Derfor vil man se, at besparelser ligger lige efter kommunalvalg. Og når man er ved det næste valg, begynder man at dele lidt ud.

Ifølge Ulrik Kjær giver det også god mening at tilføre flere midler til børneområdet forud for et kommunalvalg, da området er meget synligt for borgerne

- Det er de tunge velfærdsområder, som politikerne gerne vil have taget op i valgkampen. Det er det, der i sidste ende kan gøre, at vælgerne sætter et kryds hos dem.

Børneområdet kræver investeringer

BUPL offentliggjorde et lignende Danmarkskort i september sidste år. Her planlagde kommunerne besparelser på over 140 millioner kroner på børneområdet. Nedskæringer ville for eksempel betyde færre pædagoger til børnene, tidligere overgang fra vuggestue til børnehave og flere lukkedage.

Men lokale demonstrationer og pres på lokalpolitikerne fik flere kommuner til at droppe besparelserne. BUPL-formand Elisa Bergmann håber, at man i år kan gå skridtet videre og ikke bare fjerner besparelser – men også får kommunerne til at investere i børnene.

- Vi skal huske på, at normeringerne er historisk dårlige i daginstitutionerne. Der er brug for reelle investeringer. Ikke bare på grund af kommunalvalget. Børnetallet stiger med 56.000 børn i alderen 0-5 år over de kommende otte år, og det kræver altså flere pædagoger, siger hun.

De endelige budgetter ude i kommunerne skal forhandles færdige inden udgangen af oktober.

Se hvor langt din kommune er i processen fra budgetkatalog til vedtagelse, og hvordan din kommune lægger op til, at 0-5 års området skal prioriteres næste år.