Samfund

Aftale om politikadetter på plads

Nu kan politikadetter begynde på arbejde og hjælpe til ved grænsen.

De nyuddannede politikadetter kan nu begynde at arbejde, efter Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen er blevet enige om en aftale.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Det var meningen, at de første nyuddannede politikadetter skulle begynde i deres nye job fredag den 1. september, men det satte en overenskomststrid en stopper for.

Strid om strejkeret

De nye politikadetter har ønsket en tjenestemandsansættelse, mens Moderniseringsstyrelsen, som er kadetternes arbejdsgiver, krævede, at politikadetterne skulle ansættes på en overenskomst uden muligheden for at strejke.

Den knude i forhandlingerne er nu løst.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har haft svært ved at blive enige om, hvordan en eventuel konfliktsituation skal håndteres. Men vi er nu enige om, at politikadetterne har ret til at strejke som andre overenskomstansatte, samtidig med at de i tilfælde af en arbejdskonflikt kan løse opgaver af væsentlig betydning for Danmarks sikkerhed, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

Ligesom ministeren er Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, meget tilfreds med, at der er indgået en aftale. 

- Det er jo helt fundamentalt i den danske model, hvis man er ansat på overenskomst, skal man have strejkemuligheder. Og det er selvfølgelig klart, i tilfælde af, at rigets sikkerhed er i fare, er det jo alle mand af huse, og det gælder også politikadetter. Vi er selvfølgelig vores samfundsansvar bevidst, og det er vi også i den her situation, siger Claus Oxfeldt til TV 2.

53 kadetter klar

De nye politikadetter skal efter planen være en del af dansk politi og løse de særlige politiopgaver i forbindelse med grænsekontrol, bevogtningsopgaver, transportopgaver og udsendelser.

53 politikadetter er uddannet og skulle være startet på jobbet den 1. september efter seks måneders uddannelse. De skal nu starte den 1. oktober.

Med den nye aftale er de sikret samme arbejdstidsregler som polititjenestemændene.

Aftalen giver også kadetterne ret til optagelse på politiets basisuddannelse.