Politikere efter ür med svigt mod søstre: Kommuner skal stilles til ansvar

Flere kommuner overholder fortsat ikke loven i sager om anbragte børn. Det skal Ìndres, mener flere politikere.

I ĂĽrevis blev søstrene Amal Hassna, Sapran Hassna og Nanna Hansen udsat for seksuelt misbrug og vold af deres plejefar fra SkĂŚlskør, uden at Slagelse Kommune greb ind.

Søstrene blev først fjernet fra plejefamilien efter henholdsvis tre og seks ür. Men svigtet fra kommunen fortsatte i søstrenes nye anbringelser.

Det viser en ny TV 2-dokumentar 'Anbragt - Efter helvedet'.

Slagelse Kommune tillod blandt andet en ulovlig anbringelse af en af søstrene i udlandet, kommunen reagerede ikke pü underretninger, og kommunen førte ikke tilstrÌkkelig tilsyn med pigerne. Kommunen undlod ogsü at inddrage søstrene, inden de blev skilt ad og anbragt forskellige steder.

- Det er et kÌmpe omsorgssvigt, og vi kommer jo fra en plejefamilie, hvor vi har haft det yderst forfÌrdeligt. Vi har en forventning om, at vi kommer til at bedre sted, og at vores fremtid ser lysere ud. Det viste sig ikke at vÌre realiteten, siger 23-ürige Amal Hassna.

Minister afviser økonomiske sanktioner

I kølvandet pü dokumentaren slür flere politikere fast, at det ikke lÌngere skal vÌre gratis, nür kommuner bryder loven i børnesager. En af dem er socialordfører Laura Lindahl (LA):

- Når vi kan konstatere, at kommunerne laver et lovbrud, skal vi tildele dem en økonomisk sanktion, der gør ondt i deres kommunale budget. Det vil have en forebyggende effekt – og det er vores primære formål: At det her ikke sker igen, siger hun.

Liberal Alliance für opbakning af Socialdemonkratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Sü lÌnge kommunerne sü relativt kvit og frit kan slippe af sted med at lave fejl, som de gør, er der simpelthen børn, ligesom Slagelse-pigerne, der vil falde igennem. Det duer ikke, siger hun.

- Jeg kan ikke se, det skulle vÌre svÌrere at give sanktioner end sü meget andet. Selvfølgelig kan en minister gøre det.

Dog mener social- og børneminister Mai Mercado (K) ikke, at økonomiske sanktioner er nødvendige. Hun vil i stedet gøre den midlertidige task force permanent. Den kan hjÌlpe kommuner med sagsbehandling.

- Jeg tror, det bliver for enøjet, at en økonomisk sanktion ville have füet Slagelse Kommune til at Ìndre fokus. Det er jo ikke pü grund af manglende penge. Kommunen har brugt vanvittigt mange penge, men ogsü brugt dem vanvittig forkert, siger hun.

Kommuner fortsĂŚtter med lovbrud

Cirka Ên procent af alle danske børn er anbragt uden for hjemmet enten i plejefamilier eller pü institution.

Social- og Indenrigsministeriet har ansvaret for rammerne for kommunernes indsats i forhold til anbringelse af børnene, mens kommunerne yder den konkrete indsats. 

Men en rapport fra Rigsrevisionen i august sidste ür viser et stort gab mellem lovens centrale krav og sagsbehandlingen i kommunerne. Her kritiserede statsrevisorerne blandt andet, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager ikke overholder lovens krav om børnesamtaler, handleplaner og børnefaglige undersøgelser.

I maj viste en undersøgelse fra Københavns Kommune, at der var fejl i 77 ud af 77 undersøgte børnesager. I Holstebro var konklusionen i august, at der var fejl i 15 ud af 15 sager.

- Det siger mig, at der simpelthen ikke bliver brugt krÌfter nok pü det i kommunerne, og at man ikke gør nok for at klÌde personalet godt nok pü til at løfte opgaven, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

For at forbedre kommunernes arbejde med sagsbehandling er et socialt tilsyn, der skal sikre kvaliteten pü landets opholdssteder, og den sükaldte task force blevet indført.

Kommuner vil mindske fejl 

Hos Kommunernes Landsforening (KL) anerkender formand for social- og sundhedsudvalget, Thomas Agerskov, at kommunerne fortsat har svÌrt ved at overholde loven. 

- Jeg anerkender, at vi desvÌrre laver fejl i vores sagsbehandling. Det prøver vi virkelig at fü rettet op pü. Kommunerne stür nÌrmest i kø for at fü besøg af task force, siger han.

Er det ikke jeres eget ansvar ude i kommunerne, at jeres medarbejdere er klĂŚdt pĂĽ til at overholde lovgivningen?

- Nu kommer der jÌvnlig en ny lovgivning og meget kompliceret lovgivning pü omrüdet. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden sikrer uddannelse og lÌring, siger Thomas Agerskov.

Fejl i anbringelsessager kan ske igen

Pernille Rosenkrantz-Theil og Laura Lindahl frygter, at hvis social- og børneministeren ikke gør brug af økonomiske sanktioner, nür kommuner ikke overholder loven, vil antallet af fejl i sager om anbragte børn stige.

- Selvfølgelig er vi kommet langt, og vi har taget et skridt i den rigtige retning, men jeg ville ikke turde lÌgge hovedet pü blokken og sige, at det samme (Slagelse-sagen, red.) ikke sker et sted eller to eller flere rundt omkring i landet lige nu, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Mai Mercado er heller ikke sikker pü, at en lignende sag ikke ville kunne ske i dag. Hun understreger samtidig, at Slagelse Kommune har svigtet de tre søstre gevaldigt.

- Det er kommunen, som svigter i den her sag. De tager ikke ansvaret pü sig og overholder ikke nogle helt basale krav. De ender med at svigte børnene. Det kan vi ikke acceptere, siger hun og tilføjer:

- Jeg kan godt forstü, at man kan fü lyst til at gü ind og straffe kommunerne hürdt økonomisk. Mulighederne er der i dag, men vi mü spørge os selv, om det ville have haft en betydning for Slagelse Kommune. Det tror jeg ikke. Vi skal i stedet hjÌlpe kommunerne med at løfte deres sagsbehandling. 

Anbragt i Helvede
1991
24. oktober
Nanna kommer til verden
Nanna Hansen bliver født i en flygtningelejr i Schweiz. Nannas fødenavn er Randa Hassna.
1992
Juli
Fra Schweiz til Danmark
Nanna kommer sammen med sin familie til Danmark.
1993
8. februar
Sapran bliver født
Søstrenes mor stür med Sapran Hassna Privatfoto
Lillesøster Sapran Hassna bliver født i Sandholmlejren.
1997
8. oktober
Far drĂŚber mor
Sapran Hassna og hendes lillesøster siger et sidste farvel til deres mor Privatfoto
Søstrenes far knivdræber deres mor og begraver hende på Tisvilde Strand. Moren er forsvundet i seks dage, indtil nogle børn finder liget på stranden.
8. oktober
Søstrene anbringes for første gang
Sapran Hassna boltrer sig pü en feriekoloni med de andre børn fra akutinstitutionen Privatfoto
Søstrene anbringes på en akutinstitution i København.
1998
27. november
Faren kendt skyldig i drab
Ekstra Bladets forside fra 6. november 1998 Privatfoto
Faren idømmes 12 års fængsel og udvises senere af Danmark for bestandig for at have dræbt pigernes mor.
1999
23. februar
Pigerne anbringes i plejefamilie
Sapran Hassna, Nanna Hansen og deres to andre søstre anbringes i en plejefamilie ved Skælskør.
2001
2. april
Første underretning fra psykolog
En psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen fortæller om, at plejefaren giver hende ”blå mærker”:
- Hun har fortalt, at hun ved et par lejligheder er blevet behandlet så håndfast, at hun har haft blå mærker, lyder det i underretningen fra psykologen.
23. august
Ny underretning fra psykolog
Den samme psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen bør fjernes så hurtigt som muligt.
- Jeg vurderer, at (Nanna, red.) fortsat og så hurtigt som muligt bør anbringes under forhold, hvor hun ikke involveres i følelesmæssigt belastende situationer. - Uddrag fra psykolog-underretning.
2002
14. januar
Kommune tvangsfjerner Nanna
Nanna Hansen bliver fjernet fra plejefamilien, fordi hun mistrives. De tre andre søstre bor der stadig.
30. juni
Ny underretning mod plejefamilien
En pædagog underretter myndighederne om, at de tre tilbageværende søstre ydmyges og latterliggøres af plejefamilien.
10. oktober
Sagsbehandler kalder plejefamilie "uegnet"
En sagsbehandler fra Skælskør Kommune underretter amtet, fordi hun vurderer, at plejefamilien er uegnet.
2003
17. januar
Leder afviser bekymring i underretning
En afdelingsleder fra Skælskør Kommune ser på ”det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage sig yderligere”.
2004
28. maj
Ny bekymring over plejefamilie
En tilsynschef deler sin bekymring med myndighederne. Han er i tvivl om, hvorvidt plejefamilien er ”i stand til at løfte opgave”.   
2005
6. januar
To af tre søstre bliver fjernet fra familie
Sapran Hassna og lillesøsteren bliver fjernet fra plejefamilien.
April
Jasmin fjernes som den sidste
Storesøsteren, Jasmin, bliver fjernet fra plejefamilien.
2008
27. maj
Plejefar fĂĽr fem ĂĽrs fĂŚngsel
Plejefaren idømmes fem års fængsel ved Retten i Næstved. Han blev dømt for at have haft samleje med Nanna Hansen cirka en gang om ugen i perioder. Han blev også dømt for vold mod og for at have haft samleje med lillesøsteren fire gange. Ifølge dommen havde han også været voldelig mod og blufærdighedskrænket Sapran Hassna. Læs om sagen fra dengang.
2009
6. februar
Dom stadfĂŚstes i landsretten
Østre Landsret stadfæster byrettens dom. Læs mere om stadfæstelsen.
2014
15. oktober
Søstre stÌvner kommune
Nanna og Sapran i dag TV 2
Sapran Hassna og Nanna Hansen stævner Slagelse Kommune for deres rolle i sagen. Skælskør Kommune og Slagelse Kommunes blev lagt sammen i 2007.
4. december
Forlig afvises
Slagelse Kommune afviser at indgå forlig med søstrene.
2015
13. marts
Kommune stĂŚvnes igen
Søstrene stævner igen Slagelse Kommune og afventer nu, at sagen bliver berammet.
2016
2. februar
Nanna og Sapran stĂĽr frem
De to søstre, Sapran Hassna og Nanna Hansen, står frem og fortæller deres historie til TV 2 Dokumentar. Amal medvirker dengang anonymt i programmet.
14. juni 2017
Søstrenes vinder sag mod Slagelse Kommune
Søstrene taler med deres advokat Mads Pramming efter sidste retsdag i Østre Landsret. Lars Erik Andreasen / TV 2
Østre Landsret fælder dom i søstrenes erstatningssag mod Slagelse Kommune. Retten finder, at kommunen begik offentligt omsorgssvigt mod søstrene, mens de var anbragt hos plejefaren i Skælskør. Kommunen havde ført et mangelfuldt tilsyn og undlod at reagere på flere alvorlige underretninger om vold og sexovergreb.
I et resumé af dommen skriver landsretten blandt andet:
- At det efter karakteren og alvoren af de forskellige (…) bekymringer må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen (…) risikerede at blive udsat for person­lige overgreb, men at kommunen ikke på noget tidspunkt tog skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted.
Søstrene modtager hver 100.000 kroner i erstatning fra Slagelse Kommune.
21. september 2017
Dokumentaren 'Anbragt - Efter helvedet' sendes
Amal Hassna er i dag 23 ĂĽr. Lars Erik Andreasen / TV 2
Søstrene fortæller i en ny dokumentar på TV 2 om resten af deres barndom. Det viser sig, at selv efter Slagelse Kommune havde fjernet dem fra plejefaren, begik kommunen igen svigt på svigt imod dem. Denne gang står også lillesøsteren Amal frem med ansigt og fortæller sin historie.