Anbragt i helvede

Politikere efter år med svigt mod søstre: Kommuner skal stilles til ansvar

Flere kommuner overholder fortsat ikke loven i sager om anbragte børn. Det skal ændres, mener flere politikere.

I årevis blev søstrene Amal Hassna, Sapran Hassna og Nanna Hansen udsat for seksuelt misbrug og vold af deres plejefar fra Skælskør, uden at Slagelse Kommune greb ind.

Søstrene blev først fjernet fra plejefamilien efter henholdsvis tre og seks år. Men svigtet fra kommunen fortsatte i søstrenes nye anbringelser.

Det viser en ny TV 2-dokumentar 'Anbragt - Efter helvedet'.

Slagelse Kommune tillod blandt andet en ulovlig anbringelse af en af søstrene i udlandet, kommunen reagerede ikke på underretninger, og kommunen førte ikke tilstrækkelig tilsyn med pigerne. Kommunen undlod også at inddrage søstrene, inden de blev skilt ad og anbragt forskellige steder.

- Det er et kæmpe omsorgssvigt, og vi kommer jo fra en plejefamilie, hvor vi har haft det yderst forfærdeligt. Vi har en forventning om, at vi kommer til at bedre sted, og at vores fremtid ser lysere ud. Det viste sig ikke at være realiteten, siger 23-årige Amal Hassna.

Minister afviser økonomiske sanktioner

I kølvandet på dokumentaren slår flere politikere fast, at det ikke længere skal være gratis, når kommuner bryder loven i børnesager. En af dem er socialordfører Laura Lindahl (LA):

- Når vi kan konstatere, at kommunerne laver et lovbrud, skal vi tildele dem en økonomisk sanktion, der gør ondt i deres kommunale budget. Det vil have en forebyggende effekt – og det er vores primære formål: At det her ikke sker igen, siger hun.

Liberal Alliance får opbakning af Socialdemonkratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Så længe kommunerne så relativt kvit og frit kan slippe af sted med at lave fejl, som de gør, er der simpelthen børn, ligesom Slagelse-pigerne, der vil falde igennem. Det duer ikke, siger hun.

- Jeg kan ikke se, det skulle være sværere at give sanktioner end så meget andet. Selvfølgelig kan en minister gøre det.

Dog mener social- og børneminister Mai Mercado (K) ikke, at økonomiske sanktioner er nødvendige. Hun vil i stedet gøre den midlertidige task force permanent. Den kan hjælpe kommuner med sagsbehandling.

- Jeg tror, det bliver for enøjet, at en økonomisk sanktion ville have fået Slagelse Kommune til at ændre fokus. Det er jo ikke på grund af manglende penge. Kommunen har brugt vanvittigt mange penge, men også brugt dem vanvittig forkert, siger hun.

Kommuner fortsætter med lovbrud

Cirka én procent af alle danske børn er anbragt uden for hjemmet enten i plejefamilier eller på institution.

Social- og Indenrigsministeriet har ansvaret for rammerne for kommunernes indsats i forhold til anbringelse af børnene, mens kommunerne yder den konkrete indsats. 

Men en rapport fra Rigsrevisionen i august sidste år viser et stort gab mellem lovens centrale krav og sagsbehandlingen i kommunerne. Her kritiserede statsrevisorerne blandt andet, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager ikke overholder lovens krav om børnesamtaler, handleplaner og børnefaglige undersøgelser.

I maj viste en undersøgelse fra Københavns Kommune, at der var fejl i 77 ud af 77 undersøgte børnesager. I Holstebro var konklusionen i august, at der var fejl i 15 ud af 15 sager.

- Det siger mig, at der simpelthen ikke bliver brugt kræfter nok på det i kommunerne, og at man ikke gør nok for at klæde personalet godt nok på til at løfte opgaven, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

For at forbedre kommunernes arbejde med sagsbehandling er et socialt tilsyn, der skal sikre kvaliteten på landets opholdssteder, og den såkaldte task force blevet indført.

Kommuner vil mindske fejl 

Hos Kommunernes Landsforening (KL) anerkender formand for social- og sundhedsudvalget, Thomas Agerskov, at kommunerne fortsat har svært ved at overholde loven. 

- Jeg anerkender, at vi desværre laver fejl i vores sagsbehandling. Det prøver vi virkelig at få rettet op på. Kommunerne står nærmest i kø for at få besøg af task force, siger han.

Er det ikke jeres eget ansvar ude i kommunerne, at jeres medarbejdere er klædt på til at overholde lovgivningen?

- Nu kommer der jævnlig en ny lovgivning og meget kompliceret lovgivning på området. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden sikrer uddannelse og læring, siger Thomas Agerskov.

Fejl i anbringelsessager kan ske igen

Pernille Rosenkrantz-Theil og Laura Lindahl frygter, at hvis social- og børneministeren ikke gør brug af økonomiske sanktioner, når kommuner ikke overholder loven, vil antallet af fejl i sager om anbragte børn stige.

- Selvfølgelig er vi kommet langt, og vi har taget et skridt i den rigtige retning, men jeg ville ikke turde lægge hovedet på blokken og sige, at det samme (Slagelse-sagen, red.) ikke sker et sted eller to eller flere rundt omkring i landet lige nu, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Mai Mercado er heller ikke sikker på, at en lignende sag ikke ville kunne ske i dag. Hun understreger samtidig, at Slagelse Kommune har svigtet de tre søstre gevaldigt.

- Det er kommunen, som svigter i den her sag. De tager ikke ansvaret på sig og overholder ikke nogle helt basale krav. De ender med at svigte børnene. Det kan vi ikke acceptere, siger hun og tilføjer:

- Jeg kan godt forstå, at man kan få lyst til at gå ind og straffe kommunerne hårdt økonomisk. Mulighederne er der i dag, men vi må spørge os selv, om det ville have haft en betydning for Slagelse Kommune. Det tror jeg ikke. Vi skal i stedet hjælpe kommunerne med at løfte deres sagsbehandling. 

Anbragt i Helvede

 1. 1991

  1. Nanna kommer til verden

   Nanna Hansen bliver født i en flygtningelejr i Schweiz. Nannas fødenavn er Randa Hassna.

 2. 1992

  1. Fra Schweiz til Danmark

   Nanna kommer sammen med sin familie til Danmark.

 3. 1993

  1. Sapran bliver født

   Lillesøster Sapran Hassna bliver født i Sandholmlejren.

 4. 1997

  1. Far dræber mor

   Søstrenes far knivdræber deres mor og begraver hende på Tisvilde Strand. Moren er forsvundet i seks dage, indtil nogle børn finder liget på stranden.

  2. Søstrene anbringes for første gang

   Søstrene anbringes på en akutinstitution i København.

 5. 1998

  1. Faren kendt skyldig i drab

   Faren idømmes 12 års fængsel og udvises senere af Danmark for bestandig for at have dræbt pigernes mor.

 6. 1999

  1. Pigerne anbringes i plejefamilie

   Sapran Hassna, Nanna Hansen og deres to andre søstre anbringes i en plejefamilie ved Skælskør.

 7. 2001

  1. Første underretning fra psykolog

   En psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen fortæller om, at plejefaren giver hende ”blå mærker”:

   - Hun har fortalt, at hun ved et par lejligheder er blevet behandlet så håndfast, at hun har haft blå mærker, lyder det i underretningen fra psykologen.

  2. Ny underretning fra psykolog

   Den samme psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen bør fjernes så hurtigt som muligt.

   - Jeg vurderer, at (Nanna, red.) fortsat og så hurtigt som muligt bør anbringes under forhold, hvor hun ikke involveres i følelesmæssigt belastende situationer. - Uddrag fra psykolog-underretning.

 8. 2002

  1. Kommune tvangsfjerner Nanna

   Nanna Hansen bliver fjernet fra plejefamilien, fordi hun mistrives. De tre andre søstre bor der stadig.

  2. Ny underretning mod plejefamilien

   En pædagog underretter myndighederne om, at de tre tilbageværende søstre ydmyges og latterliggøres af plejefamilien.

  3. Sagsbehandler kalder plejefamilie "uegnet"

   En sagsbehandler fra Skælskør Kommune underretter amtet, fordi hun vurderer, at plejefamilien er uegnet.

 9. 2003

  1. Leder afviser bekymring i underretning

   En afdelingsleder fra Skælskør Kommune ser på ”det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage sig yderligere”.

 10. 2004

  1. Ny bekymring over plejefamilie

   En tilsynschef deler sin bekymring med myndighederne. Han er i tvivl om, hvorvidt plejefamilien er ”i stand til at løfte opgave”.   

 11. 2005

  1. To af tre søstre bliver fjernet fra familie

   Sapran Hassna og lillesøsteren bliver fjernet fra plejefamilien.

  2. Jasmin fjernes som den sidste

   Storesøsteren, Jasmin, bliver fjernet fra plejefamilien.

 12. 2008

  1. Plejefar får fem års fængsel

   Plejefaren idømmes fem års fængsel ved Retten i Næstved. Han blev dømt for at have haft samleje med Nanna Hansen cirka en gang om ugen i perioder. Han blev også dømt for vold mod og for at have haft samleje med lillesøsteren fire gange. Ifølge dommen havde han også været voldelig mod og blufærdighedskrænket Sapran Hassna. Læs om sagen fra dengang.

 13. 2009

  1. Dom stadfæstes i landsretten

   Østre Landsret stadfæster byrettens dom. Læs mere om stadfæstelsen.

 14. 2014

  1. Søstre stævner kommune

   Sapran Hassna og Nanna Hansen stævner Slagelse Kommune for deres rolle i sagen. Skælskør Kommune og Slagelse Kommunes blev lagt sammen i 2007.

  2. Forlig afvises

   Slagelse Kommune afviser at indgå forlig med søstrene.

 15. 2015

  1. Kommune stævnes igen

   Søstrene stævner igen Slagelse Kommune og afventer nu, at sagen bliver berammet.

 16. 2016

  1. Nanna og Sapran står frem

   De to søstre, Sapran Hassna og Nanna Hansen, står frem og fortæller deres historie til TV 2 Dokumentar. Amal medvirker dengang anonymt i programmet.

  2. Søstrenes vinder sag mod Slagelse Kommune

   Østre Landsret fælder dom i søstrenes erstatningssag mod Slagelse Kommune. Retten finder, at kommunen begik offentligt omsorgssvigt mod søstrene, mens de var anbragt hos plejefaren i Skælskør. Kommunen havde ført et mangelfuldt tilsyn og undlod at reagere på flere alvorlige underretninger om vold og sexovergreb.

   I et resumé af dommen skriver landsretten blandt andet:

   - At det efter karakteren og alvoren af de forskellige (…) bekymringer må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen (…) risikerede at blive udsat for person­lige overgreb, men at kommunen ikke på noget tidspunkt tog skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted.

   Søstrene modtager hver 100.000 kroner i erstatning fra Slagelse Kommune.

  3. Dokumentaren 'Anbragt - Efter helvedet' sendes

   Søstrene fortæller i en ny dokumentar på TV 2 om resten af deres barndom. Det viser sig, at selv efter Slagelse Kommune havde fjernet dem fra plejefaren, begik kommunen igen svigt på svigt imod dem. Denne gang står også lillesøsteren Amal frem med ansigt og fortæller sin historie.