Samfund

Sådan taler du med dit barn om sex

Start tidligt, drop de løftede pegefingre og stil åbne spørgsmål. Her er seks gode råd til, hvordan du kan snakke om blomsten og bien med dit barn.

Unge under 20 år er bedre til at tale med deres forældre om sex end ældre generationer.

Det viser nye tal fra det pilotprojekt, der går forud for den hidtil største befolkningsundersøgelse af danskernes sexvaner, Projekt Sexus.

Men det er ikke alle børn og unge, der selv opsøger mor og far, når spørgsmål om sex melder sig.

I stedet finder de viden på nettet, lærer fra seksualundervisningen i skolen og taler med vennerne om det. Men de har også brug for at kunne tale med en voksen, de har tillid til, siger Line Anne Roien, der er cand.pæd. og i gang med en ph.d. om seksualundervisningen i folkeskolen ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.

Derfor giver hun her seks gode råd til, hvordan du som forælder kan indlede snakken med dit barn. 

Sådan taler du med dit barn om sex

 1. Snak om det - det er vigtigt!

  Det er vigtigt, at du taler med dit barn om seksualitet, krop, følelser, kønsroller og grænser.

  Vær ikke bange for den stilhed, der kan opstå, når I taler sammen. Sig til dit barn, hvis du også synes, det er lidt svært at tale om. Tal om, hvordan I kan gøre det lettere – måske hjælper det at gå en tur eller tale sammen, mens I spiller et spil eller laver mad.

  Afvis aldrig dit barns spørgsmål om sex og seksualitet. Hvis du undrer dig over, at dit barn spørger om noget, som du ikke synes er alderssvarende, så undersøg, hvad der får dit barn til at spørge: Er det noget, man har hørt hos venner? Er det noget, man har set på nettet? Hvad tænker dit barn om det?

 2. Begynd snakken tidligt

  Det er først omkring pubertetsalderen, at børn for alvor begynder at forstå, hvad lyst, seksualitet og sex er. Men det er ikke først her, du skal begynde at tale med dit barn om det. Så længe du tilpasser det barnets alder og modenhed, kan du starte snakken tidligt.

  Du kan for eksempel sagtens forklare dit lille barn, hvordan babyer bliver lavet, eller at I som forældre godt kan lide at kysse hinanden, fordi det føles dejligt, uden at du behøver gå i detaljer omkring det.

  Hvis du skaber et godt og tillidsfuldt fundament for snakken med dit barn, mens det er yngre, har du et meget bedre udgangspunkt for, at I kan snakke sammen i teenagealderen.

  Tænk desuden på, at der ikke er tale om én alvorlig snak, men en aldrig afsluttet dialog mellem jer. Der kan gå lang tid imellem, at snakken er relevant for dit barn, og det er helt okay. Men når muligheden byder sig, og behovet opstår, så tal om det. 

 3. Få alle forældre på banen

  Der er en tendens til, at det mest er mødrene, der taler med deres børn om sex og seksualitet. Men sådan behøver det ikke at være – mænd har også en vigtig rolle at spille i denne sammenhæng.

  Alle dit barns forældre, uanset hvilket køn de har, og om de er biologiske forældre, bonus-forældre osv., bør give sit bidrag til snakken om sex og seksualitet.

  Forskellige forældre har forskellige erfaringer, holdninger og refleksioner om emnerne, og det er kun en fordel for dit barn at få indblik i disse forskelligheder.

 4. Lyt til dit barn

  Snakken skal ikke være envejskommunikation, hvor du taler, og dit barn lytter. Din vigtigste rolle er i virkeligheden at lytte og stille gode spørgsmål, som kan hjælpe dit barn med at udvikle viden, tanker og holdninger om sex.

  Øv dig i at stille åbne og nysgerrige spørgsmål, som hjælper dit barn til selv at reflektere. 

 5. Drop de løftede pegefingre

  De færreste unge lytter til moraliserende, løftede pegefingre fra deres forældre – så dem kan du lige så godt droppe. Sørg i stedet for at dit barn ved, at han/hun altid kan regne med dig og din hjælp.

  Det kan være en god strategi at fjerne snakken fra jer selv og bruge andre som eksempler. Sig for eksempel ”Jeg læste om udbredelsen af klamydia blandt unge i avisen i går, og det overraskede mig, at så mange unge ikke bruger kondom. Hvad tænker du om det?”.

  På den måde kan du tale med dit barn og give gode råd om, hvad der er mest hensigtsmæssigt, sikkert og fornuftigt at gøre – uden løftede pegefingre.

 6. Respekter hinandens grænser

  Det er helt almindeligt, at børn og unge ikke ønsker at inddrage dig som forælder i deres tanker om sex og seksualitet, fordi de måske synes, det er pinligt og mærkeligt at tale om.

  Men det kan også gælde omvendt - at du som forælder synes, det er svært at snakke om sex.

  Derfor er det vigtigt, at I respekterer hinandens grænser. Du har som voksen et ansvar for, at snakken foregår på en måde, som er behagelig for jer begge. Børn skal ikke tvinges til at tale om det, hvis de ikke har lyst. 

  Hvis dit barn giver udtryk for, at han eller hun ikke vil tale med dig om sex, så foræl, at det er okay, og at I kan tale om det på et andet tidspunkt. Spørg eventuelt ind til, om der er andre, dit barn hellere vil tale med. Foreslå for eksempel en skolelærer, sundhedsplejerske, online eller telefonisk rådgivning. 

Kilde: Line Anne Roien, cand.pæd. og ph.d.-studerende ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet