Samfund

Pårørende føler sig tvunget til at hjælpe ældre

Offentlig hjemmepleje er så skrabet, at pårørende føler sig nødsaget til at hjælpe, viser ny undersøgelse.

Næsten hver anden pårørende synes, at den offentlige hjælp til ældre er så utilstrækkelig, at de føler sig nødsaget til at hjælpe, for at sikre den ældre borger et ordentligt liv. Det viser en ny undersøgelse fra Ældre Sagen.

Undersøgelsen er lavet af Voxmeter for Ældre Sagen, der fortæller, at den er repræsentativ og baseret på interviews af 2010 borgere over 18 år.

Mange mennesker får et øget behov for hjælp, i takt med at alderen stiger. Det tager den kommunale ældrepleje sig af, men 44 procent af de pårørende føler, at ældreplejen er så mangelfuld, at de selv må gribe ind og hjælpe til.

Det er et problem, at den kommunale ældrepleje ikke formår at levere et tilfredsstillende serviceniveau, mener seniorkonsulent ved Ældre Sagen Marie Lilja Jensen.

- Det skal være individuelt, om man kan og vil hjælpe. Det må aldrig blive noget, som man fra det offentliges side føler sig tvunget til. Der skal være en værdig ældrepleje, der sørger for, at der er nok hjælp til dem, der har brug for det.

Undersøgelsen viser, at 52 procent hjælper en til to gange om ugen, mens 11 procent hjælper hver dag.

Presset bliver større

Det er ofte praktiske opgaver som transport til og fra læge eller sociale arrangementer, indkøb og rengøring som de pårørende hjælper til med.

Marie Lilja Jensen frygter, at presset på de pårørende bliver større fremover, hvor andelen af ældre stiger. Derfor skal der gribes ind nu, fordi mange pårørende allerede påvirkes fysisk og psykisk som følge af hjælpen.

- Det kan blive meget omfattende at hjælpe, fordi de ældre typisk bliver mere og mere syge. Det kan gribe ind i de pårørendes hverdagsliv, så de føler sig presset, og vi ser faktisk, at nogle vælger at gå ned i tid på arbejdet eller melder sig syge som følge af det, siger hun.

Det er vurderet, at omkring 750.000 borgere hjælper en eller flere ældre.

Undersøgelsen fra Ældre Sagen er lavet i forbindelse med en konference i Nyborg mandag, hvor temaet er "Hvordan hjælper vi dem, der hjælper".