Samfund

Antallet af hjemmefødsler fordoblet på tre år - stigning bekymrer fødselslæger

Fødselslægerne advarer mod, at stadig flere kvinder vælger at føde derhjemme. Hver femte hjemmefødende må nemlig overføres til hospitalet.

De danske fødselslægers advarsel mod det stigende antal hjemmefødsler har givet anledning til en heftig debat om, hvorvidt hjemmefødsler udgør en større risiko end fødsler på et hospital.

Hverken jordemødrene eller de fødende kvinders interesseorganisation Forældre og Fødsel deler nemlig fødselslægernes bekymring.

I fredagens udgave af Berlingske gør formanden for de danske fødselslæger, Thomas Larsen, opmærksom på, at antallet af kvinder, der vælger at føde hjemme, er mere end fordoblet i løbet af de seneste tre år.

Og at mange af disse hjemmefødsler ender med, at kvinden må overføres til et hospital på grund af komplikationer og må føde der.

Hver femte bliver overført

De faktiske tal er behæftet med en vis usikkerhed, men det skønnes, at cirka hver femte planlagte hjemmefødsel ender med, at kvinden bliver overført.

Det er en bekymrende risiko for de nyfødte, advarer lægerne nu.

- Vi ved, der er et betragteligt ressourceforbrug ved at lægge fødslerne uden for hospitaler. Og vi mangler ressourcer. Samtidigt sker der et kvalitetstab, hvis man lægger mange fødsler uden for hospitalerne, siger Thomas Larsen, der er ledende overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, til TV 2.

Derfor mener fødselslægerne, at man skal holde op med at promovere hjemmefødsler over for gravide kvinder.

'Risikoen er ikke større'

Jordemødrene, der assisterer de hjemmefødende kvinder, er uenige i fødselslægernes kritik:

- En kvinde, der kan se frem til en ukompliceret hjemmefødsel, har samlet set ikke større risiko for komplikationer, end en tilsvarende kvinde, der føder på et hospital, siger formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo.

- Jeg synes hverken, vi skal promovere hjemmefødsler eller fødsler på et hospital. Vi skal bakke op om det valg, som kvinden selv træffer på baggrund af god information. Selvfølgelig skal hun være klar over, at der kan være situationer, hvor man må overflytte, og sjældne tilfælde, hvor behandlingen skal suppleres af lægehjælp, siger hun.

'Fødslerne burde samles'

I dag er der godt 60.000 fødsler i Danmark om året, og cirka tre procent af de fødende kvinder vælger at føde uden for hospitalet.

Thomas Larsen er da også helt på det rene med, at der er kvinder, der føler sig mere trygge ved at føde derhjemme:

- Principielt synes jeg, at vi skal samle fødslerne under et tag. Men vi anerkender, at der er en stor værdi hos nogle kvinder i det at føde hjemme. Og der er nogle gode ting ved at føde hjemme. Det ideelle ville være, hvis vi kunne få de gode ting ind i vores fødemiljøer på hospitalerne. Så ville vi stå rigtigt godt i fremtiden, siger overlæge Thomas Larsen.

'Alle fødende starter jo hjemme'

I foreningen Forældre og Fødsel advarer man mod at gøre det til noget stort problem, at hver femte planlagte hjemmefødsel ender med at blive overflyttet til et hospital:

- Vi ved, at mange af de familier, der ender med at blive overflyttet, ikke oplever denne overflytning som et stort problem. Kvinder, der planlægger en hospitalsfødsel, bliver jo alle sammen overflyttet under fødslen. Alle fødsler starter jo derhjemme.

- Forskning viser, at de fleste af disse overførsler kan foregå i familiens egen bil. De hasteoverførsler, der er, er en meget lille procentdel. Det er ganske få, der har brug for en akut behandling, siger formanden for Forældre og Fødsel, Birgitte Halkjær Storgaard.

Forældre og Fødsel: Det er ikke noget problem