Samfund

En sandwich hver onsdag holder eleverne på skolen

De danske erhvervsskoler prøver mange ting for at forhindre eleverne i at falde fra. En snak over frokosten har vist sig at være et effektivt middel.

Sandwich og sodavand er de simple våben, som Gribskov Kommune i Nordsjælland har taget i brug for at få frafaldet blandt kommunens erhvervsskoleelever ned til et foreløbigt rundt nul.

På landets erhvervsskoler ligger frafaldsprocenterne på op mod de 40 procent – et tal, der er faldende siden en omfattende reform af uddannelsen i 2015, men som stadig er stort.

Det fik for to år siden Gribskov Kommune til at indføre et ugentligt frokostmøde med de elever fra kommunen, der gik på den lokale Erhvervsskolen Nordsjælland.

- Vi løser problemerne

Det har vist sig at have så gode resultater, at der ikke er en eneste af eleverne fra kommunen, der er holdt op på skolen siden frokostmøderne blev indført.

- Pointen er at fastholde de unge i uddannelsesforløbet. En gang imellem er det en lillebitte ting, der skal til, at man dropper ud. De ved, at vi er der, og de ved, at de kan komme i kontakt med os. Nogle af de småting, der kan være svære at få løst, dem løser vi, forklarer Erik Magius, der er uddannelsesvejleder i Gribskov Kommune.

Og eleverne er glade for frokostmødet.

- Det er altid godt at få talt med nogen, som kan hjælpe dig med de spørgsmål man måtte have, så man ikke føler sig stresset og presset, siger Beytlla Gøluck, der er studerende på Erhvervsskolen Nordsjælland.

Nyt grundforløb for de yngste

Det lokale initiativ på erhvervsskolen i Nordsjælland var lang fra det eneste nye initiativ, der blev indført på erhvervsskoleområdet i 2015.

Faktisk blev hele uddannelsen lavet om, med et nyt seks måneders grundforløb og nye introforløb for de yngste elever,der kommer lige fra folkeskolen, samt skrappere adgangskrav.

Undervisningsministeriets erklærede mål dengang var, at det i 2020 højst må være 40 procent af hver klasse, der falder fra undervejs i uddannelsen.

Halvdelen faldt fra

Det er der endnu et stykke vej til. Den årgang, der blev færdig i 2016, havde ifølge Undervisningsministeriet en frafaldsprocent på over 50.

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der sammenligner frafaldsprocenterne for 2014-årgangen og 2015-årgangen, der var den første efter reformen, viser dog, at det går den rigtige vej.  Markant færre elever faldt fra i løbet af uddannelsens første ni måneder, mens der stadig er et problem med frafaldet senere i uddannelsen, hvor eleverne er i praktik.

Undervisningsministeriets seneste tal viser samme tendens i 2016. Af de elever, der startede efter sommerferien 2016, var 11 procent faldet fra, når man nåede til efterårsferien. (Til sammenligning var tallet i 2014 13 procent og 2015-tallet på 12 procent).

'En rejse uden guide'

Ifølge Lars Kunov, der er direktør i erhvervsskolernes forening, er skolerne blevet bedre til at tage imod de nye elever, og få dem ind i et fællesskab i en klasse.

- Tidligere var de unge på en slags uddannelsesrejse uden guide. Nu har vi styrket vejledningen. Plus vi har indført bløde ting som intro-uger og den slags, siger Lars Kunov.

Han advarer dog mod at lægge al for megen vægt på sammenligninger mellem de seneste års frafald:

- Der er endnu ikke nogen af de elever, der startede i 2015 efter reformens indførelse, der er blevet færdiguddannede. Uddannelsen varer jo fire år eller mere. Så vi har endnu ikke tal for elever, der er kommet i mål med deres uddannelse. Min klare fornemmelse er dog, at de nye tiltag, og ikke mindst de øgede optagelseskrav har virket, siger Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier.

'Mere motiverede'

Efter reformen kræves der bestemte karakterer for at starte på en erhvervsskole, og samtidigt har skolerne strammet op overfor elever, der gentagne gange skifter uddannelseslinje og dermed tager grundforløbet flere gange.

- Skolerne melder tilbage til os, at der ikke er tvivl om, at det har betydet mere ro, mere motiverede elever og mere egnede elever. Tidligere var der en gruppe elever, der ikke var klar til undervisning, som vi skulle tage ind. Uden dem er der bedre stemning og bedre motivation i dag, siger Lars Kunov.