Samfund

Sex og Samfund vil give ældre mulighed for anonym rådgivning

Ældre med et aktivt sexliv har ofte spørgsmål til seksuelle problemer, behandling eller følelser, men det er ikke noget, de taler med deres læge om.

Sex og Samfund arbejder i øjeblikket på at oprette en national rådgivningslinje for danskere over 60 år, der anonymt kan stille spørgsmål om sex, seksualitet, samliv og trivsel.

De hjælper allerede unge med store og små spørgsmål om sex og følelser på Sexlinien.dk og Privatsnak.dk.

Men organisationen oplever nu også et stigende antal henvendelser fra ældre borgere, som ikke har fået den nødvendige hjælp og vejledning i forhold til deres sex- og samliv.

- Vi håber, at det her tilbud kan være en hjælp for dem, der sidder med spørgsmål, de enten ikke kan eller tør tale med deres læge eller omsorgspersoner om, siger Morten Emmerik Wøldike, projektleder hos Sex og Samfund.

Ifølge ham handler det i høj grad om, at de ældre føler, at deres seksualitet er et tabu. Behandlere og andet sundhedspersonale tager det ikke op, og derfor lader de ældre ofte være med at stille spørgsmål.

TV 2 sætter fokus på danskernes sexliv

Vi ved, at sex og sundhed hænger tæt sammen, men for lidt om hvordan. Vores viden om danskernes sexliv er begrænset, men det skal et nyt projekt fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut lave om på.

Projekt Sexus skal kortlægge danskernes seksuelle adfærd fra nu af og til de dør. Op mod 200.000 tilfældigt udvalgte danskere inviteres, men allerede nu har TV 2 fået adgang til en mindre pilotundersøgelse. De næste dage sætter vi fokus på, hvor ofte vi har sex, forskellen på mænd og kvinder, de mest almindelige dysfunktioner, og hvilket forhold børn og ældre har til deres seksualitet.

Ifølge professor i sexologi Christian Graugaard skyldes tabuiseringen blandt andet, at vi både kulturelt og sundhedsfagligt antager, at den ældste generation ikke har en seksualitet.

- Ældre får ikke den fornødne støtte og hjælp, fordi behandlerne er tøvende over for at tage emnet op. Vi som fagpersoner synes stadig, det er bøvlet og pinagtigt – og vi tror fejlagtigt, at vi overskrider patientens grænser, hvad vi meget sjældent gør, siger han.

Næsten hver anden over 60 har sex

Men en pilotundersøgelse for Projekt Sexus, som skal kortlægge op mod 200.000 danskeres sexliv fra nu, og frem til de dør, viser, at det er noget, der kunne tales mere om. For selvom den seksuelle aktivitet bliver mindre med alderen, betyder et velfungerende sexliv stadig meget for livskvaliteten.

Mens 48 procent af de adspurgte over 60 år har et aktivt sexliv, vurderer 64 procent af de adspurgte i samme aldersgruppe, at et velfungerende sexliv er vigtigt eller særdeles vigtigt for dem.

Ifølge Morten Emmerik Wøldike er formålet med rådgivningslinjen hos Sex og Samfund dels at dække det behov for støtte og vejledning, som sundhedsvæsenet ikke formår, dels at rådgive i forhold til de mere følelsesbetonede spørgsmål.

- Ældre borgere skal kunne stille spørgsmål til sundhed, sygdom og seksuelle problemer. Men også til alt det, der kan handle om relationer, forelskelse, ensomhed, og hvordan man får en kæreste, hvis man har mistet en partner, siger han og uddyber, at de også vil kunne henvise de ældre til mere specialiseret rådgivning hos for eksempel sexologer eller læger.

Sex og Samfund arbejder stadig på at stable rådgivningslinjen på benene, og der er derfor ikke sat en dato for, hvornår den lanceres.