Samfund

Efterlønnere og ledige får lov til mere frivilligt arbejde

Der er indgået bred politisk aftale om frivilligt arbejde, samtidig med at man får dagpenge og efterløn.

Dagpengemodtagere og efterlønnere får fremover mulighed for at bruge flere timer på frivilligt arbejde i for eksempel den lokale idrætsforening.

Det er resultatet af en bred politisk aftale om at lempe reglerne for ulønnet arbejde. Den er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Enklere regler

- De mange frivillige er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne understøtter lysten til at bidrage.

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Han nævner, at mindre bureaukratiske og mere enkle regler skal gøre op med "vanvittige eksempler", som en kvindelig efterlønner fra Sunds, der ikke måtte hjælpe til i et fitnesscenter, fordi det gav overskud.

Eller en kvinde fra Nordjylland, der blev trukket i dagpenge efter frivilligt arbejde i et madskoleprojekt, fordi Rema1000 - en privat virksomhed - var med i samarbejdet.

- Vi bringer nu sund fornuft ind i regelsættet, siger ministeren.

Grænsen for frivilligt arbejde blandt dagpengemodtagere og efterlønnere hæves.

Timetal øges til 15 timer for efterlønnere

I dag kan modtagere af dagpenge og efterløn arbejde frivilligt op til fire timer om ugen. Men aftalen øger timetallet til 10 timer om ugen for dagpengemodtagere og 15 timer for efterlønnere.

Samtidig ændres definitionen af en frivillig forening, så der blandt andet fjernes et hidtidigt krav om, at overskud skal gå til et almennyttigt formål.

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance Laura Lindahl understreger, at ledige hurtigt skal have et job.

- Men reglerne må på den anden side ikke være så rigide, at man ikke kan fortsætte som frivillig holdleder i den lokale fodboldklub, fordi man en kort periode er ramt af ledighed, siger hun.

Partierne har i aftalen lagt vægt på, at det frivillige, ulønnede arbejde ikke må erstatte funktioner, hvor der ellers har været ansat medarbejdere med løn.

- Det er glædeligt, at vores arbejdsløse nu får bedre mulighed for at arbejde frivilligt. Det er godt for både de arbejdsløse og de frivillige foreninger, siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

- Vi har samtidig sikret, at de arbejdsløses frivillige arbejde ikke tager arbejde fra helt almindelige lønmodtagere, tilføjer han.

Planen er, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2018.