Uddannelser dropper alkohol på introdage

Det skaber stærkere sociale relationer, når mindre alkohol er involveret i studiestarten, mener studerende. Ny undersøgelse bakker dem op.

Når tusindvis af nye studerende på de videregående uddannelser i disse uger skal lære deres nye studiekammerater at kende, foregår det mange steder med større hensyn til de studerende, der ikke drikker sammenlignet med tidligere.

Det oplyser flere uddannelsesinstitutioner til TV 2.

Årsagen er blandt andet, at uddannelsesinstitutionerne ønsker en mindre social grøft mellem dem, der drikker og dem, der ikke gør.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tilbyder man eksempelvis en alkoholfri introtur - og mange andre uddannelser har lignende initiativer. 

- Nogle af de nye studerende kan ikke kan lide at drikke alkohol og synes ikke, det er rart at være påvirket, når de skal lære nye mennesker at kende. Der er mange grunde til at folk ikke vil drikke. Det kan eksempelvis være af religiøse grunde eller på grund af elitesport, siger Mette Bybjerg Brock, formand for Polyteknisk Forening, der repræsenterer de studerende på DTU.

Undersøgelse: Lille alkoholforbrug lig med større frafald

De nye tiltag falder godt i tråd med konklusioner fra en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

I rapporten undersøges det, hvorfor studerende falder fra uddannelsen i løbet af de første seks måneder, og her ses det, at manglen på sociale og faglige fællesskaber spiller en stor rolle.

I undersøgelsen fremgår det yderligere, at studerendes alkoholforbrug kan have betydning for frafald.

Således har studerende, der drikker få mængder eller ingen alkohol, dobbelt så stor risiko for at droppe ud det første halve år af studiet sammenlignet med studerende med et moderat alkoholforbrug.

Noget tyder altså på, at det kan være svært at blive en del af fællesskabet på studiet, hvis man ikke drikker eller kun drikker i mindre omfang.

- Når vi skal fortolke på det, så handler det selvfølgelig ikke om selve alkoholen, men om hvor afgørende det sociale er ved studiestart. Og vi skal huske på, at den gruppe, som er i fare for at droppe ud, fordi de drikker mindre end mediangruppen, ikke alle er afholdsfolk. Det er bare en gruppe, der ikke drikker sig fulde - altså holder sig under fem genstande ad gangen, siger chef for EVA’s enhed for videregående uddannelse, Jakob Rathlev.

- Det er nok fordi, alkohol får de unge til at åbne sig, og på den måde styrker det sociale. Vi ved fra andre ungdomsundersøgelser, at man bliver mere udadvendt, når man drikker, og det kan hjælpe på det sociale, siger han.

Også studerende med et meget højt alkoholforbrug har markant større risiko for at droppe ud af studiet, viser undersøgelsen.

- Man inddrager alle

På DTU deltager i alt cirka 1450 nye studerende i introforløbene, og 50 af dem har tilmeldt sig den alkoholfrie introtur, der dermed er fuldt booket, fortæller Mette Bybjerg Brock.

Hun mener ikke, at opdelingen er med til at splitte de studerende.

- Vi sikrer, at de studerende bliver blandet ved de arrangementer, vi afholder efter rusturen, så de lærer hinanden at kende, siger hun.

Flere danske uddannelsessteder har sat alkoholen i baggrunden i introdagene for nye studerende. Video: Jonas H. R. Moestrup

På Syddansk Universitet har man også indført en alkoholpolitik, der blandt andet betyder, at der ikke må drikkes alkohol på universitetet før klokken 16. Flere fakulteter har desuden indført helt eller delvist alkoholfrie introture.

Hvis der er nogen, der ikke drikker, mens andre bliver fulde, dumme og højtråbende, så er der måske nogen, der vælger at gå i seng tidligt, og så bliver man også hurtigere opdelt

Søs Maggie, ny studerende på statskundskab, SDU

Det gælder blandt andet for de nye hold på statskundskab, der kun må drikke på den sidste aften af introturen.

En af tutorerne for de nye studerende på statskundskab er Birdane Yücell, der er glad for alkoholpolitikken.

- Der er plads til både den der drikker og den, der ikke drikker. Så der føler jeg, at man inddrager alle. Og for dem, der godt kan lide druk og fest, er der jo den sidste dag, hvor de kan få lov til at slå sig løs, siger hun.

Den nye statskundskabsstuderende Søs Maggie er enig.

- Hvis der er nogen, der ikke drikker, mens andre bliver fulde, dumme og højtråbende, så er der måske nogen, der vælger at gå i seng tidligt, og så bliver man også hurtigere opdelt. Så er der dem der drikker her - og dem der ikke gør, siger hun.