Tjek selv: Har du mere eller mindre sex end andre på din alder?

Der er meget forskel på, hvor meget folk har lyst til sex. Et nyt projekt har dog kortlagt, hvad der er det mest almindelige.

Det er mest almindeligt at have sex med et andet menneske én gang om ugen. Nogle aldersgrupper har dog mere sex end andre.

Det viser en pilotundersøgelse om danskernes seksuelle liv, som Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har lavet. Pilotundersøgelsen er en forløber for en stor befolkningsundersøgelse, der bliver kaldt Projekt Sexus, hvor op mod 200.000 danskere vil modtage et spørgeskema i deres e-Boks. Her vil de blandt andet blive spurgt om, hvor ofte de har haft sex i løbet af de seneste fire uger.

Pilotundersøgelsen, som TV 2 har fået adgang til, viser, at medianen er fire.

Det betyder, at den ene halvdel af de adspurgte havde haft sex en til fire gange, mens den anden halvdel havde haft sex fem gange eller mere.

- Man skal overhovedet ikke være bekymret, hvis ikke man rammer det normale niveau. Folk, der ikke dyrker sex, kan godt være tilfredse alligevel. Der, hvor man skal være bekymret, er, hvis der er ubalancer i sexlysten i et forhold - så skal man i gang med at finde en løsning, siger Astrid Højgaard, ledende overlæge ved Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital.

Sex hænger sammen med nyforelskelse

Særligt har de unge et aktivt sexliv. For de adspurgte under 20 år er medianen syv. I aldersgruppen 20-29 år er medianen fem, og så stabiliserer den sig derefter.

- En af årsagerne til, at unge har mest sex, er, at mange af dem er nyforelskede. Når man er under 20 år, er der større sandsynlighed for, at man er i den fase i sit liv, siger Astrid Højgaard og tilføjer, at fasen, hvor man er nyforelsket, typisk varer et halvt til et helt år.

Samtidig viser tabellen også, at de mandlige respondenter har sex oftere end kvinderne - i hvert fald i de yngre aldersgrupper. Mænd under 40 år har lidt oftere sex end de jævnaldrende kvinder.

Der er nogle biologiske forklaringer på lystforskellene

Astrid Højgaard, ledende overlæge

- Mændene kan nok godt have overdrevet lidt, da de svarede. Men samtidig vil jeg tro, at singlemænd har mere sex end singlekvinder, fordi mænd generelt har mere lyst end kvinder, fordi de har et højere niveau af testosteron. Hos kvinder er det knap så udtalt, så der er nogle biologiske forklaringer på lystforskellene, siger Astrid Højgaard.

TV 2 sætter fokus på danskernes sexliv

Vi ved, at sex og sundhed hænger tæt sammen, men for lidt om hvordan. Vores viden om danskernes sexliv er begrænset, men det skal et nyt projekt fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut lave om på.

Projekt Sexus skal kortlægge danskernes seksuelle adfærd fra nu af og til de dør. Op mod 200.000 tilfældigt udvalgte danskere inviteres, men allerede nu har TV 2 fået adgang til en mindre pilotundersøgelse. De næste dage sætter vi fokus på, hvor ofte vi har sex, forskellen på mænd og kvinder, de mest almindelige dysfunktioner, og hvilket forhold børn og ældre har til deres seksualitet.

De ældre er også seksuelt aktive

De, der har mindst sex, er dem, der er ældre end 70 år. Her er medianen tre. Det vil sige, at den ene halvdel af de adspurgte havde haft sex en til tre gange, mens den anden halvdel havde haft sex tre gange eller mere.

- Vi ser allerede nu en tendens til, som vi også har set i udlandet, at interessen for og aktiviteten for samleje falder med alderen. Men det er jo ikke det samme som, at seksualiteten forsvinder med alderen. Det kan snarere betyde, at seksualiteten får nye ansigter og flyttes til andre former for intimitet, siger Christian Graugaard, der er en af forskerne bag projektet og professor i sexologi ved Aalborg Universitet.

Netop de ældres sexvaner er noget af det, forskerne bag Projekt Sexus gerne vil blive klogere på over den lange bane.

- Der kommer nogle generationer af ældre nu, som simpelthen ikke vil finde sig i at blive afseksualiserede. Det er den berømte 68'er-generation, som nu for alvor er ved at blive gamle. De har været vant til, at seksualiteten indtog en meget, meget central placering i deres liv, forklarer Christian Graugaard.

I tabellen nedenfor kan du finde dig selv under din alder og køn og se, om du har mere eller mindre sex end normalen ved at finde tallet for den mediane hyppighed.