Samfund

Politiet destruerer materiale ni år for sent - nu vil Skat bruge det

Det vigtigste er at nå den rigtige afgørelse, siger Skat, som forsvarer brug af materiale fra politiet.

Selv om politiet ifølge loven for længst burde have tilintetgjort oplysninger fra en telefonaflytning og fra en ransagning, agter Skat at benytte sig af præcis det samme materiale.

Det er budskabet i en udtalelse fra Skat. 

Myndigheden kræver et tocifret millionbeløb fra en udlandsdansker. Skat gør brug af oplysninger, som Bagmandspolitiet videregav - selv om politiet ifølge loven "straks" burde have destrueret materialet, som stammer fra fortrolig kommunikation mellem udlandsdanskeren og hans advokat.

Ved en "beklagelig fejl" skete destruktionen imidlertid først efter ni år, har Bagmandspolitiet oplyst.

På grund af tavshedspligten vil Skat ikke kommentere håndteringen af den konkrete sag, men man vil gerne udtale sig generelt. I en mail skriver Skat:

"Hensynet til den bedst mulige oplysning af sagen samt hensynet til at opnå den materielt rigtige afgørelse betyder, at beviser, som er indhentet af politiet og efterfølgende er videregivet lovligt til Skat, kan anvendes i en skattesag, også selv om politiet efterfølgende skulle have destrueret materialet eller i øvrigt i henhold til retsplejelovens regler var forpligtet til at tilintetgøre materialet".

Ingen stopklods

Med andre ord er der ingen stopklods, såfremt politiet har handlet lovligt ved at overlade oplysningerne til Skat.

Reglerne i retsplejeloven om, hvad politiet må og ikke må, gælder ikke for Skats behandling af skattesager, forklarer man.

I et retsmøde i Københavns Byret har udlandsdanskerens advokat udtalt sig kritisk om situationen.

- Det er en fuldstændig uacceptabel retstilstand, har senioradvokat Poul Gade fra firmaet Bech-Bruun sagt.

Den indebærer ifølge advokaten, at Skat ud fra taktiske overvejelser kunne finde på at anmelde en borger til politiet, der derefter foretager indgreb, som Skat ikke selv må sætte i værk. 

På den måde kan Skat skaffe sig oplysninger, man ellers ikke har adgang til, mener Poul Gade.

I den konkrete sag beslaglagde Bagmandspolitiet også korrespondance mellem udlandsdanskeren og hans advokat. Dette er forbudt ifølge retsplejeloven. Imidlertid gør Skat brug af oplysninger fra netop den korrespondance.

I den kommende uge vil Københavns Byret tage stilling til, om politiets pligt til at destruere materiale kan udstrækkes, så pligten også gælder det materiale, som er givet videre til en anden myndighed - altså Skat.