Samfund

Politi burde have slettet aflytning straks, men var ni år om det

Efterforskere og jurister i Bagmandspolitiet har fået opsang om, at de skal overholde regler i retsplejeloven.

Først efter mere end ni års forløb har Bagmandspolitiet slettet en telefonaflytning, som ifølge loven burde have været destrueret straks.

Der er tale om en "beklagelig fejl", lyder det fra Bagmandspolitiet, som officielt hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK.

Under en efterforskning mod en udlandsdansker, der var mistænkt for skatteunddragelse, aflyttede politiet mandens telefon. Det skete fra november 2006 og frem til april 2007.

Undervejs blev også den mistænktes snak med en advokat optaget. Og der blev lavet rapport om, hvad de to talte om.

Men borgeres samtaler med deres advokat er omgærdet af fortrolighed. Og materiale om dem skal "straks tilintetgøres", står der i retsplejeloven.

Dette skete imidlertid først 13. oktober 2016 efter en klage fra den mistænktes advokat. Det skriver Bagmandspolitiet i en mail til Ritzau.

Som en konsekvens af forløbet er efterforskere og jurister blevet mindet om, at retsplejelovens regler skal overholdes, fremgår det:

Regler indskærpet

SØIK "har indskærpet reglerne (...) om tvangsindgreb og korrespondance mv. mellem en mistænkt og dennes advokat, herunder bestemmelsen om, at aflytningsmateriale af den nævnte karakter skal tilintetgøres straks," skriver specialkonsulent Malene Lynggaard Jensen.

Hvornår indskærpelsen er sket, fremgår ikke af mailen.

I den konkrete efterforskning mod udlandsdanskeren, der boede i London, beslaglagde og beholdt politiet også korrespondance mellem manden og hans advokat. Den slags må ifølge loven ikke beslaglægges. Men det skete altså alligevel.

- Det er en uforståelig fejl, sagde udlandsdanskerens advokat, Poul Gade fra firmaet Bech-Bruun, forleden i et retsmøde i Københavns Byret. Poul Gade er tidligere anklager og har også en fortid som politimester.

Bagmandspolitiet opgav at rejse en straffesag mod den mistænkte, men gav materialet - herunder aflytningen, som burde have været slettet straks, og korrespondancen, som slet ikke måtte beslaglægges - videre til Skat. 

Skat benytter sig af de følsomme oplysninger i en skattesag mod udlandsdanskeren.

I Københavns Byret skal en dommer nu afgøre, om Bagmandspolitiets pligt til at destruere materialet kan udstrækkes til også at omfatte andre myndigheder. Afgørelsen ventes på onsdag.

Formand: Uacceptabelt

Uacceptabelt. Det er det ord, som formanden for Folketingets retsudvalg vælger at bruge om Bagmandspolitiets manglende overholdelse af loven i en efterforskning af en sag om skattesvig. Undervejs aflyttede politifolkene en mistænkts telefonsamtale med en advokat. Den slags skal ifølge retsplejeloven "straks" tilintetgøres, men det skete først efter mere end ni år, fremgår det af en mail fra Bagmandspolitiet til Ritzau.

 - Jeg er sikker på, at Bagmandspolitiet har de bedste intentioner i forhold til at finde folk, der ikke overholder reglerne, men det er selvfølgelig vigtigt, at Bagmandspolitiet selv overholder reglerne, siger retsudvalgets formand, Peter Skaarup, fra Dansk Folkeparti. 

- Det er klart, at det er uacceptabelt, at man lader så lang tid gå, når lovgivningen er meget klar, siger han. Peter Skaarup har stillet et spørgsmål til justitsministeren om sagen.

 Det er Rigsadvokaten, der fører tilsyn med Bagmandspolitiet. Her behandler man for tiden en klage fra den tidligere mistænkte. Politiet opgav at rejse en straffesag imod ham for skatteunddragelse af et tocifret millionbeløb.