Samfund

Topembedsmænd og fiskere undergravede Folketingets fiskeripolitik

Et ministerielt udvalg med topfolk fra dansk fiskeri har haft stor indflydelse på kvotepolitikken. Udvalget skal nedlægges, siger Socialdemokratiet.

Et særligt udvalg under Miljø- og Fødevarestyrelsen er kommet i fokus som det forum, hvor den absolutte top indenfor dansk fiskeri har haft direkte indflydelse på fordelingen af fiskekvoter til de såkaldte ’kvotekonger’.

Udvalget kom i fokus, da statsrevisorerne onsdag rettede den skarpest mulige kritik af de embedsmænd, der i årevis har administreret de danske fiskekvoter.

Erhvervsfiskeriudvalget, bestående af tre embedsmænd fra ministeriet og 12 repræsentanter for fiskerierhvervet, har ved flere lejligheder direkte modarbejdet Folketingets ønske om at sprede kvoterne til et større antal danske fiskere.

I stedet har udvalget formuleret politikker, der kunne fastholde kvoterne hos de få, store kvotekonger, fremgår det af statsrevisorernes kritik.

'Der er begået nogle ting'

En af de små fiskere, som det er gået ud over, er Lars Høj i Hvide Sande. Og han er ikke overrasket over afsløringerne i statsrevisorernes rapport:

- Det er helt sikkert, at der begået nogle ting som ikke er helt rene i kanten. Og det har vi andre nok også været klar over, siger Lars Høj.

Danmarks Fiskeriforening, der har været massivt repræsenteret i Erhvervsfiskeriudvalget med fem ud af 15 pladser, understreger, at den førte politik har haft store positive effekter med indtægter og arbejdspladser i de danske havne.

- Jeg vil jo helst undgå en opfattelse af, at vi er røvere og banditter allesammen. For det er vi bestemt ikke, siger Jan Hansen, der er kredsformand i Danmarks Fiskeriforening.

Erhvervsfiskeriudvalget

Erhvervsfiskeriudvalget under Miljø- og Fødevareministeriet har hidtil bestået af 15 medlemmer:

Tre medlemmer fra ministeriet. Blandt dem udvalgsformanden, en post der er besat af ministeriets fiskeridirektør.

Fem medlemmer fra Danmarks Fiskeriforening. Medlemmerne er foreningens absolutte top - formand, næstformand, to bestyrelsesmedlemmer og foreningens direktør.

Desuden repræsentanter for to andre fiskeriforeninger, skaldyrsproducenterne, fiskemelproducenterne, fiskehandlerne, fiskeriauktionerne og fagforeningen 3F.

Kilde Miljø- og Fødevareministeriet

Nedlæg udvalget

Socialdemokraternes fiskeriordfører Simon Kollerup er lodret uenig:

- Kvotekongerne er et kæmpeproblem, fordi det truer det lokale arbejdsmarked. Det kan koste arbejdspladser, hvis de pludseligt lander deres fisk et andet sted, og så får de så stor magt, at de er med til at bestemme, hvad fiskene kommer til at koste, siger Simon Kollerup i dag.

Han siger i dag, at en oprydning på hele fiskeriområdet blandt andet må betyde, at Erhvervsfiskeriudvalget må nedlægges:

- Vi skal ikke have et udvalg i Danmark, hvor man som embedsmand sidder sammen med fiskere og laver fiskeripolitik, uden at politikerne får noget at vide om de. Derfor skal erhvervsfiskeriudvalget nedlægges, siger den socialdemokratiske fiskeriordfører.

Modarbejdede politikerne

I Rigsrevisionens rapport, som statsrevisorerne fremlagde onsdag, nævnes flere eksempler på, hvordan politiske tiltag – selv fra ministeriets egen politiske chef – blev modarbejdet i Erhvervsfiskeriudvalget:

I 2012 ønskede den daværende minister Mette Gjerskov eksempelvis (S) at gøre kvoterne mindre. Men det ønske blev saboteret i ministeriet.

 Efter at have rådført sig hos fiskerne, ændrede embedsmændene reglerne, så kvoterne godt nok blev mindre, men fremover blev fordelt på person og ikke fartøj.  Det betød, at de største fiskere kunne overføre kvoter til familiemedlemmer, og dermed undgå at miste penge.

'Kendte ikke til det'

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, der blev frataget hele fiskeriområdet for et par uger siden, siger da også i dag, at han ikke føler sig personligt ansvarlig for fejlene i ministeriet, netop fordi politikerne ikke havde indblik i, hvad der foregik.

- Der er altid et ansvar i et ministerium, selvfølgelig er der det. Men for at ministre kan handle på den opgave, der er, så skal man jo kende til de forhold, der er foregået, siger Esben Lunde Larsen.

De har været ministre for fiskeriet siden 2001

2001 - 2004

2001 - 2004

Marianne Fischer Boel (Venstre) fra november 2001 til august 2004, ialt knap tre år.

Foto: Claus Fisker / Scanpix Danmark

2004 - 2007

2004 - 2007

Hans Christian Schmidt (Venstre) fra august 2004 til september 2007, ialt godt tre år.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

2007 - 2010

2007 - 2010

Eva Kjer Hansen (Venstre) fra september 2007 til februar 2010, ialt knap to-et-halv år.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix Denmark

2010 - 2011

2010 - 2011

Henrik Høegh (Venstre) fra februar 2010 til oktober 2011, ialt knap to år.

Foto: Jeppe Michael Jensen / Scanpix Denmark

2011 - 2013

2011 - 2013

Mette Gjerskov (Soc.dem.) fra oktober 2011 til august 2013, i alt knap to år.

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

2013

2013

Karen Hækkerup (Soc.dem.) fra august 2013 til december 2013, i alt fire måneder.

Foto: Katrine Emilie Andersen / Scanpix Denmark

2013 - 2015

2013 - 2015

Dan Jørgensen (Soc.dem.) fra december 2013 til juni 2015, i alt cirka halvandet år.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

2015 - 2016

2015 - 2016

Eva Kjer Hansen (Venstre) fra juni 2015 til februar 2016, i alt lidt mere end et halvt år.

Det var anden gang Eva Kjer Hansen fik ansvaret for dette område, idet hun også var minister fra 2007 til 2010.

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

2016 - 2017

2016 - 2017

Esben Lunde Larsen (Venstre) fra februar 2016 til august 2017, i alt knap halvandet år.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

2017 -

2017 -

Karen Ellemann (Venstre) siden august i år.

Hendes ministerperiode er således ikke en del af den periode, som Rigsrevisionen har undersøgt.

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

I alt ni ministre har haft ansvaret siden 2001, seks fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet