Samfund

Flere end 2000 bilister taget i at køre for stærkt ved skolestart

Mange bilister har overtrådt færdselsreglerne i forbindelse med dette års skolestart. Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark

Bilister er i forbindelse med skolestarten i stor stil taget med for høj hastighed, manglende sikkerhedssele og kørsel med håndholdt mobiltelefon.

Politiet registrerede mere end 2500 færdselsforseelser i første uge af den målrettede færdselskontrol i forbindelse med skolestart landet over.

Midtvejstallene ærgrer politiassistent Christian Berthelsen fra Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet, som havde håbet på færre forseelser:

- Vi havde selvfølgelig håbet, at antallet af overtrædelser var faldet i år, men vi kan konstatere, at tallene ligger på samme niveau som de seneste mange år, siger han.

Flere kører for stærkt

- Der er lidt flere, der er blevet taget for hastighedsovertrædelser i år i forhold til sidste år, til gengæld er antallet af håndholdte mobiltelefoner faldet. Men overordnet set er niveauet det samme, fortæller politiassistenten og kommer med følgende opfordring:

- Det er vigtigt, at vi får nedbragt hastigheden omkring skoleveje. Små børn er mere uprøvede og utrygge i trafikken, så husk at udvise ekstra forsigtighed som bilist.

- Kig indad

Antallet af de mange lovovertrædelser i trafikken bør nedsættes, og Christian Berthelsen giver tre råd til, hvad der vil virke:

- Først og fremmest skal trafikanterne gribe i egen barm og kigge indad. De vil være den letteste måde at komme problemerne til livs. De fleste er nemlig udmærket klar over, at de kører for stærkt, siger politiassistenten.

- Derudover kan forskellige trafikforanstaltninger også mindske problemet med den for høje fart. Indsnævring af kørebanen og fartbump kan være med til at dæmpe farten. Og endelig kan vi indføre flere kontroller og uddele flere bøder, siger Christian Berthelsen til TV 2.

Forskelligartede trafikforseelser

Politiet oplyser, at kontrollerne ved skolevejene i uge 32 primært gav følgende trafikovertrædelser:

  • 1901 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne og 239 overtrædelser af den skiltede hastighed.
  • 34 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 53 tilfælde var børnene ikke fastspændt.
  • 13 benyttede mobiltelefon under kørslen.

Politiets indsats er koncentreret om skoleveje, hvor der især fokuseres på:

  • Bilernes hastighed.
  • Om børnene er fastspændt i sikkerhedssele.
  • Om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele.
  • Skolepatruljernes arbejde.
  • Forældrenes øvrige trafikale adfærd, herunder parkering i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Politiet fortsætter sine landsdækkende færdselskontroller i forbindelse med skolestart 2017 til og med fredag den 18 august.

Rådet for Sikker Trafik kører i år en kampagne, som skal øge sikkerheden ved skolerne, der også omfatter de 13-16 årige - og ikke kun de mindste børn på skolevejene.

Baggrunden er, at teenagere er de mest udsatte i trafikken.