Samfund

Ekspert om fiskekvote-skandalen: - De har slet ikke haft styr på deres arbejde

Rigsrevisionens rapport om fiskerikvoterne er en usædvanlig og sønderlemmende kritik af embedsmændene. Og flere ministre står måske også til kritik.

Miljø- og Fødevareministeriets kontrol af systemet med fiskekvoter har nærmest været ikke-eksisterende.

Det skriver Rigsrevisionen i en ny rapport, der indeholder en meget skarp kritik af ministeriet. Samtidig lægger rapporten også op til, at politiet skal undersøge flere såkaldte ’kvotekonger’ for dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Kritikken af ministeriets embedsmænd og skiftende ministre er usædvanlig, siger en ekspert:

- Det er en meget hård kritik. Man får et indtryk af en administration, der slet ikke har haft styr på deres sagsområde, siger Sten Bønsing, der er lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Hele sagen handler om fiskekvoter, der kan købes og sælges mellem danske fiskere. Folketinget har i årevis haft det mål, at kvoterne skulle være fordelt mellem en række fiskere og ikke skulle koncentreres hos nogle få store fiskere, de såkaldte ’kvotekonger’.

Men ministeriet har ikke gjort noget for at sikre, at Folketingets målsætning blev opfyldt. Ifølge Rigsrevisorernes rapport har ministeriet ikke opsat grænser for, hvor mange kvoter den enkelte fisker kunne eje. Ministeriet har heller ikke haft et reelt overblik over, hvem der ejede de forskellige kvoter.

- Rapporten tyder på, at ministeriets embedsmænd har lavet et dårligt stykke håndværk. De har ikke haft overblik over sagerne, og de har ikke været klar over, hvad de håndterede. Og de har ikke kontrolleret de oplysninger de fik ind. Hvis man skal drage nogen til ansvar, så er det embedsmændene, siger lektor Sten Bønsing.

Kvotekongerne blev større

I stedet er der i hele perioden sket det, at nogle få ’kvotekonger’ har sat sig på en stadig større del af dansk fiskeri. Ifølge rapporten ejer 16 store fiskere nu 66 procent af kvoterne for sild, makrel og industrifisk. Og ti store fiskere ejer 47 procent af kvoterne for torsk, rødspætte og jomfruhummer.

Lang tids kritik fra Folketingets fiskeriordførere og forventningen om, at der var en skarp kritik på vej fra Rigsrevisionen, førte for ti dage siden til, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) blev frataget fiskeriområdet, der i stedet blev ministerkollega og partifælle Karen Ellemanns ansvar.

Dermed blev Esben Lunde Larsen syndebukken for en forkert administration på området, der har eksisteret i flere år, før han blev minister.

'Sagen klæber til Esben Lunde Larsen'

- Det er jo altid den minister, der sidder på området, der har ansvaret. I Esben Lunde Larsens ministertid har der været meget stor fokus på bekæmpelse af disse kvotekoncentrationer fra politisk hold. Og der har været den specielle situation, at et flertal uden om regeringen har anklaget ministeren for ikke at gå kraftigt nok til værks, når det gjaldt om at bekæmpe kvotekongerne. Så derfor klæber denne sag til Esben Lunde Larsen, siger TV2s politiske redaktør Anders Langballe.

Anders Langballe: Sagen klæber mest til Esben Lunde Larsen

- Når det så er sagt, så er problemerne med, at embedsværket anklages for ikke at gøre sit arbejde ordentligt, et problem, der strækker sig meget længere tilbage end Esben Lunde Larsens tid. Så det er noget, der vil belaste flere ministre. Men der peger en pil på Esben Lunde Larsen, fordi det i hans tid har været så meget i fokus, uden der er sket noget som helst i hans system, siger Anders Langballe.

Rigsrevisorernes rapport bliver onsdag præsenteret for de politisk udpegede Statsrevisorer, som onsdag eftermiddag vil holde et pressemøde om sagen. Det pressemøde vil blive vist på TV 2 NEWS.

De har været ministre for fiskeriet siden 2001

2001 - 2004

2001 - 2004

Marianne Fischer Boel (Venstre) fra november 2001 til august 2004, ialt knap tre år.

Foto: Claus Fisker / Scanpix Danmark

2004 - 2007

2004 - 2007

Hans Christian Schmidt (Venstre) fra august 2004 til september 2007, ialt godt tre år.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

2007 - 2010

2007 - 2010

Eva Kjer Hansen (Venstre) fra september 2007 til februar 2010, ialt knap to-et-halv år.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix Denmark

2010 - 2011

2010 - 2011

Henrik Høegh (Venstre) fra februar 2010 til oktober 2011, ialt knap to år.

Foto: Jeppe Michael Jensen / Scanpix Denmark

2011 - 2013

2011 - 2013

Mette Gjerskov (Soc.dem.) fra oktober 2011 til august 2013, i alt knap to år.

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

2013

2013

Karen Hækkerup (Soc.dem.) fra august 2013 til december 2013, i alt fire måneder.

Foto: Katrine Emilie Andersen / Scanpix Denmark

2013 - 2015

2013 - 2015

Dan Jørgensen (Soc.dem.) fra december 2013 til juni 2015, i alt cirka halvandet år.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

2015 - 2016

2015 - 2016

Eva Kjer Hansen (Venstre) fra juni 2015 til februar 2016, i alt lidt mere end et halvt år.

Det var anden gang Eva Kjer Hansen fik ansvaret for dette område, idet hun også var minister fra 2007 til 2010.

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

2016 - 2017

2016 - 2017

Esben Lunde Larsen (Venstre) fra februar 2016 til august 2017, i alt knap halvandet år.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

2017 -

2017 -

Karen Ellemann (Venstre) siden august i år.

Hendes ministerperiode er således ikke en del af den periode, som Rigsrevisionen har undersøgt.

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

I alt ni ministre har haft ansvaret siden 2001, seks fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet