Samfund

Forældre vælger folkeskolen fra - uden at give den en chance først

Børnehaveklasserne skrumper i den almindelige folkeskole, mens ansøgningsbunken på privat- og friskoler vokser. Nu viser en ny rapport hvorfor.

- Det her viser, at vi har en stor udfordring, hvis folkeskolen skal være det naturlige førstevalg, hvor flest mennesker går, og hvor forskelligheden er størst.

Sådan lyder det fra næstformanden hos Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, efter at Undervisningsministeriet i samarbejde med Epinion har udgivet en rapport, der for første gang viser, hvad forældre lægger vægt på, når de skal vælge skole til deres børn.

De fire vigtigste faktorer er: Elevernes trivsel, dygtige lærere, stort fokus på elevernes faglige udvikling samt stort fokus på elevernes sociale udvikling.

Men til lærerforeningens store bekymring viser rapporten også, at et stigende antal forældre mener, at man bedst finder de fire ting i fri- og privatskoler.

- Det er en bekymrende udvikling. Men der har været meget blæst om folkeskolen på det seneste - skoledagene er blevet længere, og lærerne færre, så man kan ikke undgå, at det går ud over kvaliteten og omdømmet, siger Dorte Lange.

Forældre vælger folkeskolen fra - uden at give den en chance først Video: Julie Bjørn Teglgård

Ifølge rapporten er antallet af elever i de frie grundskoler steget med 18 procent de seneste fem år, så der nu er 111.878 elever, mens antallet af elever i folkeskolen er faldet med fire procent, så der nu er 537.097.

"Nye" forældre vælger friskoler

I samme periode - fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2015/16 - er der åbnet 41 nye friskoler, samtidig med at skolelukninger og sammenlægninger har lukket 266 folkeskoler.

Friskole eller folkeskole

 • Antallet af elever i fri- og privatskoler er steget fra 94.795 i skoleåret 2010/11 til 111.878 i skoleåret 2015/16.
 • Antallet af elever i folkeskolen er i samme periode faldet fra 559.621 elever til 537.097.
 • Cirka 2/3 af landets kommuner har nedlagt eller sammenlagt folkeskoler inden for de seneste fem år.
 • I 13 af landets kommuner er andelen af elever i frie grundskoler større end 25 procent. Det gælder blandt andet Storkøbenhavn, Sydfyn og Vestsjælland.
 • Kun i Frederiksberg, Dragør, Læsø og Fanø har der været et mindre fald i andelen af elever på de frie grundskoler.

Kilde: 'Frit Skolevalg'

Peter Bendix Pedersen, der er formand for Dansk Friskoleforening, er ikke overrasket over udviklingen. Han mener, at folkeskolereformen og store sammenlægninger skræmmer forældrene væk:

- Jeg tror, at forældrenes valg handler om tryghed og vished. I folkeskolen bliver der hele tiden foretaget ændringer, så forældrene ved ikke, hvor mange timer deres børn skal have, og hvor mange der skal være i klassen. Friskolen er ikke omfattet af reformen, og det betyder noget, siger han og fortsætter:

- Reformen kan have nok så mange gode intentioner, men forældre, lærere og ledere er ikke blevet inddraget nok. Reformen kom snigende ind over natten, og den ser ikke på forældrenes ønsker.

Reformen kom snigende ind over natten, og den ser ikke på forældrenes ønsker.

Peter Bendix Pedersen, formand for Danske Friskoleforening

Undersøgelsen viser, at det især er ”nye” forældre, der indskriver deres børn i friskoler frem for folkeskoler. Sidste år begyndte der 1.276 elever flere i 0. klasse på de frie grundskoler, end der gjorde for fem år siden. Stigningen i antallet af elever i friskoler skyldes altså ikke skoleskift.

Et opsigtsvækkende resultat er også, at man eksempelvis ikke kan konkludere, at forældre, der lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling, er mere tilbøjelige til at vælge en bestemt skoletype end andre forældre. Det er derimod forældrenes tiltro og tryghed ved forskellige skoletyper, der afgør det.

For fem år siden var der 1.487 folkeskoler. I det seneste skoleår var der 1.221.

Skolelederne: Vi skal markedsføre folkeskolen

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederne er ked af, at flere forældre vælger folkeskolen fra. Han mener ikke, at der er belæg for at sige, at fri- og privatskoler tilbyder bedre trivsel, dygtigere lærere og bedre faglig og social udvikling.

Han mener i stedet, at folkeskolerne har et problem med historiefortællingen:

- Vi kan jo se på nationale tests og målinger, at elevtrivslen i folkeskolen faktisk er forbavsende høj, og ser man på det faglige, kan vi også sagtens konkurrere med friskolerne. Problemet er, at vi ikke får bredt den viden ud til forældrene, siger han.

Rapporten viser, at forældrenes valgt af skole til deres barn i de fleste tilfælde baseres på venner og bekendtes anbefalinger. Og det skal der gøres noget ved, mener Claus Hjortdal:

- Den store kamp om folkeskolen mellem Lærerforeningen og Kommunernes Landsforening har været grim, og det har væltet rundt med historier om, at folkeskolen er på vej i sænk. Men det er den ikke. Og dér har vi et problem som folkeskole – at vi ikke kan få den besked ud til forældrene. Det skal vi blive bedre til, siger han.

Ifølge rapporten vælger de fleste forældre en skole, som ligger gennemsnitligt 2,5 kilometer fra hjemmet.

Ifølge rapporten oplever flere skoleledere, at det er blevet et vilkår, at folkeskoler skal profilere og markedsføre sig selv:

- Det er ikke en del af folkeskolen, at man skal være sælger også, men vi ligger bare et sted, hvor vi er nødt til at gøre det for, at vi kan være 3-sporet, svarer en af de interviewede skoleledere.

Det er ikke en del af folkeskolen, at man skal være sælger også, men vi ligger bare et sted, hvor vi er nødt til at gøre det for, at vi kan være 3-sporet

Interviewet skoleleder

Friskoleforældrene

 • Forældre med en lang videregående uddannelse, forældre med en relativ høj husstandsindkomst og forældre, som er i beskæftigelse, er mere tilbøjelige til at vælge en fri grundskole til deres barn end andre grupper af forældre
 • Forældre, der selv har gået en på en fri grundskole, har større tilbøjelighed til at vælge en fri grundskole til deres barn
 • De fleste vælger en skole, som ligger tæt på deres bopæl - i gennemsnit cirka 2,5 kilometer fra hjemmet
 • Kun 12 procent af børnene går på en skole, der ligger mere end fem kilometer fra hjemmet

Kilde: 'Frit Skolevalg'

Men det kan ikke være rigtigt, at markedsføring skal være et vilkår, siger Dorte Lange fra Danmarks Lærerforening:

- Jeg synes, det vil være rigtig trist, hvis ledelsen skal til at bruge tid og kræfter på at markedsføre folkeskolen, i stedet for at bruge tiden fornuftigt sammen med lærerne, siger hun.

På Ellebjerg Skolen har de vendt udviklingen

Nogle steder er det dog lykkedes at fortælle den gode historie om folkeskolen. Blandt andet på Ellebjerg Skolen i København.

I modsætning til den generelle udvikling, har Ellebjerg Skolen øget antallet af elever fra 450 til 500 på ét år.

- Vi gør meget for at tiltrække nye elever. Vi arrangerer for eksempel børneløb og olympiade for børnehavebørn, så de kommer til at kende skolen. Vi lader også børnehaverne bruge vores gymnastiksal, så børn og pædagoger lærer os at kende. På den måde får pædagogerne et godt indtryk af os og siger det måske videre til forældre, der skal til at vælge skole, siger Anne Graah, der er skoleleder på Ellebjerg Skole.

Det, som privatskolerne er meget dygtige til, det er at have en klar profil. Det arbejder vi også med. Forældrene skal vide, hvad de får hos os – det skaber tryghed,

Anne Graah, skoleleder på Ellebjerg Skolen

De er også opmærksomme på at have en masse informationsmateriale om skolen, en aktiv Facebook-profil og en hjemmeside, der bliver opdateret jævnligt.

- Det, som privatskolerne er meget dygtige til, det er at have en klar profil. Det arbejder vi også med. Forældrene skal vide, hvad de får hos os – det skaber tryghed, siger Anne Graah.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er glad for rapporten, fordi den nu gør det klart, hvad skolerne skal gøre, hvis de vil tiltrække forældrene, lyder det.

TOP 10 Dette har størst betydning for forældres skolevalg

 1. At eleverne generelt trives godt på skolen

 2. At skolen har dygtige lærere

 3. At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling

 4. At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling

 5. At skolen lægger stor vægt på kommunikationen mellem skole og hjem

 6. At der er forholdsvis små klasser

 7. At skolen er mangfoldig, så mit barn lærer at samarbejde med mange forskellige

 8. At venner og bekendte har fortalt mig, at det er en god skole

 9. At eleverne generelt får gode karakterer

 10. At der er en høj grad af forældreindflydelse og -inddragelse

Kilde: Rapporten 'Frit Skolevalg'.