Samfund

Iltsvind i Limfjorden får fiskene til at flygte

Dele af Limfjorden er ramt af kraftigt iltsvind. Det skyldes muligvis udslip fra rensningsanlæg.

Trods den kolde og blæsende sommer er der opstået kraftigt iltsvind i dele af Limfjorden. Nogle steder har Miljøstyrelsen målt så lavt iltindhold i vandet, at der med sikkerhed ikke for øjeblikket kan leve fisk i vandet.

Situationen er mest alvor i Limfjordens sydlige grene, syd for Hvalpsund i Lovns Breding og i Skive Fjord.

- Det er da en udfordring for os alle sammen. Iltsvindet har en konsekvens, i hvert fald for fiskelivet og for noget af det, som vi alle sammen synes om, nemlig at man kan tage på fjorden og fange sin middagsmad, siger Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet.

Limfjorden har været ramt af iltsvind flere gange før, men andre år har problemet især vist sig i varme somre uden kraftig vind, hvor vandet er stillestående. Da har netop kraftig blæst været den bedste kur, fordi det har skabt vandudskiftning og ført frisk, iltrigt vand ind i områderne med iltsvind.

Iltsvindet opstod i slutningen af juli og er fortsat ind i august, viser målinger fra Miljøstyrelsen.

Iltsvind opstår ved at havvandet tilføres for mange næringsstoffer, så algevæksten blusser op. Når de ekstraordinært mange alger i vandet dør og skal nedbrydes, så bruger den proces al ilten i vandet.

Normalt udnævnes landbrugets udledning af fosfor og kvælstof som den alvorligste årsag til iltsvind, men ifølge den lokale nyhedsside Limfjord Update er det næppe årsagen til dette års iltsvind.

Ifølge hjemmesiden er det mere sandsynligt, at sommerens voldsomme regnmængder har fået renseanlæg til at løbe over sine bredder, så urenset spildevand er løbet ud i Limfjorden.