Samfund

Trivsel fylder mere end læring for forældre før skolestart

Det vigtigste for forældre, der sender deres børn i skole for første gang, er trivsel, viser ny undersøgelse.

Øverst på listen over ting forældre tænker over, før de sender deres barn i skole for første gang, er, om børnene i klassen vil behandle hinanden godt.

Det viser en undersøgelse foretaget af Mary Fonden og Red Barnet blandt 521 forældre til børn, der starter i folkeskole efter sommerferien. 60 procent af de adspurgte forældre svarer, at trivslen er det, de er mest optaget af.

- Jeg er faktisk positivt overrasket over, at så mange forældre prioriterer trivsel. Det tror jeg ikke er noget, man kan tage for givet. Ikke mindst i en tid, hvor fokus er meget på målbar læring.

- Det ser ud til, at forældrene har en bevidsthed om, at et godt miljø er en forudsætning for læringen. Den bevidsthed tror jeg ikke, der var for år tilbage, siger generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm.

Lærere har mobbeansvar

Undersøgelsen viser også, at langt de flest forældre placerer ansvaret for, at mobning ikke opstår i klassen, hos lærerne.

79 procent af de adspurgte svarer, at de har et ansvar over for eget barn og 64 procent svarer, at de har et ansvar overfor alle børn i klassen.

- Her mener jeg, at forældrene lidt frasiger sig selv ansvaret. Det er alle voksne i børnenes liv, der har et ansvar.

- Det gælder både lærerne og forældrene selv. De er en rollemodel ikke bare for egne børn, men har også et bredere ansvar, som de skal være klar til at tage på sig, siger Jonas Keiding Lindholm.

Farlig mobning

Indsatsen mod mobning er vigtig, og det har da også været et fokusområde for Red Barnet og Mary Fonden i en lang årrække.

- Vi ved, at mobning er utroligt skadeligt. Et betragteligt antal børn får ødelagt deres skoletid. For nogle går det rigtigt galt, og de forlader skolen med store selvværdsproblemer, siger generalsekretæren og afslutter:

- Men tryghed og trivsel er ikke bare mål i sig selv. Det handler om, at hvis man er tryg, så er det forudsætning for at kunne udvikle sig socialt, menneskeligt og fagligt. Og det er jo formålet med skoletiden.