Samfund

Landets brændeovne forurener langt mere end biltrafik - koster 550 liv om året

Undersøgelser viser, at 750.000 danske hjem huser, hvad eksperter kalder den største luftforurener af alle.

Den seneste tid er københavnske bilister blevet portrætteret som de store miljøsvin i medierne.

Men en usynlig synder belaster miljøet langt mere end den samlede danske biltrafik - nemlig de 750.000 brændeovne, der luner stuerne i danske hjem.

Det skriver Berlingske, der henviser til en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Udleder flere partikler end bilerne

I København er der cirka 16.000 brændeovne. I en kommune med knap 600.000 indbyggere er det et begrænset antal.

Alligevel udleder byens brændeovne lige så mange fine partikler på en fyringssæson - fra midten af september til midten af maj - som den samlede biltrafik i hovedstaden gør på et helt år.

På landsplan er billedet endnu mere dystert. Her står den samlede brændefyring for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark.

- Nogle bor med mere forurening end de indser

Det er de fine partikler fra brændefyring, der har sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker.

Ifølge rapporten fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, er de årsag til, at omtrent 550 danskere dør for tidligt hvert år.

Ifølge seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab Helge Rørdam Olesen bor nogle danskere med mere forurening, end de indser.

- Når folk fyrer kraftigt, kan man i brændeovnskvarterer have partikelkoncentrationer, som svarer til dem, vi ser i trafikerede gader, når forureningen er højest, siger han til Berlingske.

Har ikke haft fokus på brændeovne

Mange danskere er ikke klar over, at de bidrager til luftforureningen, når de tænder op i brændeovnen, mener seniorrådgiver i Det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen.

- Medier og politikere har fokuseret meget på dieselbiler, der også er et problem, men som dog er blevet bedre. Vi har overset brændeovnene, fordi de bare har levet deres stille liv på hr. og fru Danmarks private grund, siger han.