Samfund

Derfor forurener brændeovne mere end biltrafik

Brændeovne står for omtrent 65 procent af udledningen af de skadelige partikler.

Den seneste tid er københavnske bilister blevet portrætteret som de store miljøsvin i medierne.

Men en usynlig synder belaster miljøet langt mere end den samlede danske biltrafik - nemlig de 750.000 brændeovne, der luner stuerne i danske hjem.

Undersøgelser viser ifølge Berlingske, at den samlede brændefyring står for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark. 

Derfor forurener det miljøet at fyre op i sin brændeovn

 1. Sundhedsskadelige stoffer

  De sundhedsskadelige stoffer i røgen fra brændeovne dannes, fordi forbrændingen aldrig er 100 procent optimal. Hvis den var det, ville alt brændet nemlig blive omdannet til vand og kuldioxid.

 2. Antændes ikke med det samme

  Når man kommer et stykke brænde ind i ovnen, antændes det ikke øjeblikkeligt. Der går tid, før ilden får fat i brændet, og her udleder træet mange skadelige partikler.

 3. Udglødningsfase

  Når brændet på et tidspunkt brænder ud, begynder en udglødningsfase, og udledningen stiger igen.

 4. Vådt træ

  Det er værst, hvis træet er vådt, eller hvis man fyrer med andet end træ. Det er eksempelvis mælkekartoner, æggebakker, aviser, trykimprægneret træ, plastik med videre.

 5. Uregelmæssig forbrænding

  En uregelmæssig forbrænding giver også mere røg og flere partikler. Forbrændingen bliver uregelmæssig, hvis temperaturen svinger meget, hvis man fyrer med mange små stykker brænde, eller hvis man ofte åbner og lukker for spjældet for at regulere varmen.

 6. Usynlig røg

  Jo mere "usynlig" røgen er, jo bedre er forbrændingen. Hvis røgen er sort, hænger lavt og er tæt, er der mange sodpartikler i den. Kilder: Bolius og Berlingske.

Både Dansk Folkeparti og Venstre melder sig klar til at genindføre den skrotningsordning, som udløb sidste år. Den betød, at danskerne kunne få 2000 kroner for at skrotte en brændeovn fra 1990 eller før.

Selv de miljøvenlige brændeovne udleder dog 20 gange flere skadelig partikler end en gammel dieselbil uden partikelfilter.