Samfund

550 danskere dør for tidligt: Derfor er røgen fra brændeovne så farlig

Den samlede brændefyring står for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark.

Nok kan brændeovne varme stuerne op, men ovnene er til gengæld til stor fare for helbredet.

Landets i alt 750.000 brændeovne står for langt mere forurening end den samlede biltrafik.

Ifølge en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi står brændefyringen for cirka 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler herhjemme.

550 personer dør for tidligt

De fine partikler fra brændefyring er ifølge rapporten årsag til, at 550 personer hvert år dør for tidligt.

Røgen fra de populære ovne indeholder giftstoffer som tjære, dioxin, ozon, metan, cyanidforbindelser og formaldehyd.

Disse giftstoffer kan lede til blandt andet hjerte-kar-sygdomme, KOL og skader på immunforsvaret og påvirkning af forplantnings- og arvemateriale.

- Dødeligheden forårsaget af brænderøg er, som ved anden luftforurening, overvejende knyttet til en forøgelse af dødeligheden på grund af hjerte-kar-sygdomme og lungesygdomme - specielt KOL, siger professor og læge Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet til TV 2.

- Derudover er der en endnu større gruppe, som får forværring af bestående sygdomme – for eksempel astma hos børn og voksne samt hjerte-kar-sygdomme og KOL blandt de ældre.

Forurener mere end trafikken

I København er der cirka 16.000 brændeovne. I en kommune med knap 600.000 indbyggere er det et begrænset antal.

Alligevel udleder byens brændeovne lige så mange fine partikler på en fyringssæson - fra midten af september til midten af maj - som den samlede biltrafik i hovedstaden gør på et helt år.

Ifølge seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab Helge Rørdam Olesen bor nogle danskere med mere forurening, end de indser.

- Når folk fyrer kraftigt, kan man i brændeovnskvarterer have partikelkoncentrationer, som svarer til dem, vi ser i trafikerede gader, når forureningen er højest, siger han til Berlingske.

Flertal vil genindføre præmie

Et flertal på Christiansborg er nu klar til at se på, om der skal indføres en økonomisk præmie til folk, hvis de skiller sig af med deres gamle brændeovn.

Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsteen siger i dag til TV 2:

- Vi har tidligere haft en ordning, hvor vi gav penge til folk, der udfasede de ældste brændeovne og købte nye, der var bedre i forhold til forurening. Jeg vil gerne være med til at genoplive den ordning. Det vil være fint at få udfaset nogle af de gamle brændeovne med størst forurening, men vi har ingen intentioner om at forbyde brændeovne.

Miljøstyrelsen lancerede i 2016 en ny brændefyringsportal, hvor man kan finde information om brændeovne og eksempelvis få gode råde til optænding, så man opnår et godt indeklima.

  • Tænd op fra toppen (brug kvas og små pinde til at tænde op med i stedet for papir)
  • Brug kun rent, tørt træ
  • Sørg for rigeligt med luft
  • Tjek, at røgen er næsten usynlig
  • Afbrænd ikke affald som fx mælkekartoner, tryksager, plast og malet eller imprægneret træ
  • Anvend maksimalt 2-3 stykker træ per påfyring og sørg for, at det brænder godt med gule flammer