Stor mangel på arbejdskraft i byggeriet - må sige nej til kunder

Erhvervsuddannelsernes dårlige og uberettigede ry skal vendes, og det skal vendes allerede i folkeskolen, lyder opfordringen fra Dansk Byggeri.

22 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen mener, at der er så stor mangel på arbejdskraft, at det begrænser deres produktion. Det viser nye tal fra Danmark Statistik. 

Tallet er det højeste i 10 år.

For bare fem år siden var det kun tre procent af virksomhederne, der mente, at manglen på medarbejdere betød, at de ikke kunne tage alle de ordrer ind, som de ønskede.

Faglærte: Aldersfordeling

I løbet af de sidste 10 år er antallet af faglærte over 50 år steget med cirka 11 procent

I 2017 er der omkring 580.000 faglærte over 50 år, og de ventes altså at gå på pension indenfor 10 til 20 år

I samme periode er antallet af faglærte under 40 år  faldet med cirka 25 procent

Så der i dag er 332.000 

Dermed er der omkring 250.000 færre faglærte i den yngre generation.

Samtidig er antallet af unge, der vælger at uddanne sig til murer, tømrer eller lignende faldet kraftigt de seneste 16 år.

Kan sagtens bruge flere

Murermester Martin Meulengrach er en af de dem, der mærker, hvor svært det er at skaffe kvalificeret arbejdskraft i øjeblikket. Han har lige nu seks-otte ansatte, men kunne sagtens bruge fire eller fem mere.

- Jeg er blevet tilbudt nogle større facaderenoveringer, som jeg har valgt at sige nej til. Vi er også ramt af sommerferie og den slags. Det er alle jo. Men der er forholdsvis tit ting, for eksempel, hvis kunder ringer og spørger, om jeg vil lave deres badeværelser.

- Så er jeg nødt til at sige, at hvis det er indenfor de næste par måneder, så kan vi ikke lave det. Det er ærgerligt at miste den form for arbejde. Men det er trods alt bedre at sige nej, end ikke at kunne overholde sine aftaler, fortæller han. 

Det har ikke været muligt at få et interview med undervisningsminister Merete Riisager, men hun skriver i en mail til TV 2:

- Jeg så gerne, at flere valgte en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de unge kender de mange muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse, så de opdager, at den vej kan være noget for dem.

Et dårligt ry

Arbejdet med at få flere til at tage en erhvervsuddannelse begynder allerede i folkeskolen. Sådan lyder det fra Dansk Byggeri.

I 2001 var det 31,7 procent ud af en årgang, der valgte en erhvervsuddannelse, altså næsten hver tredje. Det tal er i 2017 faldet til godt hver femte, nemlig 18,5 procent ud af årgangen.

Chefkonsulent i Dansk Byggeri, Maria Skovgaard Berntsen fortæller, at problemet både skyldes mangel på arbejdskraft og det faktum, at vi i øjeblikket befinder os i en højkonjunktur med en masse arbejde. 

- Men samtidig har erhvervsuddannelserne haft et lidt dårligt ry. Det er uberettiget. Billedet af en stereotyp håndværker, som går på stilladset i regnvejr og ikke skal bruge hovedet. Det er et helt andet billede end det, der er virkeligheden. Byggefaglige uddannelser kræver enormt mange matematiske evner, siger hun og tilføjer, at mange tror, en faglært uddannelse er en blindgyde. 

- Men det er faktisk lige så nemt at videreuddanne sig på en faglært uddannelse, som det er på gymnasieeksamen, understreger hun. 

Dertil bør skolelærere hjælpe til ved at tilrettelægge undervisningsforløb sammen med eksempelvis en byggeplads, hvor de unge med egne øjne kan se, hvad det betyder at være håndværker, struktør, murer, tømrer og så videre.

Dansk Byggeri forventer, at der bliver brug for flere faglærte. Således påpeger Maria Skovgaard Berntsen, at der i højere grad bliver gjort brug af udenlandsk arbejdskraft, ligesom man forsøger at hive rigtige mange personer ind, som tidligere har stået på passiv og offentlig forsørgelse.  

Erhvervsuddannelserne har uberettiget fået et dårligt ry, og det skal ændres allerede i folkeskolen, lyder opfordringen.