Simpel løsning får bugt med ulveangreb

Fakta og frygt bliver blandet sammen i snakken om ulven, som nu yngler i Danmark, mener ekspert.

Den verserende ulvedebat er kommet så tæt ind på livet af fåreavler Jørgen Blazejewicz, som den overhovedet kan.

De seneste år har han gang på gang fundet døde og skamferede får og lam i sin flok på gården i Vestjylland.

Tæller han det hele sammen, er det 20 styk, som er blevet dræbt af Danmarks nye rovdyr, ulven.  

Forvaltningsplanen for ulve i Danmark

Forvaltningsplanen for ulve i Danmark blev indført i 2014.

Den giver bondemænd, hvis husdyr bliver slået ihjel af ulve, kompensation.

Samtidig giver Miljøstyrelsen økonomisk støtte til opsætning af ulvesikret elektrisk hegn i særlige risikoområder. Indtil videre er det kun et lille område nær Holstebro, der er godkendt, fordi langt størstedelen af ulveangrebene er fundet sted her.  

Kilde: Miljøstyrelsen

Men i april fik han med støtte fra Miljøstyrelsen opsat et elektrisk hegn – og det har faktisk gjort en betydelig forskel.

- Fra starten havde vi sådan set gode erfaringer med det. Nemlig at der ikke forsvandt nogen dyr, eller at der ikke var nogen døde dyr, på nær en fejl på hegnet i opstartsfasen. Men ellers har det faktisk fungeret indtil nu, siger han til TV 2.

Og Jørgen Blazejewicz er ikke alene.

Af de 14 ulveangreb på husdyr, Miljøstyrelsen har registreret i Danmark siden årsskiftet, er 13 sket i det samme lille område sydvest for Holstebro. Og efter den lille håndfuld af bønder har fået det ulvesikrede elektriske hegn, har der ikke været ulveangreb.

Ikke så glubske, som vi gør dem

Effekten af det elektriske hegn hos fåreavleren vidner ifølge ulveforsker Kent Olsen om, at der bliver drevet en unødvendig heksejagt på ulvene.

- Ulvene er meget bange for det strømførende hegn, og har de først oplevet at få stød, så holder de sig typisk væk, siger han.

- Der har ikke været nogen nye angreb det sted i Vestjylland, hvor man efter gentagne angreb har sat strømførende hegn op, så det er jo en klar indikation på, at det har virket som afværgeforanstaltning, siger han.

Han har siden ulvens nylige tilbagevenden i den danske natur arbejdet med at registrere deres færden og adfærd, og hans konklusion er klar:

- I Danmark har vi ret store bestande af hjortevildt, så der er rigeligt med føde og plads til ulvene, men en gang imellem kommer de til hegn, som er lette af passere - for dem er det som et åbent køleskab. Så er det bare at få strøm i hegnet, så døren igen er lukket, siger han.

- Vi kan ikke hegne os ud af det

Diskussionen om ulvene er de forgangne uger gået fra rovdyrets nye habitat i Jylland til Christiansborg i København, hvor flere partier har foreslået, at det skal være lovligt at jage og skyde dyrene.

Sådan garderer man sig mod ulveangreb på husdyr

Ulveforsker Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus fortæller, hvad der kan afhjælpe ulveangreb:

- Hvis man pludselig oplever et angreb på sine husdyr, så er den akutte løsning, at sætte plastikstrimler på hegnet. Hvis en af de omstrejfende ulve kommer forbi, vil den se noget, som blafrer i vinden og blive bange.

Det er noget andet, hvis ulven er stedfast og har et territorie.

- Hvis den bliver ved med at angribe husdyrene, så skal der simpelthen strømhegn til. De er meget bange for stød, så de har det med at holde sig væk, så snart der kommer strøm i, siger han.

En amatørvideo viste nemlig et ulvepar med deres otte hvalpe – et direkte bevis på, at ulvene nu også yngler i Danmark - men et EU-direktiv har fredet rovdyret i hele Europa og gør det forbudt at skyde dyret.

- Indtil videre har vi kun set nogle ganske få tilstrejfende ulve, og der har det så kunnet lade sig gøre at håndtere det, herunder med indhegning de steder hvor der har været behov for det. Men med en fremtidig forventelig større stigning i antallet af ulve, der kan du ikke hegne dig ud af det, siger miljøordfører i Venstre, Erling Bonnesen.

Ifølge ulveforskeren er det en kortsigtet - og ikke mindst uvidende - plan.  

- Jeg kan godt forstå, at nogle spontant har det ønske, at ulvene bare kan skydes. Det er selvfølgelig ikke rart at se sine husdyr blive angrebet, men der er flere andre løsninger – det, synes jeg, det her eksempel med de nye elektriske hegn beviser, siger Kent Olsen.

Samtidig vil det virke bedre at "opdrage ulvene" med foranstaltninger som elektriske hegn, så de ved, at de fremover skal holde sig langt væk fra mennesker og husdyrhold - og kan lære det videre til deres unger. Det kan man ikke, hvis hver eneste nyindvandret ulv blive skudt, forklarer Kent Olsen.  

- At skyde dem er den simple løsning, for det fjerner ikke problemet andet end midlertidigt. Vi er nødt til at lære at leve med ulvene, og ulvene skal lære at leve med os, siger han.

Ulvene frygtes at gå efter børn

Et slagkraftigt argument fra politikere og bondemænd er, at ulvene på et tidspunkt ikke bare vil angribe husdyr bag hegn, men også begynde at angribe mennesker.

Igen mener Kent Olsen, at vi lader frygten tale. 

- Det er sådan noget, hvor vi tænker historien om rødhætte og ulven om igen. Det er ikke et scenarie, vi kender til, eller hvor der foreligger dokumentation fra de lande, hvor befolkningen har levet med ulve igennem lang tid.

Han henviser til Tyskland, hvis udvikling af ulvebestanden minder mest om den i Danmark. Her bor der ulve i tætbefolkede områder, uden at ulvene af den grund angriber. 

- Vi har haft så få ulveindivider i Danmark, derfor bør vi lære af andre lande, hvor ulven er mere udbredt. Her ved de, at ulve er bange for mennesker. Ja, de kan komme tæt på, hvis man sidder i en bil, et køretøj eller er i en bygning, for her ser ulven dig ikke som et menneske, men bare som en genstand. Så snart du stiger ud, så løber ulven typisk væk. Det ved dem, som har observeret ulve i Danmark også, siger han.

Landmænd støtter drab på ulvene

På trods af at forskning og erfaringer fra udlandet peger på, at ulve, mennesker og landbrug sagtens kan fungere sammen, holder både flertallet i Folketinget og repræsentanter fra landbruget fast i, at ulvene ikke høre hjemme nord for grænsen.  

Også på gården i Vestjylland er Jørgen Blazejewicz stadig sikker i sin sag: Ulven bør begrænses.

Flere af hans lam er begyndt at forsvinde, og han mistænker igen ulvene.  

- Nu på den her fold, der mangler der over 20 lam, og vi har kun fundet to kadavere fra dem, resten er sporløst forsvundet, siger han.

Han er ved at få DNA-testet, om der er tale om ulve.

Også Danmarks Naturfredningsforening håber, at der på et tidspunkt kan blive sluttet fred med ulvene.

- Man skal bestemt ikke nedgøre, at folk kan have en frygt for ulve, for vi har ikke haft ulve i Danmark i 200 år - og nu kommer den tilbage og hvad i alverden vil det betyde? Det man så skal huske, det er at kigge på fakta, siger seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson.

Ulvens historie i Danmark
1813
Juni
Ulven udryddes i Danmark
Estvadgård i Nordvestjylland var det sidste sted, man så en ulv i Danmark, inden den var væk i de næste 200 år. Dalux Kort
Med et skud bliver den sidste ulv i Danmark dræbt ved Estvadgård sydvest for Skive. 
Hermed er 13.000 år med ulven som en del af den danske fauna slut.
1900
Januar
Ulven udryddet i det meste af Vesteuropa
Ulvene er ikke vellidt i Europa, fordi de generer landbruget og dræber får.
Derfor er det tilladt at skyde og jage ulvene i det meste af Europa, og det resulterer i, at dyret bliver udryddet i det meste af det vestlige Europa frem til 1900-tallet. 
1992
Maj
EU freder Ulven
I 1992 vedtog EU det direktiv, som fredede ulven i hele unionen. Scanpix
Efter en næsten total udryddelse af det store rovdyr vælger EU i 1992 at frede ulven.
Det er dermed kun tilladt at dræbe ulve, hvis de er såkaldte problemdyr, der ikke er sky overfor mennesker. Denne lov er stadig gældende.  
2000
April
Det første ulvepar yngler i Tyskland
I Tyskland bliver det officielt slået fast, at ulven igen lever og yngler i landet, da det bliver dokumenteret, at et ulvepar har fået unger. 
 
2009
Januar
Ulv set i Danmark
Skelettet af Thy-ulven, som blev fundet død i 2012, står nu udstillet på Thisted Museum. Henning Bagger / Scanpix Denmark
Er ulven tilbage?
Sådan spørger danskerne sig selv i 2009, da flere ulve på skift bliver spottet i Jylland.
Det var dog først i 2012, at det bliver officielt bekræftet, at det virkelig er det hundelignende rovdyr, der er i Danmarks skove. 
Her finder man et dødt dyr Nationalpark Thy i Nordjylland, hvor en obduktion og DNA-test viser, at der med sikkerhed var tale om en ulv.  
2014
Juni
Forvaltningsplan for ulve vedtages i Danmark
Folketinget indfører forvaltningsplanen for ulve, der giver landmænd ret til kompensation, hvis deres husdyr bliver dræbt af ulve. 
Det skal dokumenteres, at dyret er blevet dræbt af en ulv. 
Desuden gives der tilskud til at omlægge til elektrisk hegn, så man kan beskytte sit dyrehold mod ulve.
2017
Maj-juni
Ulvene avler
På videoen ser man mindst otte ulveunger. Henrik Sahlholdt / Privatoptagelser
En amatørvideo fra Vestjylland får igen ulven på alles læber, da den viser otte små ulveunger løbe efter deres mor. Også en række vildtkameraer fanger ulveungerne, og det er dermed officielt, at et ulvepar har ynglet i Danmark.
Tidligere har ulvene udelukkende været indvandret fra Tyskland. 
Juni
Politisk flertal for at regulere ulvebestanden
Flere partier er gået ind i debatten om ulvene i Danmark og ønsker at give tilladelse til at skyde dyrene, hvis de kommer tæt på dyrehold. 
Samlet er Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance for regulering; Socialdemokraterne er ”Med på at tale om regulering”, og Enhedslisten, SF og Alternativet er imod. Radikale Venstre er ikke vendt tilbage med svar.
Det er dog ikke tilladt, da EU's habitatdirektiv giver ulvene den maksimale beskyttelse.  
Juli
Ingen registrerede ulvedrab
. Kim Haugaard / Scanpix Denmark
I 2017 har Naturstyrelsen i alt registreret 28 drab på får, 3 på lam, 6 på dådyr og 1 på en vædder.
Alle på nær et enkelt angreb i Sønderjylland er fundet sted i området sydvest for Holstebro.