Samfund

Ny måling: Flertal af danskerne siger ja tak til broløb

Også stor tilslutning til at feltet i et muligt Tour de France i Danmark skal køre over broerne.

Et flertal af danskerne er uenige i transportminister Ole Birk Olesens (LA) beslutning om at lukke ned for motionsløb på Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen.

56 procent af danskerne er overvejende eller helt uenige i beslutningen, mens kun 30 procent er overvejende eller helt enige i beslutningen.

Det viser en ny Megafon-måling foretaget for TV 2 og Politiken. 

Debatten om motionsløb over broerne i Danmark har raset siden Ole Birk Olesen (LA) tidligere i denne uge meldte ud, at det ikke længere vil være muligt for løbene Broløbet og Aarhus-København at passere over Storebælt.

Modstridende udmelding

Broløbet er afholdt fem gange med tre års mellemrum, og i år forventer arrangørerne, at løber nummer 75.000 krydser broen. 

Ole Birk Olesens udmelding kommer efter, at Vejdirektoratet advarer mod løb på motorveje og ønsker strammere praksis. Men forslaget har mødt stor kritik.

- Det er et klassisk eksempel på total københavneri, har politisk ordfører Benny Engelbrecht (S) udtalt.

Han mener, at det er dobbeltmoralsk, at transportministeren gerne vil have et stort cykelløb som Tour de France til Danmark, som ifølge forslaget skal gå over Storebæltsbroen, men når det kommer til et arrangement som Broløbet, som finder sted hvert tredje år, kan det ikke lade sig gøre.

Ordfører kritiserer lukning af to motionsløb over Storebælt Video: Jane Bruun Elkjær

- At udstede et generelt forbud mod at lave motionsløb, uanset om det er motionsløbere eller cykelryttere, virker for mig meget modstridende, siger Benny Engelbrecht. 

Også transportministerens egen partifælle Villum Christensen (LA) har kritiseret forslaget. Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, understreger dog over for TV 2, at partitoppen bakker op om transportministerens beslutning.

Hos Dansk Folkeparti ser transportordfører Kim Christiansen også god grund til, at Vejdirektoratet og ministeren har truffet beslutningen om at forbyde sportsaktiviteter på broerne.

- Hvis man sidder i kø i fire timer, så er det lang tid. Der har været voldsomme gener, og der har også været ulykker forårsaget af de her indskrænkede kørearealer, så jeg synes, det er den rigtige beslutning, siger han til TV 2.

Ja tak til Touren over Storebælt

Den nye Megafon-måling viser, at holdningen til motionsløb over broerne i udpræget grad er geografisk bestemt.

Jo længere væk fra broerne man bor, jo mere large er man med at lade broerne bruges til andet end bil- og togfabrik. Nordjyderne og københavnerne er således klart mere positive overfor at lade motionsløb passere bælterne end borgerne i Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland. 

Målingen viser også, at billedet er endnu klarere, hvis der konkret spørges ind til en mulig Tour de France-start i Danmark. I det tilfælde er det kun 15 procent af danskerne, som er modstandere af, at feltet skal køre over broerne.

Borgmesteren i Nyborg, Kenneth Muhs (V), glæder sig over resultatet af målingen. 

- Man skal se på, hvilken værdi det har at gennemføre løbet. Det har en enorm værdi for os og vores branding. Det skal der være plads til at genneføre løbet, siger han og refererer til broløbet, som holdes hvert tredje år. 

Kenneth Muhs (V) har sammen med borgmesteren i Slagelse, Stén Knuth (V), annonceret en fælles henvendelse til transportminister Ole Birk Olesen (LA) for at få omgjort ministerens beslutning om at lukke broløbet.

Også Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), har meldt sig i koret af kollegaer, som opfordrer transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at ændre beslutningen. Det sker, fordi Aalborg Halvmarathon har rute gennem Limfjordstunnelen, som risikerer at blive berørt af beslutningen.

Megafon-målingen er udført den 20.-21. juli 2017. 1196 respondenter har medvirket i målingen.