Samfund

Jyske busruter står til at blive sløjfet: - Stærkt bekymrende

Nedskæringer af busruter i Midt- og Østjylland går ud over borgerne, mener Landdistrikternes Fællesråd.

17 busruter i Midt- og Østjylland skal enten skæres væk eller nedjusteres.

Beslutningen kommer efter ti år med stigende udgifter til den kollektive trafik, og nu siger Regionsrådet i Midtjylland stop. 

Udgifterne er blevet for høje, og det skaber en ubalance mellem udgifter og budget.

- I 2008 brugte vi 40 procent af vores budget på den kollektive trafik. Nu er vi oppe på 52 procent. Det bliver ikke ved med at gå, siger Poul Erik Christensen (R), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Besparelsen falder ikke i god jord hos Landdistrikternes Fællesråd. Her mener formanden, Steffen Damsgaard, at regionen er ved at tage en forkert beslutning.

Budget til trafik i Region Midtjylland

Den kollektive trafik udgør nu cirka 52 pct. af budgettet svarende til cirka 315 mio. kroner i 2017 og 325 mio. kroner i 2018. Andelen af det samlede budget til Regional Udvikling var ved Regionens dannelse cirka 40 pct.

Derfor bortfalder regionens finansiering af en række busruter i løbet af 2018.

Tilpasningen vil berøre de fleste kommuner i regionen.

Kilde: Region Midtjylland

- Det er stærkt bekymrende. Den regionale bustrafik er rygraden i bustrafikken, som kommunerne binder sig op på. Jeg er bekymret for de konsekvenser, det får for de borgere, der bruger det i dag, der ikke har andre alternativer, siger han.

Du kan nederst i artiklen få et overblik over, hvilke busruter der er tale om.

Besparelser rammer borgere i yderområder

Busruterne, der er tale om, fordeler sig over det midt- og østjyske.

I dag er det regionen, der betaler og står for driften af den kollektive bustrafik. Men i løbet af 2018 vil regionens finansiering af en række busruter bortfalde.

Når besparelserne på de 17 busruter træder i kraft, vil udgifterne blive skubbet direkte over til kommunerne, mener Steffen Damsgaard.

Han vurderer, at kommunerne ikke kan undvære de udvalgte busruter, der står til at blive sløjfet eller nedjusteret. Set fra hans synspunkt binder ruterne kommunerne sammen.

- Det er jo netop hovednetværket af bussystemet, man vil skære væk. Det er det, der kører på tværs af kommunerne mellem deres hovedbyer. Det har altså en stor værdi. Det har en betydning, og der er mange, som indretter deres hverdag efter det. Derfor er det ikke et sted at skære, siger han.

Det er jo netop hovednetværket af bussystemet, man vil skære væk

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Udover at besparelserne vil ramme mange borgere i yderområderne, kommer kommunen også økonomisk til at lide.

Ifølge Steffen Damsgaard kan den samme betjening, som busruterne i dag tilbyder borgerne i området, ikke opretholdes, medmindre kommunen skal have penge op af lommen.

- En del af de her ruter ligger i land- og yderkommuner, som i forvejen er hårdt pressede. Derfor er det bekymrende, om man vil kunne fastholde en betjening på samme niveau, hvis kommunerne skal foretage det, siger han.

Malene Freudendal-Pedersen, lektor hos Roskilde Universitet, er ekspert i transport og mobilitet i det senmoderne hverdagsliv. Hun er enig med Steffen Damsgaard.

- Det gør en stor forskel, at man som samfund har andre muligheder end at køre bil. Der bor som regel ikke kun folk, der har kørekort eller mulighed for at køre eller eje en bil. Det sætter bevægelsesfriheden ned, og det gør det til et mere isoleret område for alle, der ikke har en bil, siger hun.

Bil i yderområder kan være nødvendigt

Hvis folk vil bo i yderområder, hvor der ikke er nok kollektiv trafik, kan de så ikke bare købe en bil?

- Det ser vi allerede i dag. Det er man indstillet på. Der er ikke busbetjening hvert femte minut, som hvis det er i en større by. Det er vi allerede ude over. Der har allerede været mange busnedskæringer, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

- I fremtiden vil der være førerløsebusser, som kan lette budgettet, men det er ikke der, vi er endnu. Derfor er det bekymrende, at man vil lave denne nedskæring.

Disse busruter bliver sløjfet eller nedjusteret

 1. Rute 11: Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft

  Region Midtjylland ophører med at finansiere ruten, da den kun kører i Herning Kommune. 

 2. Rute 12: Herning - Aulum - Holstebro

  Udgår af katalog men reduceres med 25 % af nettoudgift. Dvs: Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 12, men betjeningsomfanget tilpasses svarende til en 25%-reduktion af nettoudgiften.

 3. Rute 19: 9 Herning - Hammerum - Fasterholt

  Region Midtjylland ophører med at finansiere ruten, da den kun kører i Herning Kommune.

 4. Rute 23: Holstebro - Struer

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 23 (Holstebro - Struer), da strækningen er togbetjent.

 5. Rute 50: Viborg - Løgstrup - Skive

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 50 (Skive-Viborg), da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune, og strækningen er betjent med tog og Xbus. Rute 940X styrkes med pendlerrettede ture mellem Skive og Viborg, morgen og eftermiddag. 

 6. Rute 59: Viborg - Møldrup - Aalestrup

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 59 (Viborg - Møldrup -Aalestrup), da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune og strækningen er X bus betjent. Af hensyn til uddannelsessøgende tilpasses relevante afgange på rute 960X.

 7. Rute 69: Skjern - Tarm - Nr. Nebel

  Udgår af katalog men reduceres. Dvs: Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 69, som regionalt finansieret uddannelsesrute med 2 dobbeltture morgen og eftermiddag, svarende til en reduktion på ca 50% af nettoudgiften. 

 8. Rute 75: Bjerringbro - Rødkjærsbro - Kjellerup

  Udgår af katalog. Dvs. Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 75.

 9. Rute 77: Herning - Ikast-Bording - Silkeborg

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 77 (Herning-Ikast-Bording-Silkeborg). Der indgår overflytning af 600 timer til at styrke rute 116 (Horsens - Nr. Snede - Herning). Bl.a. mellem Herning og Ikast. 

 10. Rute 103: Odder - Hou

  Region Midtjylland opretholder finansiering af ture, der betjener færgeafgange til / fra Samsø-færgen i Hou. Øvrige ture finansieres ikke længere af Region Midtjylland. 

 11. Rute 104: Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 104 (Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde), da strækningen Horsens - Juelsminde er betjent med rute 105. Region Midtjylland yder tilskud til minimumstransport af uddannelsessøgende, svarende til 1 dobbelttur om morgenen og 2 dobbeltture hjem om eftermiddagen. 

 12. Rute 107: Skanderborg - Tebstrup - Gedved - Egebjerg - Horsens

  Udgår af katalog men reduceres til uddannelsesrute. Det vil sige, at Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 107, som regionalt finansieret uddannelsesrute med 2 dobbeltture morgen og eftermiddag. Kommunerne kan tilkøbe yderligere kørsel efter behov. 

 13. Rute 109: Hørning - Jeksen

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 109 (Hørning - Jeksen). Det skal bemærkes, at størstedelen af ressourcerne omlægges til rute 200. Region Midtjylland gør opmærksom på Midttrafiks anbefaling om, at Skanderborg skaber bedre korrespondance til rute 309 i Hørning. 

 14. Rute 110: Horsens - Brædstrup - Silkeborg

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 110 (Horsens-Brædstrup-Silkeborg), da hovedparten af rejserne foregår lokalt i Horsens Kommune og i mindre grad i Silkeborg Kommune. Der oprettes/opretholdes et antal regionalt finansierede gennemgående lyn-ture morgen, eftermiddag og weekend, ved overflytning af ressourserne fra rute 926X (Viborg - Vejle), som Midttrafik har foreslået nedlægges. Derved forlænges rute 960X (Aalborg - Viborg - Silkeborg til Horsens og der opnås lynturs-forbindelser mellem Silkeborg og Horsens, hvor der bliver skiftemuligheder til tog på kommende superstoppested.

 15. Rute 111: Hinnerup - Sabro - Aarhus

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 111. (Hinnerup – Sabro – Aarhus).

 16. Rute 112: Silkeborg - Sorring - Aarhus

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 112. (Silkeborg – Sorring – Aarhus). Endvidere indgår det i det endelige forslag, at Region Midtjylland ophører med at finansiere

 17. Rute 114: Aarhus - Hammel - Viborg

  Region Midtjylland reducerer rute 114 (Aarhus - Hammel -Viborg) på strækningen Fårvang - Viborg og overflytter ressourcerne ca. 0,5 mio. kr. til styrkelse af 914X mellem Viborg - Hammel (-Aarhus) med yderligere morgentur 2- 3 eftermiddagsture.

 18. Rute 116: Galten - Sabro - Aarhus

  Region Midtjylland opretholder rute 116. Kørselsomfanget reduceres til uddannelsesrute, svarende til 2 dobbeltture om morgenen og 2 dobbeltture om eftermiddagen. 

 19. Rute 130: Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær

  Region Midtjylland ophører med at finansiere ruten 130.

 20. Rute 200: Hammel - Hinnerup

  Udgår af katalog. Dvs. Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 200 mellem Hammel og Hinnerup.

 21. Rute 230: Horsens - Uldum - Ølholm - Tørring

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 220 (Horsens - Uldum - Ølholm - Tørring).

 22. Rute 230: Nørbæk - Fårup - Bjerregrav - Kousted - Ørrild - Randers

  Region Midtjylland ophører med at finansiere den lokale del af rute 230, strækningen Nørbæk-Fårup-BjerregravKousted-Ørrild-Randers, som udelukkende kører internt i Randers Kommune. 

 23. Rute 302: (Aarhus-Beder-Byager) - Malling - Norsminde - Odder

  Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 302, som regionalt finansieret uddannelsesrute med 2 dobbeltture morgen og eftermiddag. 

 24. Rute 311: Skanderborg - Ry - Silkeborg

  Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 311 på hidtidigt niveau.

 25. Rute 502: Brædstrup - Skanderborg

  Region Midtjylland ophører med at finansiere rute 502 (Brædstrup - Skanderborg), ruten primært løser lokale rejsebehov i Skanderborg Kommune. Region Midtjylland yder tilskud til minimumsbetjening (i alt 3 dobbeltture) af hensyn til uddannelsessøgende. 

 26. Rute 914: Aarhus - Hammel - Viborg

  Forslag om nedlæggelse af rute 914X udgår af katalog. Det vil sige, at Region Midtjylland opretholder direkte busbetjening mellem Viborg - Hammel – Aarhus på rute 914X. Det vil sige, at Region Midtjylland reducerer rute 114 (Aarhus - Hammel -Viborg) på strækningen Fårvang - Viborg og overflytter ressourcerne ca. 0,5 mio. kr. til styrkelse af 914X mellem Viborg - Hammel (-Aarhus) med yderligere morgentur og 2-3 eftermiddagsture. Midttrafik fastlægger om ruten alene skal standse i byerne. 

Kilde: Region Midtjylland