Samfund

Her er det mistænkelige materiale, der har sat muslimsk friskole under skærpet tilsyn

En bog fundet på skolen forklarer, at den vigtigste jihad er at kæmpe og ofre sit liv for at forsvare islam.

Nord-Vest Privatskole er en muslimsk friskole og dermed underlagt den danske friskolelov. Skolen modtager ifølge Berlingske omkring 12 millioner kroner om året i støtte fra staten og skal arbejde for at styrke den demokratiske dannelse samt elevernes kendskab til friheds- og menneskerettigheder. 

Men under et uanmeldt besøg den 21. juni måned fandt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mistænkeligt undervisningsmateriale om martyrer og jihad i et kopirum. Det fik styrelsen til at sætte skolen under skærpet tilsyn og samtidig bede Nord-Vest Privatskole om at redegøre for, hvordan bøgerne bliver brugt i undervisningen.

TV 2 har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Nord-Vest Privatskole og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - herunder dele af det undervisningsmateriale, det handler om. Herunder kan du få et indblik i hvad der blandt andet står i materialet.

På en side i en af bøgerne er der et billede af en mand, der sigter med et maskingevær. Billedteksten lyder:

- Du har skudt og ikke ramt, men Gud har ramt.

På samme side er en tekst med overskriften "Afsted til jihad alle fremtidens unge".

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået oversat teksten fra arabisk til dansk. En del af oversættelsen er her gengivet ordret:

- Afsted til jihad alle fremtidens unge.  Den Islamiske historie er fuldt af trofæer og sejrekampe og ofre, hvorfor vi nuværende unge mennesker og fremtidens håb ikke genoplever strålende historie, og forpligter os til at styrke islam verbalt og i praksis og bevæbne os med jihad i praksis og i adfærd og lade os bruge alle vores kræfter både personligt og økonomisk hjælp, for at fordrive besættere og bekæmpe den uretfærdige undertrykkende fjende og hjælpe med penge for at støtte de fattige og for at gøre os dygtigere i viden for at hæve den Islamiske nations niveau højere. Vi skal vise, at Gud velsigner vores skridt og giver os vores høje løn ved dommedag.

Nævn, hvordan jihad skulle være

På en anden side i en undervisningsbog er er en række opgaver listet op, som eleven skal løse. De opfordrer til, at man gør sig tanker om de forskellige udgaver af jihad og taget stilling til på hvilke områder, det er vigtigst at anstrenge sig. 

  • Tæl antallet af områder i jihad og hvilke af dem er den vigtigste?
  • Nævn hvordan jihad skulle være: med penge? At søge videnskab? At tjene mennesket? At ofre for sin far og mor? At ofre sit liv for gud?
  • Kom med nogen eksempler, om jihad fra den islamiske historie
  • Og du er som muslim, hvad skal du gøre, for at du kan blive en mujahed (kæmper) for den almægtige gud.

Efter opgaverne giver bogen en udlægning af, hvordan man skal se på de forskellige områder af jihad, herunder jihadden at ofte sit liv.

Igen er oversættelsen gengivet ordret: 

Jihad ofre sit liv: Den vittigste (vigtigste red.) jihads område er at man kæmper og ofre sit liv for at forsvare islam og de undertrykkende: Gud siger (de som kæmper for os, vi vil viser  dem den rette vej og gud, er med de gode) Surat Alankabot, vers fra koran. 

Foruden den forklaring er der en beskrivelse af, hvordan jihad også hænger sammen med at hjælpe de fattige, forsørge sin familie og tjene sit hjemland. 

Familie med forbindelse til Almuntadat

Foruden de mistænkelige bøger, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fandt på skolen, er der også andre forhold, som de har bedt Nord-Vest Privatskole om at redegøre for.

På det tidligere bestyrelsesmedlem Mohammad Ata Al-Sawafs facebookprofil fremgår det ifølge rapporten for det uanmeldte besøg, at han har forbindelse til foreningen Almuntadat. Ifølge foreningens egen hjemmeside arbejder den blandt andet for religiøs uddannelse af unge samt på at lære dem det arabiske sprog ’som binder dem med deres religion, koran, kulturarv og oprindelige kultur, af frygt for, at de assimileres i de udenlandske sprog, som får dem væk fra deres civilisation og tanker’.

 Mohammad Ata Al-Sawaf har skrevet to statusopdateringer, som styrelsen har fået oversat. I et opslag fra den 17. juli 2015 skriver han:

- Kontoret for den højeste religiøse leder hr. Imam al Sistani, erklærer, at lørdag er den første aids dag, og beder den almægtige gud om at bringe glæde, held og lykke til hele den islamiske nation og at lade vores kæmper i militæret og i Alhashed Alshabi besejre islams fjender, rotter dawaesh (isis) og knuse dem.

Under det uanmeldte besøg har bestyrelsesformand for Nord-Vest Privatskole, Mustafa Al-Sawaf oplyst, at det tidligere bestyrelsesmedlem Mohammad Ata Al-Sawaf er hans onkel. Og på baggrund af alle de oplysninger, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bedt Nord-Vest Privatskole om at redegøre for hvilken rolle Al-Sawaf-familien spiller i forhold til skolen.  

Det kunne også have været 'Mein Kampf'

Hvis det stod til Dansk Folkeparti skulle Nord-Vest Privatskole være lukket for længe siden.

- Det her er langt over grænsen, og jeg synes ikke, der er behov for at indgå i en dialog med skolen. Hvis man har sådan noget materiale til at ligge og flyde, så er man uden for pædagogisk rækkevidde, siger integrationsordfører Martin Henriksen til TV 2. 

Men det er endnu ikke muligt at vurdere, om sagen er alvorlig nok til at skolen bør lukkes, mener Dansk Friskoleforening. Nu fandt Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet en tekst om jihad, men det kunne lige så vel have været 'Mein Kampf' om Hiler eller noget om terrorangrebet mod World Trade Center, lyder det: 

- Unge mennesker skal lære om alle mulige ting og have et oplyst grundlag. Jeg ved ikke noget om, hvordan det her materiale er brugt på skolen, og før vi ved det, er det for tidligt at tage stilling til, om det er tilstrækkeligt til at lukke en skole, siger kommunikationsansvarlig Maren Skotte til TV 2.

Ledelsen på Nord-Vest Privatskole oplyser til Berlingske, at de ikke ønsker at udtale sig i sagen på et grundlag, de 'ikke betragter som fuldt oplyst'.