Samfund

Lægeforeningen: - Der er for få praktiserende læger

Øget optag af medicinstuderende i Aalborg skal give flere praktiserende læger. Men uden lærepladser skaber det en flaskehals, mener Lægeforeningen.

Torsdag kunne TV 2 fortælle, hvordan den praktiserende speciallæge Eskild Boeskov har opsagt sin stilling i protest mod de arbejdsforhold, der er på en såkaldt udbudsklinik i Nordjylland.  

Der er problemer med at skaffe praktiserende læger i området, og som et alternativ er der oprettet en række private klinikker. På den private lægeklinik i Thisted, som er drevet af Nordic Medicare er der tilmeldt lige knap 5000 patienter til en enkelt læge. Det er tre gange så mange, som der burde være.

Der er brug for flere lærerpladser

Ifølge Tue Flindt Müller, der er medlem af Lægeforeningens bestyrelse, er en del af problemet, at der bliver uddannet for få praktiserende læger.

På Aalborg Universitet har de skruet op for optaget af nye medicinstuderende. Men hvis der ikke også bliver gjort noget for at sikre, at der er steder nok, hvor de færdiguddannede læger kan specialisere sig og blive praktiserende læger, er der stadig et problem, mener Tue Flindt Müller.

- Når man er færdig som læge, tager det yderligere fem til syv år, før man er praktiserende læge. Her er det vigtigt, at man sørger for, at de unge læger kan få en uddannelsesplads. Og der ser vi en lille flaskehals forude, hvis der ikke bliver gjort noget, siger han. 

I øjeblikket forsøger man at holde antallet af praktiserende læger oppe, ved at fastholde dem, der er på vej på pension. Tue Flindt Müller fortæller, at man Region Sjælland for eksempel har givet de ældre hjælp i form af ekstra klinikpersonale for at få dem til at blive længere i jobbet.

Men der skal mere til. En af de konkrete ting, Tue Flindt Müller mener, der kan gøres, er at få styr på de verserende overenskomstforhandlinger.

- Der er utryghed i vores fag i øjeblikket. Blandt andet på grund af de overenskomstforhandlinger, som ikke kan afsluttes. Det betyder, at de unge ikke tør købe en praksis, fordi fremtiden er usikker. Så det kunne man jo gøre noget ved, siger han.

Lægemangel i Thisted

  • Det seneste år er vikarbudgettet på Thisted Sygehus steget med 30%.
  • 46 ud af 70 lægestillinger er besat.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed påpegede i december 2016, at antallet af vikarer kunne udgøre en risiko for patientsikkerheden i Thisted.

Kilde: Regionshospitalet i Thisted og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mangel på sammenhængende patientforløb

Udbudsklinikkerne er en nødvendig nødløsning i yderområderne, mener Tue Flindt Müller. En nødløsning, som er problematisk for patienternes forløb:

- Der er ingen tvivl om, at en rigtig lægepraksis har den fordel, at lægerne er der i lang tid og lærer deres patienter at kende. Patienterne er trygge ved lægerne, og det gør det lettere at tage beslutninger, siger han og uddyber:

- Udbudsklinikkerne er drevet af folk på korte ansættelser, og det giver ikke de sammenhængende patientforløb, som er noget, vi snakker om er nødvendigt.