Samfund

Ingen kongeørneunger letter fra de danske reder i år

Ingen levende unger fra kongeørnene i Danmark i år. Steffen Ortmann / Scanpix Denmark

For første gang i næsten 20 år er det ikke lykkedes de danske kongeørne at udruge æg i deres nordjyske reder.

Æggetyve og lave temperaturer kan bære en del af skylden for, at ingen af Danmarks ynglende kongeørnepar i år har klaret at udruge deres æg.

Sådan skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse.

Det er første gang i næsten 20 år, at der ikke kommer unge kongeørne på vingerne i Danmark.

Nordjylland huser de fire ynglende par, der udgør hele den danske bestand.

Og tidligere har der ikke været nogen problemer med at få unger i rederne. Det fortæller ornitologen Tscherning Clausen, der er Dansk Ornitologisk Forenings artscaretaker for kongeørnen.

- Indtil i år har de danske kongeørne været usædvanligt frugtbare, hvis man for eksempel sammenligner med deres svenske artsfæller, siger han i en pressemeddelelse.

Koldt vejr kan være skyld i manglende unger

- De danske ørne har indtil 2017 fået unger på vingerne 18 år i træk.

Ifølge Tscherning Clausen kan de manglende unger blandt andet skyldes koldt vejr i den periode, hvor æggene blev klækket.

- Det kan også spille ind, at alderen begynder at trykke hos i hvert fald et af parrene, siger han.

- Og måske spiller rovdyr som mårer en rolle som æggerøvere.

Han fortæller, at DOF har optagelser af husmårer, der kravler op og æder æggene i havørnereder. Derfor mener han også, at det samme kan ske for kongeørnene.

Den majestætiske rovfugl begyndte at lægge æg i Danmark i 1998. Kongeørne kan få op til tre unger per kuld og er lidt over en måned om at udruge æggene.