Socialdemokraterne med bøn til ministeren: Bekæmp spøgelsesnet

Til efteråret skal Esben Lunde Larsen have en plan klar mod spøgelsesnet i Danmark, kræver Socialdemokraterne.

Tabte spøgelsesnet er så stort et miljøproblem i danske farvande, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) senest til efteråret bør have en målrettet handlingsplan klar.

Det siger Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen. Ministeren bør gå i gang omgående, mener han.

Kravet er en reaktion på, at WWF Verdensnaturfonden i sidste uge kunne hale store mængder tabte trawl og garn op fra fire skibsvrag i Kattegat nordvest for Sjællands Odde.

Dødsfælder

Spøgelsesnettene er dødsfælder for havets dyreliv, fordi de fanger fisk, fugle, skaldyr og havpattedyr, længe efter at fiskeren har mistet sine redskaber. De bidrager også til plastforurening af havet med mikropartikler.

- Det er helt uacceptabelt, at regeringen og myndighederne bare ser passivt til. Man har gennem en længere periode ikke fået de indberetninger om tabte fiskeredskaber, som EU's regler klart siger, at man skal have, siger S-ordføreren.

Efter en EU-forordning fra 2009 skal fiskere oplyse til myndigheder, hvis de mister grej. Men i 2015-1017 har danske fiskere ikke en eneste gang meldt om tabte net. Det gør eksempelvis norske fiskere i stor stil.

- Det er mærkeligt, at ministeriet ikke allerede på et tidligere tidspunkt er gået i dialog med fiskerierhvervet om at finde en løsning.

Danmarks Fiskeriforening siger jo, at det er, fordi fiskerne ikke mister nogen net nu til dags på grund af bedre teknologi?

- Det har WWF meget klart vist ikke er tilfældet. Der er brug for at opsamle viden på området, gå i dialog med erhvervet og få lagt en specifik handlingsplan, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han stiller gerne op til drøftelser med Esben Lunde Larsen og opfordrer ham til at indkalde partierne til forhandlinger.

Lyder dyrt

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding har luftet tanker om en pantordning på fiskenet. Den løsning er Socialdemokratiet dog ikke lun på.

- Det lyder noget bureaukratisk og dyrt. Jeg vil hellere i dialog med fiskerne om, hvordan vi undgår, at de net bliver tabt, siger Christian Rabjerg Madsen.