Samfund

Mistænkt for sjusk med kræftpatienter - nu er overlæge suspenderet

Overlægen må ikke tage nyt job som læge, mens hans arbejde på Regionshospitalet i Viborg undersøges af Styrelsen for Patientsikkerhed.

En overlæge fra Brystklinikken på Regionshospitalet Viborg er mistænkt for at have sjusket og fejlet i forbindelse med sine undersøgelser af patienter.

Otte patienter har efter deres besøg hos overlægen efterfølgende fået konstateret brystkræft.

Ifølge en redegørelse fra Region Midtjylland rejser de otte patienters journaler tvivl om, hvorvidt de såkaldte DBCG-retningslinjer i forhold til den såkaldte 'triple test' er fulgt. Dele af testen lader til at være udeladt, og det er ikke i journalerne blevet begrundet hvorfor.

- Vi må jo konstatere, at vi ikke har været tilstrækkeligt systematiske med at få fulgt op på de her sager. Vi har været nede og granske de her sager yderligere for at se, om der var nogle fællestræk og om vi har kunne have gjort noget tidligere , siger Lars Dahl Pedersen, der er hospitalsdirektør ved Hospitalsenhed Midt.

Overlægen er er allerede fritstillet fra sit arbejde, men nu er han også suspenderet, hvilket betyder, at han heller ikke må tage et job som læge andre steder. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. 

- Du er rask       

Efter mistanken om et brist i forbindelse med de kliniske mammografier er i alt 3220 kvinder blevet genindkaldt for at blive undersøgt for brystkræft. Kvinderne, der muligvis er blevet undersøgt forkert, fik den 30. juni at vide, at de kunne få et såkaldt sikkerhedstjek.

Hanne Brogaard er en af de kvinder, der fik at vide, at hun var rask, men som efterfølgende er blevet genindkaldt.

- Det er frustrerende. Man render rundt i små cirkler og er følelsesforstyrret over, at sådan nogle ting kan ske, siger hun.

I sit møde med overlægen fandt Hanne Brogaard dog vedkommende meget pålidelig.

-Jeg stolede helt sikkert på ham. Jeg kan godt se bagefter, at jeg ikke kom igennem de tre trin, som jeg burde. Men det tænker man jo ikke over som patient. Man er jo autoritetstro og tænker, at man kommer igennem de undersøgelser, som er nødvendige, siger Hanne Brogaard.  

Den nu suspenderede overlæge blev indkaldt til tjenstlig samtale den 14. juni, hvorefter han sygemeldte sig. 

Indkaldelsen skete efter en anden overlæge fra Brystklinkken udtrykte bekymring for sin kollegas arbejde.

En anden overlæge fik derefter til opgave at kigge sin kollega efter i sømmene, da han blev bedt om at gennemgå journaler for 36 patienter, der er blevet undersøgt mellem den 9. og 14. juni. I 16 af 36 tilfælde lader det til, at den fulde test ikke er gennemført.

Tale om en mistanke

Selvom Regionshospitalet Viborg erkender dets manglende systematik med sagerne, påpeger hospitalsdirektøren, at der stadig er tale om en mistanke.

- Selvfølgelig har vi et ansvar for, at procedurererne bliver overholdt. Men det er også vigtigt at sige, at der stadig er tale om en mistanke. Der er ikke bekræftelse på, at der rent faktisk er sket fejl i de her sager, siger Lars Dahl Pedersen.

Spørgsmålet er dog stadig, hvorfor der ikke er grebet ind over for den manglende systematik noget tidligere. 

Syv tidligere klager 

I redegørelsen fremgår det, at Hospitalsenhed Midt fra 2012-2017 har haft syv klager over den pågældende overlæge, hvor patienter har fået erstatning eller medhold i deres klage. Alle gange har klagerne omhandlet forsinket diagnose af brystkræft.

Overlægen, der først blev fritstillet, men som nu er suspenderet, har undersøgt patienten og i første omgang erklæret patienterne raske, hvorefter de er blevet genhenvist til klinisk mammografi, der konkluderer, at der er tale om brystkræft.

I alle de syv tidligere klager er der sket udeladelser i diagnostikken – udeladelser af dele af triple testen.

Overlægen har ikke været alene

Hanne Brogaard mener, at ledelsen på begge hospitaler har været klar over, at der var problemer med overlægen, og at flere derfor må have skjult deres viden. Det undrer hende, at overlægen fik lov at flytte fra Randers til Viborg, når der allerede har været klager over ham.

- Han er ikke alene om det her. Der må være nogle, der har skjult deres viden. Ellers ville det ikke have fundet sted så længe, siger Hanne Brogaard.

Hvis problemet for alvor skal til livs, kræver det i hendes optik, at patienterne bliver bedre oplyst. En årlig kvalitetssikring af landets afdelinger er ikke nok.

- Patienten skal i højere grad gøres opmærksom på, hvad han/hendes undersøgelse går ud på. I de hæfter hospitalerne sender ud til patienten bør de punkt for punkt beskrive, hvordan patienten skal undersøges. Den oplysning er ikke tilstrækkelig, som den er i dag, siger Hanne Brogaard.

Den kritiserede overlæge var ansat på Regionshospitalet Viborg fra den 1. april 2009 til den 31. juli 2017.

Før dette var han ansat på Regionshospitalet Randers fra 2004-2009. Det er ikke dokumenteret, hvorvidt Regionshospitalet Viborg tog reference ved Regionshospitalet Randers, da de ansatte overlægen.

Siden 2012 har Region Midtjylland indført en retningslinje, hvor der er krav om, at der tages referencer i forbindelse med ansættelser.