Unge søger uddannelser med gode jobmuligheder

Fordelingen af ansøgere til de videregående uddannelser viser, at de unge søger derhen, hvor der mangler folk.

Fornuften spiller i høj grad med, når de unge skal beslutte sig for, hvad de vil uddanne sig til.

Det fremgår af tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som viser fordelingen af ansøgere til de videregående uddannelser.

Her er der fremgang i ansøgertallet på de uddannelser, hvor jobmulighederne umiddelbart er bedst.

Det gælder blandt andet for uddannelserne medicin og civilingeniør.

- Jeg er glad for udviklingen i år, fordi flere har søgt mod uddannelser, hvor vi kan komme til at mangle arbejdskraft i det kommende år.

- Ingen uddannelser er finere end andre, men for både samfundet og de unges egen skyld er det en stor gevinst, hvis de kan få job efter studiet, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

Ansøgere faldet med tre procent

Samlet set er antallet af unge, der har søgt ind på videregående uddannelser, faldet med tre procent.

Alligevel er antallet af førsteprioritetsansøgninger til medicinstudiet steget med ni procent, ligesom fire procent flere end sidste år helst vil være civilingeniør.

Endelig er ansøgerfeltet, som prioriterer datamatikeruddannelsen højest, blevet tre procent større.

Derimod har seks procent færre pædagoguddannelsen som ønskedrøm, ligesom læreruddannelsen har trukket to procent færre førsteprioritetsansøgninger.

På bacheloruddannelserne er antallet af ansøgere til de humanistiske uddannelser faldet med fire procent, mens fem procent flere har valgt de tekniske videnskaber til.

Nedenfor kan du se ansøgertallene på nogle udvalgte uddannelser:

2017
VS
2016
Pædagog
6.792
7.195
Sygeplejerske
5.337
5.442
Medicin
3.797
3.482
Diplomingeniør
3.731
3.687
Civilingeniør
3.336
3.217
Socialrådgiver
3.218
3.455
Folkeskolelærer
3.146
3.224
Jura
2.487
2.684
Markedsføringsøkonom
2.407
2.514
Psykologi
2.371
2.404