Samfund

Læge mistænkt for sjusk: Forening vil have centre for brystkræft

Ledelsen må have svigtet, mener patientforening, efter overlæge er kommet under mistanke for at have overset kræftknuder hos mindst otte kvinder.

Kvalitetskontrollen er gået helt galt, når over 3000 kvinder kan være undersøgt forkert for brystkræft på Regionshospitalet Viborg.

Det mener patientforeningen Dansk Brystkræft Organisation.

- Selve mammografi-screeningen fungerer. Det er vurderingen af screeningerne, der halter, siger foreningens formand, Eva Bundesen, til TV 2.

Foreningen mener, at der skal oprettes brystkræftcentre rundt omkring i landet, hvor man samler ekspertisen.

- Det har jo vist sig, at den måde, vi gør det på i Danmark, tilsyneladende ikke fungerer, siger Eva Bundesen.

Ønsker centre for brystkræft

Sagen fra Viborg er udtryk for en kombination af menneskelig fejl og et system, der ikke fungerer, mener Eva Bundesen. Fejlene kunne måske være undgået, hvis man havde centre, hvor flere læger var inde over vurderingerne.

- Man ville i hvert fald have været mere samlet om at foretage en behandling og en vurdering. At det ikke kun er én mand, ét sted, der sidder og vurderer rigtig mange sager, men at man er flere om at tage diskussionerne, også dér hvor der måske kan være tvivl. Dér bør der andre øjne på, siger Eva Bundesen.

Også Kræftens Bekæmpelse har efterlyst bedre kvalitetskontrol, eksempelvis ved at indføre en certificering af kræftlæger.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), har dog afvist, at det vil løse problemet.

- At få et ekstra eksamensbevis er ikke garanti for, at man følger de kliniske retningslinjer. Det vigtigste er, hvordan opgaven løses i dagligdagen, og ikke om man har et ekstra certifikat, siger han til TV 2 Østjylland.

Mistanke mod en overlæge

Ledelsen på Regionshospitalet Viborg mistænker en overlæge for at have overset kræftknuder hos mindst otte kvinder, fordi han har sjusket med mammografiundersøgelserne, der kan afsløre brystkræft.

Som følge af mistanken får 3.220 kvinder tilbudt en ny undersøgelse for brystkræft.

- Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, siger Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt, i en pressemeddelelse.

Mistanken mod lægen på Regionshospitalet Viborg opstod ved en intern kvalitetskontrol i begyndelsen af juni. Men lægen har flere klagesager bag sig.

Seks gange i løbet af de godt otte år, han har været ansat på hospitalet i Viborg, har patienter klaget over hans arbejde til sundhedsmyndighederne, som efterfølgende har udtalt kritik af ham, skriver Jyllands-Posten.

Flere af sagerne handlede om, at lægen havde overset brystkræft hos kvinder, der var henvist til undersøgelse på grund af mistanke om brystkræft.

- Ledelsen må have svigtet

Der er i forbindelse med flere af klagesagerne udbetalt erstatning til de kræftramte kvinder, oplyser Michael Braüner Schmidt fra Hospitalsenhed Midt.

Lægen har også to klagesager fra Regionshospitalet Randers, hvor han tidligere var ansat.

I Viborg erkender Michael Braüner Schmidt over for Jyllands-Posten, at det er ”problematisk”, at hospitalet ikke har handlet tidligere på de mange klager over lægen.

Hos Dansk Brystkræft Organisation mener man da også, at problemet rækker ud over den ene pågældende læge.

- Der er en ledelse, der må have svigtet, og vi har et eller andet problem i hele vores måde at tackle vores bryskræftforløb i øjeblikket, siger Eva Bundesen,

Overlægen, der er under mistanke, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens en faglig gennemgang står på. Han fratræder 31. juli, da han i forvejen havde opsagt sin stilling.