Samfund

Mangelfuld mammografi: 3.220 får tilbudt ny undersøgelse om brystkræft

Otte kvinder har fået konstateret brystkræft. De blev alle frikendt for sygdommen efter deres første mangelfulde mammografi.

3.220 kvinder får tilbud om ny undersøgelse for brystkræft på grund af mistanke om mangelfuld mammografi.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse

Opdagelsen er sket ved en intern kvalitetskontrol i begyndelsen af juni, hvor Regionshospitalet Viborg har fået mistanke om en fejl i brystkræftsundersøgelserne. Mistanken knytter sig til en enkelt overlæges undersøgelser. Udvalgte patient-cases er sendt til faglig gennemgang uden for Region Midtjylland. 

Det var patientklager, samt henviste patienter - der fortsat havde symptomer, selvom de ved klinisk mammografi havde fået at vide, at de ikke havde brystkræft - der henledte regionens opmærksomhed på, at noget var galt. 

Alle de berørte kvinder er blevet undersøgt af den samme mandlige overlæge. Region Midtjylland understreger, at mistanken ikke retter sig mod screeningsprogrammet. 

Overlæge havde i forvejen opsagt sin stilling

Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på.

Han fratræder pr. 31. juli, da han i forvejen havde opsagt sin stilling, oplyser Region Midtjylland. 

Overlægen har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden 2009. Tidligere var han ansat i fem år på Regionshospitalet Randers.

- Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft. Hensynet til vores patienter kommer først, siger Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt, og tilføjer:

- Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget.

Otte kvinder har fået kræftdiagnose

Otte kvinder har fået diagnosen brystkræft. De blev ellers alle sammen frikendt for sygdommen efter deres mangelfulde mammografi.

Men da kvinder henvendte sig til hospitalet på grund af forsatte symptomer på brystkræft, relativ kort tid efter at den pågældende læge havde undersøgt og frikendt dem for sygdom, blev hospitalet opmærksom.

Man har derfor bedt læger fra Rigshospitalet om at gennemgå de otte kvinders journaler og røntgenbilleder for at fastslå, om lægen har undladt at følge retningslinjerne fra Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), der blandt andet beskriver, hvornår der bør udføres klinisk mammografi, foretages ultralydsscanning og tages biopsi.

- Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, forklarer Michael Braüner Schmidt, som henviser til, at den forsinkede diagnose kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.

Organisation: Det er uacceptabelt

Formand for Dansk Brystkræft Organisation i region Midtvest, Dorthe Halgaard, er rystet over sagen.

- Jeg bliver meget chokeret. Vi er meget kede af det på vegne af de kvinder, det drejer sig om. Det er uacceptabelt, siger hun.

112 kvinder har fredag aften allerede henvendt sig på en hotline, som regionen har oprettet i forbindelse med sagen.

Konkret indkaldes kvinder til et sikkerhedstjek, hvis de:

  • Er undersøgt af pågældende overlæge siden den 1. juli 2015
  • Og har fået besked om, at de ikke har brystkræft
  • Og er 50 år eller yngre
  • Eller er over 50 år og ikke er blevet screenet for brystkræft efterfølgende

Hospitalerne i Viborg og Randers opretter hotlines, hvor patienter kan ringe og få svar på deres spørgsmål.

Hotline Viborg, tlf. 7844 3036

Hotline Randers, tlf. 7842 0105