Samfund

Kræftoverlæge fra hospital i Viborg har flere klager bag sig

En overlæge er mistænkt for at sjuske med mammografi-undersøgelser. Han har igennem otte år fået seks klager.

Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Viborg har mistanke om, at en mandlig overlæge har sjusket med mammografi, der kan afsløre brystkræft.

Mistanken går på, at han har overset kræftknuder hos mindst otte kvinder.

Men det er langtfra første gang, at den pågældende læge er involveret i klagesager, hvor brystkræft er blevet overset. Det skriver Jyllands-Posten.

Seks gange i løbet af de godt otte år, han har været ansat på hospitalet i Viborg, har patienter klaget til sundhedsmyndighederne, som har udtalt kritik af lægen.

Flere af de tidligere sager handlede om, at lægen har overset brystkræft hos kvinder, der var henvist til undersøgelse på grund af mistanke om brystkræft.

Der er i forbindelse med flere af klagesagerne udbetalt erstatning til de kræftramte kvinder. Det oplyser Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Tidligere ansat i Randers

Lægen var ansat i fem år på Regionshospitalet i Randers, før han kom til Viborg. I Randers kender man til klagesager over den pågældende læge.

På Regionshospitalet i Viborg betegner Michael Braüner Schmidt det som meget usædvanligt, at en enkelt læge får så mange klagesager.

Han erkender, at det er "problematisk", at hospitalet ikke tidligere har handlet på de mange alvorlige klager, som gennem årene er blevet indgivet over den pågældende læge.

Den mandlige overlæge er nu blevet fritaget for alle sine opgaver. Det sker, fordi han er mistænkt for at undlade at lave en eller flere af de tre test, som man skal ved en undersøgelse for brystkræft.

Det var en intern kvalitetskontrol på sygehuset, som har rejst mistanke om fejl i overlægens undersøgelser.

Kvinder tilbydes nye scanninger 

3.220 kvinder får tilbud om ny undersøgelse for brystkræft på grund af mistanke om mangelfuld mammografi.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse

Opdagelsen er sket ved en intern kvalitetskontrol i begyndelsen af juni, hvor Regionshospitalet Viborg har fået mistanke om en fejl i brystkræftsundersøgelserne. Mistanken knytter sig til en enkelt overlæges undersøgelser. Udvalgte patient-cases er sendt til faglig gennemgang uden for Region Midtjylland. 

Det var patientklager, samt henviste patienter - der fortsat havde symptomer, selvom de ved klinisk mammografi havde fået at vide, at de ikke havde brystkræft - der henledte regionens opmærksomhed på, at noget var galt. 

Alle de berørte kvinder er blevet undersøgt af den samme mandlige overlæge. Region Midtjylland understreger, at mistanken ikke retter sig mod screeningsprogrammet. 

Overlæge havde i forvejen opsagt sin stilling

Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på.

Han fratræder pr. 31. juli, da han i forvejen havde opsagt sin stilling, oplyser Region Midtjylland. 

Overlægen har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden 2009. Tidligere var han ansat i fem år på Regionshospitalet Randers.

- Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft. Hensynet til vores patienter kommer først, siger Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt, og tilføjer:

- Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget.

Otte kvinder har fået kræftdiagnose

Otte kvinder har fået diagnosen brystkræft. De blev ellers alle sammen frikendt for sygdommen efter deres mangelfulde mammografi.

Men da kvinder henvendte sig til hospitalet på grund af forsatte symptomer på brystkræft, relativ kort tid efter at den pågældende læge havde undersøgt og frikendt dem for sygdom, blev hospitalet opmærksom.

Man har derfor bedt læger fra Rigshospitalet om at gennemgå de otte kvinders journaler og røntgenbilleder for at fastslå, om lægen har undladt at følge retningslinjerne fra Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), der blandt andet beskriver, hvornår der bør udføres klinisk mammografi, foretages ultralydsscanning og tages biopsi.

- Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, forklarer Michael Braüner Schmidt, som henviser til, at den forsinkede diagnose kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.