Disse tre spørgsmål var de sværeste ved indfødsretsprøven

16x9
Inger Støjberg Foto: Ida Marie Odgaard / Scanpix Denmark

Mere end to tredjedele af dem, der var oppe til prøven, kunne ikke svare rigtigt på, hvem der har skrevet romanen "Lykke-Per".

Kun knap halvedelen - 49,8 procent - af de 3225 mennesker, der har søgt om dansk statsborgerskab og skulle op til en prøve, bestod indfødsretsprøven den 7. juni og kan nu få dansk statsborgerskab. Det kunne TV 2 tidligere i dag fortælle.

TV 2 har spurgt Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvilke tre spørgsmål flest deltagere ikke kunne svare på, og hvilke tre spørgsmål flest deltagere svarede rigtigt på.

Det var især tre spørgsmål, der skabte problemer for deltagerne, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Spørgsmål 4: Hvilken forfatter har skrevet blandt andet 'Lykke-Per'? Her svarede 68 procent af deltagerne forkert. Det rigtige svar er 'Henrik Pontoppidan'.

Spørgsmål 24: Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede? Her svarede 54 procent forkert. Det rigtige svar er 'Guldalderen'.

Spørgsmål 39: Hvilket 100 års jubilæum blev markeret i marts 2017? Her svarede 52 procent forkert. Det rigtige svar er 'overdragelsen af de Vestindiske Øer til USA'.

Over 90 procent svarede rigtigt på disse tre spørgsmål

Til gengæld var der tre andre spørgsmål, som næsten alle prøvedeltagerne svarede rigtigt på.

Spørgsmål 14: Hvem har den dømmende magt? 95 % svarede korrekt. Det rigtige svar er 'domstolene'.

Spørgsmål 3: I 1970’erne kom der mange gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de fleste af dem fra? 94 % svarede korrekt. Det rigtige svar er 'Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan'.

Spørgsmål 31: I hvilket erhverv arbejdede hovedparten af befolkningen i slutningen af 1800-tallet? 94 procent svarede korrekt. Det rigtige svar er 'Landbrug'.

Kan du klare prøven?

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at indfødsretsprøven, som blev indført i 2015, er en multiple choice-prøve med flere svarmuligheder for hvert spørgsmål.

Den består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet. Herudover består prøven af fem aktuelle spørgsmål.

De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder.

Ministeriet oplyser også, om dette års indfødsretsprøve, at spørgsmål 39 er blandt de aktuelle spørgsmål, og at de øvrige fem spørgsmål, som flest svarede rigtigt eller forkert på, er  blandt de spørgsmål, der ligger indenfor rammerne af lærematerialet.

Man skal have 32 ud af 40 rigtige for at bestå prøven.

Her er den nye indfødsretsprøve: Kan du få statsborgerskab?