Samfund

Finansiel Stabilitet anker erstatningssag mod Amagerbanken

Den tidligere ledelse i Amagerbanken skal i landsretten, da Finansiel Stabilitet anker erstatningssag.

Finansiel Stabilitet anker en erstatningssag i milliardklassen mod Amagerbankens tidligere ledelse. Tidligere i juni blev Amagerbankens tidligere ledelse frifundet i sagen ved byretten.

Sagen omhandler den tidligere ledelse, deriblandt administrerende direktør Jørgen Brændstrup og bestyrelsesformand N.E. Nielsen.

Forlanger 375 millioner kroner

Finansiel Stabilitet, der måtte overtage Amagerbanken efter finanskrisen, krævede erstatning for tre store udlån, som Finansiel Stabilitet mente var håndteret så dårligt, at ledelsen var personligt ansvarlig.

- Vi søger erstatning for 375 millioner kroner i ankesagen,  siger administrerende direktør for Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre-Nielsen. 

Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet oplyser, at de efter samråd med advokatfirmaet Kromann Reumert har besluttet at anke den del af byrettens dom, som vedrører engagementet med Østerfælled-selskabet.

Kræver erstatning for tab

I en udtalelse skriver Finansiel Stabilitet, at de under ankesagen vil gøre gældende, at den tidligere ledelse skal betale erstatning for det tab, der opstod, fordi banken valgte at videreføre og udvide engagementet i forbindelse med, at Østerfælled-selskabet skiftede ejer i 2008.

 - Vi mener, trods byrettens dom, at udlånet til Østerfælled-projektet var så stort og så atypisk, at der kan kræves erstatning for dårlig bankdrift, siger Henrik Bjerre-Nielsen. 

Østerfælled var et af de tre engagementer. Ejendomsprojektet, der er opført på Østerbro i København, var vurderet til over 1,5 milliarder kroner, men værdien blev under krisen nedskrevet voldsomt.

- Finansiel Stabilitet finder, at dette engagement både havde en usædvanlig karakter og en meget betydelig størrelse, skriver Finansiel Stabilitet.