Samfund

Revisionsrapport: Omstridt plejefirma har 'sandsynligvis' snydt Lolland Kommune

Undersøgelse tyder på, at Pleje Plus har skrevet faktura på ydelser, som aldrig er blevet leveret. I dag skal byrådet diskutere situationen.

Det omstridte plejefirma Pleje Plus har ’med stor sandsynlighed’ krævet penge af Lolland Kommune for pleje, som firmaet aldrig har leveret.

Det konkluderer revisionsselskabet BDO i en undersøgelse af Pleje Plus’ hjemmeplejebesøg hos borgere i Lolland Kommune.

TV 2 er i besiddelse af den fortrolige rapport, som byrådet i Lolland Kommune i dag skal tage stilling til.  Byrådsmødet kan resultere i, at  kommunen afbryder samarbejdet med Pleje Plus.

BDO’s stikprøvekontrol af de besøg, som Pleje Plus har faktureret og fået penge for, viser store uregelmæssigheder.

I otte procent af de fakturerede dagbesøg er det usandsynligt, at der er ydet personlig pleje. Det samme gælder for 17 procent af natbesøgene.

Og i 47 procent af de besøg, hvor Pleje Plus har taget penge for to hjælpere, finder BDO det ’usandsynligt’, at der har været mere end en enkelt hjælper til stede.

På den baggrund konkluderer revisionsselskabet BDO, at kommunen ’sandsynligvis’ er kommet til at betale for ydelser, som aldrig er blevet leveret:

- BDO’s afdækning har vist, at det er sandsynligt, at der er uoverensstemmelser mellem leverede og fakturerede ydelser, og det i de fleste tilfælde ikke har været muligt at finde journalnotater eller anden form for dokumentation for, hvorfor en levering ikke har været foretaget. Det kan således konstateres, at der med stor sandsynlighed er faktureret for en levering, der ikke har været foretaget, skriver revisionsfirmaet i en konklusion.

Tre advarsler

I februar kunne TV 2 afsløre, at Lolland Kommune havde fået flere end 250 klager over Pleje Plus. Det fik efterfølgende Styrelsen for Patientsikkerhed til at rette en alvorlig kritik mod kommunen for at have svigtet sin kontrol med det private plejefirma.

- Vi finder det meget kritisk, at kommunen ikke tidligere har reageret over for de her rigtig mange klager, der har været over Pleje Plus, sagde enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri til TV 2 i marts.

Kommunen har på sin side givet Pleje Plus hele tre advarsler i løbet af de sidste måneder på baggrund af de mange borgerklager.

Den første i april handlede om fem alvorlige svigt, blandt andet en dialysepatient, der var blevet glemt.

Den anden faldt i maj, hvor en borger var blevet glemt i fire dage, hvor vedkommende ikke havde fået skiftet ble.

Og den tredje advarsel faldt senere samme måned på grund af udeblivelse fra nattevagter to dage i træk og nødopkald, som ikke blev besvaret.

Se plejefirmaets tre advarsler her:

Usædvanligt mange klager

Pleje Plus overtog plejeopgaven i Lolland Kommune fra den 1. juni 2016 efter en tilbudsrunde, hvor Pleje Plus var fem millioner kroner billigere end konkurrenten.

Men allerede et halvt år efter havde firmaet fået over 250 klager. Et tal, som Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som helt usædvanligt.

Revisionsfirmaet BDO's nye undersøgelse er en stikprøveundersøgelse, hvor man har kontrolleret faktureringerne fra 12 tilfældige døgn mellem oktober 2016 og januar 2017.

Pleje Plus har indtil videre ikke kommenteret undersøgelsen.