Samfund

Regnefejl: Flere piger færdige med HPV-vaccine end først antaget

Statens Serum Institut beklager fejl i beregninger, men understreger, at det rigtige resultat ikke ændrer på, at Danmark er i HPV-krise.

Da Statens Serum Institut i april meldte ud, at kun 17 procent af de danske piger, som er født i 2003, er færdigvaccinerede med HPV-vaccinen, var det tal forkert.

Der var nemlig sket en metodefejl, som betød, at nogle af de piger, der var færdige med vaccineprogrammet, ikke var registreret som færdige.

I august 2014 blev vaccinationsprogrammet for piger i 12-13-års alderen ændret, så de kunne nøjes med to doser i stedet for tre. I oktober 2016 blev beregningsmetoden ændret, så den skulle tage højde for, om pigerne blev vaccineret med to- eller tredosisprogrammer. Men her skete altså en fejl i algoritmen, så det ikke var alle færdigvaccinerede piger, der blev registreret. 

Da fejlen blev rettet, regnede Statens Serum Institut sig frem til, at det rigtige antal piger fra årgang 2003, der var færdigvaccinerede, er 26 procent.

Danmark er stadig i 'HPV-krise'

Men selvom det er beklageligt, at der blev lagt et forkert tal frem i første omgang, ændrer det ifølge afdelingslæge på Afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serum Institut Palle Valentiner-Branth ikke ved situationen. Antallet af danske piger, der får HPV-vaccinen er stadig lavt.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at der er sket en fejl. Fejlen betyder, at vi har underestimeret, hvor mange piger der er færdige - og det tal er fortsat alt for lavt. Det ændrer ikke på antallet af piger, der påbegynder vaccineprogrammet, siger han til TV 2 og fortsætter:

- Hvis man ser på HPV1, er der sket et drastisk fald i antallet af piger, der får HPV-vaccinen i Danmark sammenlignet med de andre nordiske lande. Så uanset hvad, er der stadig en "HPV-krise".

Det tal for HPV1, som Palle Valentiner-Branth taler om, dækker over hvor mange piger, der har fået den første vaccine, som kaldes HPV1, i vaccinationsprogrammet og altså ikke hvor mange, der færdiggør det. Tallet har derfor heller ikke været påvirket af den fejl, der har været i beregningerne. 

På årgangene 1998 til 2000 påbegyndte 92 procent af pigerne vaccineprogrammet, mens det tal nu er faldet til 54 procent for årgang 2003 og 42 procent for årgang 2004.

- Det går den rigtige vej

Efter TV 2-dokumentaren 'De vaccinerede piger', hvor flere teenagepiger, der mener at have oplevet alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen, stod frem, er mange forældre kommet i tvivl om, om deres døtre skal vaccineres. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt forældre til piger mellem 10 og 13 år.

Derfor lancerede Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse den 10. maj i år en informationskampagne, der skal give forældre mere viden om HPV og vaccinen. 

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt kampagnen har haft en effekt. Men noget tyder på, at den nedadgående kurve begyndte at vende, allerede inden kampagnen blev sat i søen, fortæller Palle Valentiner-Branth.

- I marts, april og maj i år er der sket en fordobling af det samlede antal vacciner sammenlignet med sidste år. Så det går den rigtige vej, siger han. 

Ifølge Statens Serum Institut blev der givet cirka 4.200 vacciner i henholdsvis marts, april og maj i år, mens der blev givet cirka 2.200 i de samme måneder sidste år. Det svarer til en stigning i vaccinationstilslutningen på 3-4 procentpoint for årgang 2003 og 2004.