Samfund

FAKTA: Børnerådets fem socialklasser

I overklassen har mor og far et vellønnet job. I underklassen ses ofte arbejdsløshed eller kun én forsørger. Arbejder mor og far som læge, ingeniør, m

I overklassen har mor og far et vellønnet job. I underklassen ses ofte arbejdsløshed eller kun én forsørger.

Arbejder mor og far som læge, ingeniør, minister eller advokat, er der stor sandsynlighed for, at barnet lever i en familie fra overklassen.

Omvendt er der mere trængte kår i familien, hvis der kun er én forsørger, som er arbejdsløs eller har et lavtlønsjob.

Børnerådet har i en undersøgelse taget udgangspunkt i fem forskellige sociale klasser. Du kan se dem her.

* Socialklasse 1: Overklassen.

For eksempel et barn, der bor med sin mor og far, hvor moren arbejder som tandlæge, og faren er advokat. Barnet vurderer, at familien har mange flere penge end andre familier.

* Socialklasse 2: Den højere middelklasse.

Eksempelvis et barn, der bor med sin mor og far, hvor moren arbejder som pædagog, og faren er journalist. Barnet vurderer, at familien har mange flere penge end andre familier.

* Socialklasse 3: Middelklassen.

For eksempel et barn, der bor med sin mor og far, hvor moren arbejder som bankassistent, og faren er selvstændig i et enkeltmandsfirma. Barnet vurderer, at familien har lidt flere penge end andre familier.

* Socialklasse 4: Arbejderklassen.

Eksempelvis et barn, der kun bor med sin far, men har kontakt med sin mor. Moren arbejder som social- og sundhedsassistent, og faren arbejder som tømrer. Barnet vurderer, at familien har samme mængde penge som andre familier.

* Socialklasse 5: Underklassen.

For eksempel et barn, der kun bor med sin mor, som ikke har et arbejde. Barnet vurderer, at familien har færre penge end andre familier.

* De fem socialklasser er konstrueret ud fra tre parametre: indkomst, forsørgerstatus og erhvervsgruppe.

Kilder: Børnerådets analysenotat "BørneIndblik" 3/17.