Samfund

Her kan du tjekke luftforureningen på din adresse

København er hårdest ramt, når det kommer til luftforurening.

Ældre dieselbilers forurenende udstødning sætter dagligt københavneres helbred på spil, når de cykler gennem byen.

Det mener teknik- og miljøborgmester i København, Morten Kabell (EL).

- Dieselbiler er nogle af de mest forurenende. Vi vil gerne have en ren luftzone, som man også har i andre europæiske byer, siger han.

Derfor har han netop meldt ud, at han vil nægte ældre dieselbiler, der er fra årgang 2011/2012 eller ældre, adgang til de dele af København, der er omfattet af en såkaldt miljøzone.

Men hvor farligt er det egentligt?

Forurening angriber lungerne

For at måle luftforurening kigger analytikere på gasser kaldet kvælstofilter eller NOx.

NOx er en fællesbetegnelse for to stoffer, de såkaldte kvælstofilter, kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO).

FAKTA: Hvad er kvælstofilte NOx?

  • Kvælstofilte (NOx) er giftige gasser, der udledes fra kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer.
  • NOx er sammensat af kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2).
  • NOx har direkte og indirekte påvirkning på menneskers sundhed. Det kan blandt andet forårsage vejrtrækningsproblemer, hovedpine, kronisk nedsat lungefunktion, øjenirritation og tab af appetit.
  • Når det udledes via dieseldampe, kan det trænge ned i lungerne og forårsage kræft, kroniske vejrtrækningsproblemer og for tidlig død hos personer med hjerte- eller lungesygdomme.

Kilde: Ritzau

Hver gang en dieselmotor opnår høje temperaturer, opstår disse NOx-gasser. Særligt kvælstofdioxid (NO2) kan være meget sundhedsskadeligt, fortæller Steffen Loft, som er professor i miljømedicin og institutleder ved Institut for Folkevidenskab på Københavns Universitet.

- Sodpartiklerne fra luftgassen angriber mest lungerne. Partiklerne er så små, at de bliver fordelt ud i alle afsnit af lungerne. Det kan føre til betændelsestilstande og forværre astma og kol.

Men det er ikke kun lungerne, der ifølge Steffen Loft er udsatte. Resten af kroppen kan også forvente at blive påvirket af gasserne fra trafikforureningen.

- Det kan give hjertekarsygdomme, sukkersyge, hjernesygdomme og påvirke fostret hos gravide, så det bliver mindre, født for tidligt eller får en række følgesygdomme efter fødslen.

Trafikforurening giver lunge- og hjertekarsygdomme, sukkersyge, hjernesygdomme og påvirker fostret, fortæller Steffen Loft, professor i miljømedicin. Video: Jane Bruun Elkjær

Dieselbiler påvirker forureningen

Det kommer næppe bag på nogen, at luftforureningen ved de centrale færdselsårer i hovedstadsområdet og andre større byer er højere end på små veje i samme område.

et digitalt Danmarkskort er det muligt at zoome helt ned på gadeplan for at se, hvordan den gennemsnitlige luftforurening er i to meters højde på eksempelvis ens egen adresse.

Forstå Danmarkskort over luftforurening

Det er muligt ved hjælp af et nyt digitalt Danmarkskort at zoome ned på gadeniveau og se, hvor hvordan den gennemsnitlige luftforurening er i 2 meters højde på 2.195.033 adresser i alt.

Kortet viser årsmiddelkoncentrationer af de mest skadelige stoffer NO2 (kvælstofdioxid) og ultrafine luftbårne partikler angivet ved PM10 og PM2.5 (partikler pr. kubikmeter med en diameter under 10 og 2,5 mikrometer).

Kilde: Nationalt Center for Miljø og Energi

Kåre Press-Kristensen, som er seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd, er heller ikke i tvivl om, at luftforurening er høj i København.

For at teste den reelle trafikforurening i hovedstaden har TV 2 sammen med seniorrådgiveren målt niveauet på en af byens mest trafikerede veje, H. C. Andersens Boulevard.

- Det betyder rigtig meget, at dieselbilerne er her, siger han.

- På de dieselpartiker, vi måler her, er niveauet otte til ti gange højere, end hvis vi stod på en lille villavej.

Ved hjælp af en scanner er det muligt at måle antallet af dieselpartikler, der er per kubikcentimeter i luften. Det svarer til størrelsen af en terning.

- Hver gang vi trækker vejret, inhalerer vi en halv liter af det. Det vil sige 500 terninger. Lige pludselig er vi oppe og inhalere rigtig mange partikler, hver gang vi trækker vejret, siger Kåre Press-Kristensen og tilføjer:

- Det er det, der øger sygeligheden og dødeligheden i bybefolkningen.

Københavnere er i risikozone

I takt med at trafikken er tættere og mere markant i de større byer, fylder storbyens beboere i højere grad også deres kroppe med luftforurening.

Og det har konsekvenser, forklarer Steffen Loft.

- De har en øget risiko på op mod 30 procent for at få en af følgesygdommene, afhængigt af hvor slemt forureningen er i deres område.