'Blasfemiparagraffen' afskaffes - men ved du, hvornår den skulle bruges?

16x9
Er du lige så skarp som dommerne i Højesteret? TV 2 har lavet en lille quiz om blasfemiparagraffen. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark

Blasfemiparagraffen ventes afskaffet på fredag. Mange danskere forveksler den ofte med andre paragraffer i straffeloven - kan du forskellen?

Den er så sjældent anvendt, at der kun er faldet tre domme siden den blev indført i 1930 - og den seneste af de tre domme stammer fra 1971 og var en frifindelse.

Den 7. juni kan en 42-årig mand ved retten i Aalborg blive dømt i den blot fjerde sag, der i løbet af 87 år er rejst i Danmark om overtrædelse af den såkaldte blasfemiparagraf - paragraf 140 i straffeloven.

Den lyder sådan her: "Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

På fredag ventes en samlet regering at støtte et forslag fra Enhedslisten om at ophæve paragraffen, men det betyder langt fra, at der er givet grønt lys for at håne for eksempel mennesker med religiøse overbevisninger.

Straffeloven vil stadig indeholde beskyttelse mod hån og uberrettigede beskyldninger, eksempelvis i straffelovens paragraf 266B, den såkaldte racismeparagraf og paragraf 267, injurieparagraffen.

Men kan du forskellen på de tre paragraffer? Med hjælp fra Vibeke Borberg, forskningschef i Medieret på Danmarks Journalisthøjskole, har TV 2 lavet en lille test med fem spørgsmål, hvor det gælder om at ramme den rigtige paragraf.

Paragraf-quizzen